Головна Головна -> Підручники -> Підручник Гроші та кредит. Навчальний посібник (Демківський А.В) скачати онлайн

Гроші та кредит. Навчальний посібник (Демківський А.В)

Гроші та кредит. Навчальний посібник (Демківський А.В)

Передмова

-Частина І. Гроші та грошовий обіг-Тема 1. Економічна суть і функції грошей

Раціоналістична й еволюційна концепції походження грошей

Економічна суть грошей

Економічна суть грошей

Функції грошей

Форми грошей

-Тема 2. Кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм-Розвиток теорії грошей

Основоположні постулати класичної теорії

Неокласична кількісна теорія грошей

Кембріджський варіант кількісної теорії грошей

Внесок Дж.М.Кейнса у розвиток кількісної теорії

Сучасний монетаризм

Сучасний кейнсіансько-неокласичний синтез

Грошово-кредитна політика в Україні

Тема 3. Грошовий оборот і грошовий ринок- Грошовий оборот, його структура, закони регулювання і стабілізації

Суть і структура грошового обороту

Модель сукупного грошового обороту і грошові потоки

Сучасні засоби платежу

Грошова маса, її агрегати і механізм дії

Грошова база

Швидкість обігу грошей

Закон грошового обігу

Грошовий мультиплікатор

Методи стабілізації грошей

Грошовий ринок, особливості його функціонування і стабілізації

Економічна суть грошового ринку

Види грошового ринку

Модель грошового ринку

Поняття попиту на гроші

Пропозиція грошей та механізм її реалізації

Рівновага на грошовому ринку