Головна Головна -> Підручники -> Підручник Державне регулювання економіки (Чистов) скачати онлайн

Державне регулювання економіки (Чистов)

Державне регулювання економіки (Чистов)

1.ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ ДО РЕФОРМИ 1.1. Регулювання економіки під час НЕПу

1.2.Регулювання економіки під час індустріалізації і війни.

2. ПРИЧИНИ РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ, ПЕРЕХОДУ ДО РИНКУ 2.1. Зміни в умовах і стратегії розвитку економіки після завершення первинної механізації Зміна умов розвитку економіки СРСР після завершення первинної механізації.

2.2. Проблема економії часу після завершення первинної мехінізіції і досвід її вирішення.

2.3. Затратний характер економіки і форми його прояву.

2.4. Реформування економіки в повоєнний період.

3. КОНЦЕПЦІЯ РЕФОРМ 3.1. Концепція переходу до ринкової економіки. Ринковий та плановий механізми регулювання економіки (компаративний аналіз).

3.2. Лібералізація цін. Вільні ціни, їх переваги та недоліки. Норма прибутку як орієнтир в господарській діяльності.

3.3. Лібералізація зовнішньоекономічних зв’язків, її переваги та недоліки.

5.ПРОБЛЕМИ ПОДОЛАННЯ КРИЗИ І ВІДБУДОВИ ЕКОНОМІКИ. 5 .1.Чому не вдається зупинити падіння виробництва і почати відбудову економіки.

5.2. Аналіз пропозицій по подоланню кризи і відбудові економіки.

6.РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ. 6.1.Методологічні аспекти дослідження власності.

6.2. Вдосконалення власності у сучасних умовах (закордонний досвід).

6.3.Яка власність потрібна нашій економіці.

6.3.1.Утвердження суспільної власності та його наслідки.

6.3.2.Приватизація в Україні та її наслідки. Націоналізація.

6.3.3.Про вдосконалення аграрних відносин.

7. ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ РИНКУ 7.1. Об’єктивна необхідність і теоретичні основи державного регулювання економіки.

7.2.Система органів управління економікою (Верховна Рада і підпорядковані їй органи).

7.3.Система органів управління економікою (Кабінет Міністрів і підпорядковані йому органи).

8. ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА, РИНКУ ТА КОНКУРЕНЦІЇ. 8.1. Організація підприємництва.

8.2.Види підприємств, їх об’єднань та господарських товариств.

8.3.Антимонопольне законодавство.

8.4.Організація інфраструктури ринку.

9. МАКРОЕКОНОМІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ НАУКИ І ТЕХНІКИ. 9.1 Досвід макроекономічного планування.

9.2. Макроекономічне планування в Україні після реформи.

9.3. Державне регулювання наукової та науково-технічної діяльності.

11.2. Регулювання цін та ціноутворення. Методи регулювання цін.

11.3. Податкова система.

12. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 12.1.Організація зовнішньоекономічних зв’язків після їх лвбералізації.

12.2. Організація митної справи.

12.3. Іноземні інвестиції.

14.1. АПК і проблеми його розвитку АПК (агропромисловий комплекс)

14.2. Державне регулювання сільського господарства та АПК. Ціни на сільськогосподарську продукцію.

ВСТУП

Державне регулювання як метод управління економікою

Стратегія соціально-економічного розвитку країни

Фінансово-бюджетна та грошово-кредитна політика

Структурна та інвестиційна політика

Науково-технічна та іноваційна політика

Державне регулювання підприємництва

Державне регулювання зовнішньо-економічної діяльності

Державне регулювання цін та інфлація

Регіональна економічна політика

Соціальна політика

Державне регулювання природоохоронної діяльності