Головна Головна -> Підручники -> Підручник Сучасна екологія: наукові, етичні та філософські ракурси (Л.І. Сидоренко) скачати онлайн

Сучасна екологія: наукові, етичні та філософські ракурси (Л.І. Сидоренко)

Сучасна екологія: наукові, етичні та філософські ракурси (Л.І. Сидоренко)

ПЕРЕДМОВА.

1.2. Становлення предмету екології.

1.3. Змістовна багатоманітність сучасного використання поняття “екологія”.

Висновки .

Література.

Питання для перевірки вивченого.

Теми рефератів.

ТЕМА 2. ОСНОВНІ ІСТОРИЧНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЇ. 2.1. Екологічні питання в історії науки.

2.2. Парадигмальні орієнтації класичної екології.

2.3.Предмет екології: думка вчених і методологів.

Література.

Питання для перевірки.

Теми рефератів.

ТЕМА 3. ВІТЧИЗНЯНА ТРАДИЦІЯ В ЕКОЛОГІЇ: МЕТОДОЛОГІЧНІ І КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ПІЗНАННЯ БІОСФЕРИ. 3.1.Єдність живого і довкілля як онтологічна засада вчення про біосферу.

3.2.Складність феномену біосфери і визначення її сутності.

3.3. Біосфера як глобальна система.

Література.

Питання для перевірки вивченого.

Реферати.

ТЕМА 4. ВЗАЄМИНИ ЛЮДИНИ І ПРИРОДИ В ПРЕДМЕТІ ЕКОЛОГІЇ. 4.1. Людина як частина природи і її протилежність.

4.2.Людська діяльність як геологічна сила і чинник екологічних проблем.

4.3. Аксіологічні аспекти в науко-екологічному пізнанні.

Література.

Питання для первірки вивченого.

Теми рефератів.

ТЕМА 5. ЕКОЛОГІЯ І ТЕХНОГЕННА ЦИВІЛІЗАЦІЯ. 5.1. Особливості техногенної цивілізації і вплив техніки і технології на природу.

5.2. Поняття екологічної ситуації. екологічна ситуація як узагальнена характеристика стану природи.

5.3. Кризовість як суттєва ознака сучасної екологічної ситуації.

Література.

Питання для перевірки вивченого.

Теми рефератів.

ТЕМА 6. ФЕНОМЕН ЕКОЛОГІЧНИХ КРИЗ В ПРЕДМЕТІ СУЧАСНОЇ ЕКОЛОГІЇ. 6.1. Сутність і класифікування екологічних криз.

6.2. Природні і антропогенні екологічні кризи.

6.3. Філософія екологічної кризи.

Література.

Питання для перевірки вивченого.

Реферати.

ТЕМА 7. МІСЦЕ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ СЕРЕД ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ЛЮДСТВА.

7.2. Наукова і суспільна діяльність римського клубу: пошук шляхів запобігання екологічній катастрофі.

7.3. СУЧАСНА ЕКОЛОГІЧНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ.

Література.

Питання для перевірки вивченого.

Теми рефератів.

ТЕМА 8. ЕКОЛОГІЯ І ЕТНОС. 8.1.Роль природного довкілля в формуванні етносу.

8.2. Екологічні проблеми в контексті української культури.

8.3. Поняття екологічної культури. екологічна культура українського етносу.

Література.

Питання для перевірки вивченого.

Теми рефератів.

ПІСЛЯМОВА. КОЕВОЛЮЦІЙНА ПАРАДИГМА ЯК ОБГРУНТУВАННЯ МОЖЛИВОСТІ МАЙБУТТЯ ЛЮДИНИ І БІОСФЕРИ.

Словник основних понять.