Головна Головна -> Підручники -> Підручник Ілюстрована Історія України (Михайло Грушевський) скачати онлайн

Ілюстрована Історія України (Михайло Грушевський)

Ілюстрована Історія України (Михайло Грушевський)

ВІДОКРЕМЛЕННЯ ЗЕМЕЛЬ

ПОЛОЦЬКА ЗЕМЛЯ

ГАЛИЦЬКА ЗЕМЛЯ

Володимир (або Володимирко) (1124—1153)

Ярослав Осмомисл (1153—1187)

Володимир II (1187—1199)

ЧЕРНІГІВСЬКА ЗЕМЛЯ

МУРОМСЬКА ЗЕМЛЯ

НОВГОРОДСЬКА ЗЕМЛЯ

СМОЛЕНСЬКА ЗЕМЛЯ

ТУРОВО-ПИНСЬКА ЗЕМЛЯ

ПЕРЕЯСЛАВСЬКА ЗЕМЛЯ

Роман (1173—1205)

РОСТОВО-СУЗДАЛЬСЬКА ЗЕМЛЯ

Андрей (1157—1174)

Всеволод — «Велике Гніздо» (1177—)

ПРИЧИНИ ЗАНЕПАДУ КИЇВСЬКОЇ РУСИ-УКРАЇНИ Татарська навала

Татарська навала

ОБ’ЄДНАННЯ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКИМ КНЯЗІВСТВОМ Роман (1199—1205)

Данило (1205—1264) та Василько (1206—1269)

Василько (1205-1270)

Володимир (1270-1289)

Мстислав (1289-1292)

Андрій і Лев II (1308-1323)

Юрій II Болеслав (1325-1340)

Любарт-Дмитро (1340-1385)

Владислав (1372-1378)

ВНУТРІШНІЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ-РУСИ ЗА КНЯЖОЇ ДОБИ Політичний устрій українських земель X—XIII століть

Суспільний устрій українсько-руських земель XI—ХП століть

Економічне становище України-Руси

Торгівля

Духовне життя а) Церква

б) Освіта

в) Письменство

г) Право

д) Мистецтво

ЧАСТИНА ТРЕТЯ: ВЕЛИКЕ ЛИТОВСЬКО-РУСЬКЕ КНЯЗІВСТВО ВЕЛИКЕ ЛИТОВСЬКО-РУСЬКЕ КНЯЗІВСТВО Литовські племена

Мендовг

Ґедимін (1316—1341)

Ольгерд (1341—1377)

ВЕЛИКЕ ЛИТОВСЬКО-РУСЬКЕ КНЯЗІВСТВО В БОРОТЬБІ МІЖ НЕЗАЛЕЖНІСТЮ Й УНІЄЮ Ягайло-Яків-Владислав (1377—1434)

Вітовт (1382—1430)

Свидригайло Болеслав-Олександер (1430—1440)

Сигізмунт (1431—1440) та Свидригайло

Казимір (1440—1492)

Олександер (1492—1506)

Повстання князя Михайла Глинського (1508)

Повстання Мухи

Сігізмунд 1-ий Старий (1506—1548)

Сігізмунд-Август (1544—1572)

ПОЛІТИЧНИЙ ЛАД УКРАЇНИ В ЛИТОВСЬКО-ПОЛЬСЬКІЙ ДОБІ Еволюція українських земель в XV-XVI століттях

Державний лад

Військо

СОЦІЯЛЬНИЙ СТАН УКРАЇНИ В ЛИТОВСЬКО-ПОЛЬСЬКІЙ ДОБІ а) Князі та пани

б) Міщанство

в) Селянство

г) Козацтво

ЕКОНОМІЧНИЙ СТАН УКРАЇНИ В ЛИТОВСЬКО-ПОЛЬСЬКІЙ ДОБІ а) Господарство

б) Торгівля

ДУХОВЕ ЖИТТЯ УКРАЇНИ В ЛИТОВСЬКО-ПОЛЬСЬКІЙ ДОБІ а) Національне життя

б) Церковне життя

в) Берестейська Унія

г) Україна після Берестейської унії

КУЛЬТУРА ТА ОСВІТА а) Шкільництво

б) Друкарство

в) Література та письменство

ПРАВО

ПРАВО

3) Земські устави

3) Земські устави

5) Суд

МИСТЕЦТВО а) Архітектура

б) Р і з ь б а

г) Графіка

г) Золотникарство

д) Геральдика та сфрагістика

ЧАСТИНА ЧЕТВЕРТА: УКРАЇНА НАПЕРЕДОДНІ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ УКРАЇНА НАПЕРЕДОДНІ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ Козацькі повстання

Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний (1616-1622)

Наступники Сагайдачного

Буковина та Закарпаття

ВНУТРІШНІЙ ЛАД В УКРАЇНІ ПЕРЕД ХМЕЛЬНИЧЧИНОЮ Cоціальний стан України а) Магнати

б) Шляхта

в) Духовенство

г) Міщанство

ґ) Козацтво

д) Селянство

ЕКОНОМІЧНИЙ СТАН УКРАЇНИ ПЕРЕД ХМЕЛЬНИЧЧИНОЮ Господарство і торгівля

ДУХОВЕ ЖИТТЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ XVII СТОЛІТТЯ

б) Уніятська Церква в XVII ст

в) Спроби «об’єднати Русь з Русю»

г) Легалізація Православної Церкви

ґ) Могилянська доба

д) Український патріярхат

е) Церква на Закарпатській Україні

КУЛЬТУРА ТА ОСВІТА а) Школа

б) Друкарство

в) Наука

г) Література

ґ) Проповіді

Мистецтво а) Архітектура

б) Різьбарство

в) Малярство

г) Ґраверство

г) Геральдика та сфрагістика

ПІДСУМКИ

Частина перша. ДО ЗАСНОВАННЯ КИЇВСЬКОЇ ДЕРЖАВИ 1. Про історію і передісторичне жите.

2. Минувшина нашого краю.

3. Перші сліди чоловіка.

4. Новійша камяна культура.

6. Грецькі кольонїї.

7. Степові народи.

8. Звичаї степовиків.

9. Словянські селища.

10. Розселеннє українське. Анти.

11. Українські племена.

12. Побут українських племен.

13. Вдача, звичаї й віра.

14. Сїмя, рід і громада.

15. Торговля.

16. Князі й дружина.

Частина друга. ЖИТЄ ДЕРЖАВНЕ 17. Київські перекази про старовину.

18. Оповіданнє київського літописця.

19. Русь.

20. Походи руських дружин.

21. Найдавнїйші князї і князь Олег.

22. Ігор і Ольга.

23. Святослав і його сини.

24. Володимир.

25. Християнство.

26. Нова культура.

27. Боротьба з ордою.

28. Володимировичі.

29. Ярослав.

30. Ярославичі.

31. Половецька біда.

32. Відокремленне земель і земський устрій.

33. Землї-князївства.

34. Боротьба за Київ і його упадок.

35. Галицько-волинська держава.

37. Татарський погром.

38. Татарщина.

39. Король Данило.

40. Галиицько-волинська держава при Даниловичах.

41. Погляд ня українське жите київської і галицької доби.

42. Культурне житє України і вага його.

44. Боротьба за галицько-волинські землї й розірваннє їх.

45. Унїя Польш,і з Литвою.

46. Нова політика в великім князівстві Литовськім.

47. Боротьба за рівноправність (Свитригайлові війни).

48. Проби повстань за помічю московською.

49. Проби повстань в Галичині й початки національної роботи.

50. Початки козаччини.

51. Козаччина і козацькі походи в першій половині XVI в.

52. Початок Січи.

53. Організація козацької верстви.

54. Прилученнє східнїх українських земель до Польщі.

55. Переміни в житю і устрою громадськім.

56. Зміни в господарстві і заселенне східньої України.

57. Зріст козаччини з кінцем XVI в.

58. Козацькі війни 1590-11. рр.

59. Війна 1596 р.

60. Упадок національного українського житя і заходи коло його піднесення.

61. Освітний рух.

62. Брацтва.

63. Унїя.

64. Боротьба з унїею.

Частина третя. ДОБА ЛИТОВСЬКО-ПОЛЬСЬКА 43. Перехід українських земель під литовських князів.

44. Боротьба за галицько-волинські землї й розірваннє їх.

45. Унїя Польш,і з Литвою.

46. Нова політика в великім князівстві Литовськім.

47. Боротьба за рівноправність (Свитригайлові війни).

48. Проби повстань за помічю московською.

49. Проби повстань в Галичині й початки національної роботи.

50. Початки козаччини.

51. Козаччина і козацькі походи в першій половині XVI в.

52. Початок Січи.

53. Організація козацької верстви.

54. Прилученнє східнїх українських земель до Польщі.

55. Переміни в житю і устрою громадськім.

56. Зміни в господарстві і заселенне східньої України.

57. Зріст козаччини з кінцем XVI в.

58. Козацькі війни 1590-11. рр.

59. Війна 1596 р.

60. Упадок національного українського житя і заходи коло його піднесення.

61. Освітний рух.

62. Брацтва.

63. Унїя.

64. Боротьба з унїею.

Частина четверта. ДОБА КОЗАЦЬКА 65. Козаччина по лубенськім погромі.

66. Устрій козацький.

67. Морські походи.

68. Польські переговори з козаками і гетьман Сагайдачний.

69. Київ стає центром культурного українського житя.

70. Нова ерархія.

71. Хотинська війна і кінець Сагайдачного.

72. Незгода з правительством.

73. Українські пляни і війна 1625 р.

74. Війна 1630-го року.

75. Безкоролїве.

76. Сулима і Павлюк.

77. Острянинова війна і пригнетеннє козаччини.

78. Повстаннє Хмельницького.

79. Боротьба за визволеннє України.

80. Заграничні союзи.

81. Московська зверхність.

82. Між Москвою і Швецією.

83. Гетьманщина.

84. Гадяцька унїя.

85. Боротьба з Москвою.

86. Роздвоеннє України.

87. Замисли Дорошенка.

88. Упадок Дорошенка.

89. Руїна.

90. Згін і нова козаччина на Правобережі.

91. В Гетьманщинї.

92. Старшина і поспільство.

93. Мазепине правлїннє.

94. Перед розривом.

95. Шведчина.

96. Погром Мазепи.

97. Орликові заходи.

Частина п’ята. УПАДОК КОЗАЧЧИНИ І УКРАЇНСЬКОГО ЖИТЯ 98. Обмеження гетьманської управи.

99. Перше скасованнє Гетьманства. Полуботок.

100. Відновленне гетьманства і гетьман Апостол.

101. Друге скасованне гетьманства.

102. Гетьманство Розумовського.

103. Устрій і суспільні відносини Гетьманщини.

104. Слобідщина.

105. Культурне жите Східньої України—письменство і школа.

106. Національне жите східньої України.

107. Упадок українського житя в західнїй Україні.

108. Угорська Україна.

109. Правобічна Україна.

110. Гайдамаччина.

111. Коліївщина.

112. Останнє скасованне гетьманства.

113. Руйнованне Сїчи.

114. Кінець Гетьманщини.

Частина шоста. УКРАЇНСЬКЕ ВІДРОДЖЕННЕ 115. Прилученнє Галичини і Буковини до Австрії.

116. Кінець Польщі і прилученне правобічної України до Росії.

117. Початки відродження в західній Україні.

118. Початки відродження в східнїй Українї.

119. Ідеї народности.

120. Українські гуртки росийської України і Кирило-Мефодіївське братство.

121. Галицьке відродженнє і 1848 рік.

122. 1848 рік на Буковині й Угорській Україні і загальна реакція 1850-х рр.

123. Новий рух на Україні росийській.

124. Народовство і москвофільство в Галичині.

125. Початки національного житя на Буковині.

126. Київська громада і указ 1876 р.

Сторінка 1 з 212