Головна Головна -> Підручники -> Підручник Рекреаційні ресурси та курортологія скачати онлайн

Рекреаційні ресурси та курортологія

Рекреаційні ресурси та курортологія

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РЕКРЕАЦІЙНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 1.1. Соціально-економічні фактори формування рекреаційних потреб

1.2. Рекреаційне природокористування як об’єкт дослідження

1.3. Теоретичні передумови оцінки природно-ресурсної бази рекреації

1.4. Охорона природи на рекреаційних територіях

1.5. Вдосконалення охорони природи на рекреаційних територіях

РОЗДІЛ 2. РЕКРЕАЦІЙНА ГЕОГРАФІЯ 2.1. Предмет, методи і завдання рекреаційної географії

2.2. Основні поняття рекреаційної географії

2.3. Класифікація рекреаційної діяльності

2.4. Наукові основи вивчення територіальної рекреаційної системи 2.4.1. Поняття територіальної рекреаційної системи і задачі її вивчення рекреаційною географією

2.4.2. Науково-методичні основи вивчення територіальної рекреаційної системи

2.4.3. Типізація ТРС та їх спеціалізація

2.4.4. Картографічне моделювання територіальних рекреаційних систем

РОЗДІЛ 3. РЕКРЕАЦІЙНІ РЕСУРСИ ТА ЇХ ОЦІНКА 3.1. Класифікація природних ресурсів

3.2. Кліматоутворюючі рекреаційні ресурси. Медико-кліматична характеристика основних природних зон

3.3. Водні рекреаційні ресурси

3.3.1. Водосховища як особливий вид водних об’єктів для відпочинку і спорту

3.3.2. Водні рекреації і навколишнє середовище

3.3.3. Підвищення ефективності рекреаційного використання водних об’єктів

3.4. Ліс в системі природних рекреаційних ресурсів 3.4.1. Лісові ресурси

3.4.2. Екологічне значення лісів

3.4.3. Рекреаційні функції лісів

3.4.4. Економічна оцінка лісів рекреаційного призначення

3.5. Історико-архітектурне середовище людини і рекреація

3.6. Природний рекреаційний потенціал і його визначення на прикладі Карпатського регіону

3.7. Проблемно-методичні питання визначення величини рекреаційних навантажень на ландшафтні комплекси природно-заповідних рекреаційних територій

РОЗДІЛ 4. ТУРИЗМ ЯК ГАЛУЗЬ РЕКРЕАЦІЇ. ТУРИЗМ І ЕКОНОМІКА 4.1. З історії розвитку туризму. Види і форми туризму. Міжнародний туризм

4.2. Туризм як специфічна форма міжнародної торгівлі послугами

4.3. Туризм і нетуристичні галузі

4.4. Туризм і регіональний розвиток

4.5. Ефективність капіталовкладень у розвиток туризму

4.6. Туризм і охорона навколишнього середовища

РОЗДІЛ 5. КУРОРТОЛОГІЯ

5.1. Зародження і розвиток курортів

5.2. Медична кліматологія і кліматотерапія 5.2.1. Основні біометеорологічні фактори

5.2.2. Методи кліматотерапії

5.3.5. Механізм фізіологічної і лікувальної дії мінеральних вод і лікувальних грязей

5.3.6. Особливості лікувальної дії на організм мінеральних вод

5.3.6.1. Мінеральні ванни

5.3.6.2. Газові ванни

5.3.6.3. Радонові ванни

5.3.7. Мінеральні води для питного лікування

5.3.5. Механізм фізіологічної і лікувальної дії мінеральних вод і лікувальних грязей

5.3.6. Особливості лікувальної дії на організм мінеральних вод

5.3.6.1. Мінеральні ванни

5.3.6.2. Газові ванни

5.3.6.3. Радонові ванни

5.3.7. Мінеральні води для питного лікування

5.4. Лікувальне значення та методика застосування озокериту

5.5. Охорона курортних ресурсів від виснаження і забруднення

РОЗДІЛ 6. РЕКРЕАЦІЙНІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ 6.1. Рекреаційні ресурси України

6.2. Природно-ресурсний потенціал земель рекреаційного, курортного та природоохоронного значення

6.3. Рекреаційний комплекс України

6.4. Територіальна структура рекреаційного комплексу України

6.5. Курортна система України

6.6. Функціональна структура рекреаційної системи Південного Криму

6.7. Рекреаційні ресурси Волинського регіону

6.8. Рекреаційна система Карпатського регіону

ВИСНОВКИ