Головна Головна -> Підручники -> Підручник Кредитування (Лагутін) скачати онлайн

Кредитування (Лагутін)

Кредитування (Лагутін)

Виникнення центральних емісійних банків та загальна характеристика їх статусу

Створення національного банку україни і його статус

Функції національного банку України

Організаційні основи діяльності національного банку України

Фінанси Національного банку України

Суть та роль грошово-кредитної політики

Інструменти грошово-кредитної політики

Політика обов’язкових резервних вимог

Політика рефінансування

Політика відкритого ринку

Національний банк україни -центр готівкового обігу

Регламентація готівкового обігу на підприємствах і в організаціях

Прогнозування та облік касових оборотів банків

Емісійно-касова робота установ національного банку України

Прогнозування та облік касових оборотів банків

Організація інкасації грошей та перевезення цінностей національним банком України

Економічна сутність і значення кредитів, що надаються центральними банками комерційним банкам

Еволюція кредитних відносин нбу з комерційними банками

Рефінансування комерційних банків з допомогою проведення кредитних аукціонів

Рефінансування комерційних банків під заставу державних цінних паперів

Досвід центральних банків зарубіжних країн з кредитування комерційних банків

Економічна сутність і необхідність міжбанківських розрахунків

Класифікація і характеристика міжбанківських розрахунків

Еволюція міжбанківських розрахунків в Україні

Економічна сутність і значення кредитів, що надаються центральними банками комерційним банкам

Покращення кредитних відносин НБУ із комерційними банками

Рефінансування комерційних банків з ціллю проведення кредитних аукціонів

Рефінансування під заставу державних цінних паперів

Досвід центральних банків зарубіжних країн з кредитування комерційних банків

Економічна сутність і необхідність міжбанківських розрахунків

Класифікація і характеристика міжбанківських розрахунків

Еволюція міжбанківських розрахунків в Україні

Система електронних платежів національного банку України

Перспективи розвитку платіжної системи України

Обслуговування внутрішнього державного боргу

Обслуговування державного зовнішнього боргу

Касове виконання державного бюджету

Валютна політика як основа валютного регулювання і контролю

Становлення системи валютного регулювання в Україні

Класифікація і характеристика методів валютного регулювання

Курсова політика національного банку України

Формування та управління золотовалютним резервом країни

Регулювання національним банком україни поточних валютних операцій

Регулювання нбу валютних операцій, пов’язаних з рухом капіталу

Регулювання НБУ валютних операцій, пов’язаних з рухом капіталу

Повноваження національного банку україни у сфері валютного контролю

Необхідність і завдання банківського регулювання та нагляду

Організація системи банківського регулювання та нагляду

Реєстрація і ліцензування комерційних банків

Установлення і контроль економічних нормативів, що регламентують діяльність банків

Визначення рейтингової оцінки діяльності банків

Виїзне інспектування банків

Робота з проблемними банками

Концептуальні основи платіжного балансу

Класифікація та структурні компоненти платіжного балансу

Принцип формування платіжного балансу

Інтегрована інформаційна система платіжного балансу

Методичне забезпечення організації банківського кредитування

Методичне забезпечення організації грошових розрахунків

Суть і види обліку

Принципи організації бухгалтерського обліку в банках

Організація бухгалтерського обліку в банках

Методичне і нормативно-правове забезпечення бухгалтерського обліку в банках

Методичне і нормативно-правове забезпечення бухгалтерського обліку в банках

Суть, призначення і значення звітності

Класифікація звітності банків

Фінансова звітність установ Національного банку України

Статистична звітність установ Національного банку України

Фінансова та статистична звітність комерційних банків

Порядок подання банківської звітності

Суть і організаційні форми контролю

Суть, завдання і види ревізії

Організація ревізійної роботи в Національному банку України

Здійснення ревізій та реалізація їхніх результатів

Передмова

Розділ 1 СУТНІСТЬ КРЕДИТУ ТА ЙОГО ФУНКЦІЇ

1.1. Кредитні відносини і кредит

1.2. Функції кредиту

1.3. Роль кредиту в розвитку національної економіки

Розділ 2 КОМЕРЦІЙНИЙ КРЕДИТ

2.1. Економічна роль комерційного кредиту

2.2. Механізм комерційного кредиту

2.3. Порядок проведення операцій з векселями в Україні

2.4. Народногосподарська роль комерційного кредиту

Розділ З БАНКІВСЬКИЙ КРЕДИТ

3.1. Сутність і особливості банківського кредиту

3.2. Принципи банківського кредитування

3.3. Види банківського кредиту

3.4. Міжбанківський кредит

3.5. Кредитні відносини між НБУ та комерційними банками

Розділ 4 ДЕРЖАВНИЙ КРЕДИТ

4.1. Сутність і особливості державного кредиту

4.2. Види державного кредиту

4.3. Державні цінні папери

4.4. Державний кредит в Україні

Розділ 5 СПОЖИВЧИЙ КРЕДИТ

5.1. Сутність споживчого кредиту

5.2. Товарний споживчий кредит

5.3. Грошовий споживчий кредит

5.4. Нові види грошових споживчих позик

5.5. Специфіка банківської роботи зі споживчим кредитом

Розділ 6 ІПОТЕЧНИЙ КРЕДИТ

6.1. Сутність та особливості іпотечного кредиту

6.2. Механізм іпотечного кредитування

6.3. Іпотечне кредитування житлового будівництва

6.4. Перспективи розвитку іпотечного кредиту в Україні

Розділ 7 ЛІЗИНГ

7.1. Економічна природа лізингового кредиту

7.2. Народногосподарське значення лізингу

7.3. Механізм лізингового кредитування

7.4. Лізинговий кредит в Україні

Розділ 8 МІЖНАРОДНИЙ КРЕДИТ

8.1. Кредит у міжнародних економічних відносинах

8.2. Механізм міжнародних кредитних операцій

8.3. Іноземні кредити в економіці України

Частина друга ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ

РОЗДІЛ 9 БАНК ЯК ПОЗИЧАЛЬНИК: ФОРМУВАННЯ КРЕДИТНИХ РЕСУРСІВ

9.1. Сутність та джерела формування кредитних ресурсів банку

9.2. Класифікація депозитів

9.3. Механізм здійснення депозитних операцій

9.4. Відкриття і ведення депозитних рахунків

9.5. Відсотки за депозитами

9.6. Управління і контроль за депозитними операціями у комерційному банку

Розділ 10 СУТНІСТЬ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ КРЕДИТНОГО ПРОЦЕСУ В КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКУ

10.1. Стадії кредитного процесу

10.2. Кредитний договір як юридична основа кредитного процесу

10.3. Відсоткова ставка та фактори її диференціації

10.4. Порядок нарахування, сплати та стягнення відсотків

11.1. Розгляд заявки на кредитування

11.2. Вивчення фінансового стану і кредитоспроможності позичальника

11.3. Підготовка до укладення кредитного договору

11.4. Форми забезпечення повернення кредиту

11.5. Способи надання кредиту

11.6. Способи погашення кредиту

11.7. Моніторинг кредиту: контроль за виконанням умов кредитної операції