Головна Головна -> Підручники -> Підручник Бюджетна система України (Артус М.М., Хижа Н.М.) скачати онлайн

Бюджетна система України (Артус М.М., Хижа Н.М.)

Бюджетна система України (Артус М.М., Хижа Н.М.)

-Розділ 3. ДЕРЖАВНЕ ПРОГРАМУВАННЯ-3.1. Суть державного програмування

-Розділ 1. ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ БЮДЖЕТУ ТА ЙОГО РОЛЬ У РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА-1.1. Економічний зміст та призначення бюджету

1.2. Функції бюджету

1.3. Роль бюджету у соціально-економічному розвитку суспільства

-Розділ 2. БЮДЖЕТНА СИСТЕМА І БЮДЖЕТНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ-2.1. Основи бюджетного устрою. Бюджетна система та її ланки

2.2. Принципи побудови бюджетної системи України

2.3. Бюджетні права в Україні та їх характеристика

2.4. Законодавче і нормативно-правове забезпечення « функціонування бюджетної системи

-Розділ 3. ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА І ФУНКЦІОНУВАННЯ БЮДЖЕТНОГО МЕХАНІЗМУ-3.1. Формування бюджетної політики

3.2. Функціонування бюджетного механізму

-Розділ 4. ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ БЮДЖЕТІВ-4.1. Структура доходів бюджетів

4.2. Податкові надходження

4.3. Неподаткові надходження та доходи від операцій з капіталом

4.4. Офіційні трансферти

4.5. Державні цільові фонди

-Розділ 5. СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ-5.1. Податкова система та принцип її побудови

5.2. Податкова політика

5.3. Економічний зміст та функції податків

5.4. Елементи податку та їх характеристика

5.5. Система податків і податкові платежі та їх класифікація

-Розділ 6. СИСТЕМА ВИДАТКІВ БЮДЖЕТІВ В УКРАЇНІ-6.1. Економічний зміст видатків бюджетів в Україні, їх склад та структура

6.2. Видатки бюджетів та їх роль у фінансовому забезпеченні потреб економічного і соціального розвитку суспільства

6.3. Бюджетне фінансування

-Розділ 7. ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ УКРАЇНИ-7.1. Роль Державного бюджету та його призначення

7.2. Доходи Державного бюджету

7.3. Видатки Державного бюджету

7.4. Бюджетний дефіцит та методи його подолання

-Розділ 8. ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ-8.1. Місцеві бюджети та їх роль у бюджетній системі України

8.2. Доходи місцевих бюджетів

8.3. Видатки місцевих бюджетів

8.4. Регулювання міжбюджетних відносин

-Розділ 9. БЮДЖЕТНЕ ПЛАНУВАННЯ-9.1. Завдання і принципи бюджетного планування

9.2. Методи бюджетного планування

9.3. Бюджетна класифікація

-Розділ 10. ОРГАНІЗАЦІЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ-10.1. Організація роботи із складання, розгляду і затвердження бюджету

10.2. Складання, розгляд і затвердження Державного бюджету

10.3. Складання, розгляд і затвердження місцевих бюджетів

-Розділ 11. ФІНАНСУВАННЯ ВИДАТКІВ ЗА БЮДЖЕТНИМИ ПРИЗНАЧЕННЯМИ-11.1. Видатки бюджету на державне управління і судову владу

11.2. Видатки на національну оборону, правоохоронну діяльність і забезпечення безпеки держави

11.3. Видатки бюджету на соціальний захист і соціальне забезпечення населення

11.4. Фінансове забезпечення соціально-культурних закладів і установ

11.5. Фінансування розвитку освіти і науки

11.6. Фінансове забезпечення охорони здоров´я

11.7. Видатки бюджету на розвиток економіки

-Розділ 12. ДЕРЖАВНИЙ КРЕДИТ І ДЕРЖАВНИЙ БОРГ УКРАЇНИ-12.1. Економічний зміст державного кредиту

12.2. Державний борг України та його обслуговування

-Розділ 13. ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ-13.1. Організація і порядок виконання бюджету

13.2. Звітність про виконання бюджетів

13.3. Державний фінансовий контроль за виконанням бюджету

Список використаної і рекомендованої літератур