Головна Головна -> Підручники -> Підручник Українська державність у ХХ столітті скачати онлайн

Українська державність у ХХ столітті

Українська державність у хх столітті

СЛОВО ДО ЧИТАЧА

РОЗДІЛ I. УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНІСТЬ: ІДЕЇ, КОНЦЕПЦІЇ, МОДЕЛІ (1900–1990 PОКИ) Глава 1. СОЦІАЛІСТИЧНІ ТА КОМУНІСТИЧНІ МОДЕЛІ §1. Соціалізм у новітній українській політичній думці

§2. Предки з ХІХ ст.: соціалізм Драгоманова

§3. Моделі української державності під час революції

§4. Соціалізм в Європі та «українське питання»

§5. Михайло Грушевський: якої України ми хочемо?

§6. Директорія: глухий кут українського соціалізму

§7. Національно-культурна автономія

§8. Ленінська модель

§9. Розкольники української революції

§10. «Модельна радянська республіка»

§11. Сталінський варіант пролетарського інтернаціоналізму

РОЗДІЛ I. УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНІСТЬ: ІДЕЇ, КОНЦЕПЦІЇ, МОДЕЛІ (1900–1990 PОКИ) ГЛАВА 2. НАЦІОКРАТИЧНІ КОНЦЕПЦІЇ §1. Микола Міхновський — романтик української iдеї

§2. Головнi iдеї чинного нацiоналiзму Дмитра Донцова

§3. Чинний нацiоналiзм як iдеологiчне пiдґрунтя ОУН

§4. «Нацiократична держава» Миколи Сцiборського

§5. Трансформації «інтеґрального» націоналізму

РОЗДІЛ I. УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНІСТЬ: ІДЕЇ, КОНЦЕПЦІЇ, МОДЕЛІ (1900–1990 PОКИ) ГЛАВА 3. «КЛАСОКРАТИЧНА» ВЕРСІЯ

§1. Нація та держава

§2. Гетьман, еліта і хліборобський клас

§3. Селянин із мечем та ралом

§4. Територіальна свідомість як державна ідеологія

§5. Філософ української політики

§6. В.Липинський про загрози українській державності

РОЗДІЛ I. УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНІСТЬ: ІДЕЇ, КОНЦЕПЦІЇ, МОДЕЛІ (1900–1990 PОКИ) ГЛАВА 4. ЛІБЕРАЛЬНА ІДЕЯ В УКРАЇНІ

§1. Поширення ліберальних ідей в Україні

§2. Пріоритет прав особи

§3. Пріоритет права

§4. Самоврядування

§5. Національна ідея

§6. Ознаки сучасного українського «лібералізму»

РОЗДІЛ I. УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНІСТЬ: ІДЕЇ, КОНЦЕПЦІЇ, МОДЕЛІ (1900–1990 PОКИ) ГЛАВА 5. ГЕОПОЛІТИЧНА СКЛАДОВА ДЕРЖАВНИЦЬКОЇ ДУМКИ

§1. Зародки української політичної географії

§2. Росія як геополітична проблема

§3. Плани для майбутнього

§4. Східний вектор українських інтересів

РОЗДІЛ I. УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНІСТЬ: ІДЕЇ, КОНЦЕПЦІЇ, МОДЕЛІ (1900–1990 PОКИ) ГЛАВА 6. ІДЕЯ ДЕРЖАВНОСТІ У СУСПІЛЬНО- ПОЛІТИЧНІЙ ДУМЦІ 40-80-Х РОКІВ §1. Державницька думка в умовах підпілля

§2. Ідеї українських шестидесятників

§3. Загальнолюдські цінності в непідцензурній думці

§4 Тоталітарні інституції проти українських «неформалів»

§5. Національна ідея та «Демплатформа»

РОЗДІЛ II. УКРАЇНА В ЗАРУБІЖНИХ СТРАТЕГІЯХ ТА ДОКТРИНАХ ГЛАВА 1. УКРАЇНА В ГЕОПОЛІТИЧНИХ КОНЦЕПЦІЯХ ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТОЛІТТЯ

§1. Р.Челлен: Україна в Першiй свiтовiй вiйнi

§2. Х.Макiндер: Євро-Азiя та Україна

§3. «Середня Європа» та Україна

§4. Україна в геополiтичних мiркуваннях М.Вебера

§5. «Нова Європа» Р.Сетон-Вотсона

§6. Схiдна Європа як «Зелений Iнтернацiонал»

РОЗДІЛ II. УКРАЇНА В ЗАРУБІЖНИХ СТРАТЕГІЯХ ТА ДОКТРИНАХ ГЛАВА 2. УКРАЇНА В ПОЛЬСЬКИХ ЗОВНIШНЬОПОЛIТИЧНИХ ДОКТРИНАХ

§1. Українська незалежнiсть як загроза цiлiсностi Польщi

§2. «Польща для полякiв» та проект «Великої України»

§3. Польсько-українськи відносини в період Другої свiтової війни

§4. «Пролетарський iнтернацiоналiзм» як засiб етнiчної асимiляцiї

§5. Проукраїнськi настрої у польському суспiльствi

§6. Становлення міждержавних відносин

РОЗДІЛ II. УКРАЇНА В ЗАРУБІЖНИХ СТРАТЕГІЯХ ТА ДОКТРИНАХ ГЛАВА 3. УКРАЇНА В КОНЦЕПЦІЯХ І ДОКТРИНАХ УГОРЩИНИ

§1. Угорська державність так у першій третині ХХ століття та український чинник

§2. Угорські геополітичні комбінації у Другій світовій війні

§3. Угорська політика щодо України на сучасному етапі

РОЗДІЛ II. УКРАЇНА В ЗАРУБІЖНИХ СТРАТЕГІЯХ ТА ДОКТРИНАХ ГЛАВА 4. УКРАЇНА ТА «УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ» В ПОЛІТИЦІ ЧЕХОСЛОВАЧЧИНИ

§1. Утворення Чехословацької республіки та «українське питання»

§2. Розвиток двосторонніх зв’язків

§3. Українці в ЧСР, проблема Підкарпатської Русі

§4. Закарпатська Україна у роки Другої світової війни

§5. «Українське питання» у комуністичній Чехословаччині

§6. Незалежна Україна в зовнішній політиці Чехії і Словаччини

РОЗДІЛ II. УКРАЇНА В ЗАРУБІЖНИХ СТРАТЕГІЯХ ТА ДОКТРИНАХ ГЛАВА 5. УКРАЇНА В РУМУНСЬКИХ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНИХ КОНЦЕПЦІЯХ

§1. Політика Румунії щодо Північної Буковини у роки Першої світової війни

§2. «Румунія для румунів» та етнічні українські землі

§3. Геополітичні проекти Бухареста в Другій світовій війні та Україна

§3. Геополітичні проекти Бухареста в Другій світовій війні та Україна

§4. «Національний патріотизм» як засіб асиміляції національних меншин

§5. Суперечності розвитку сучасних румунсько-українських відносин

РОЗДІЛ II. УКРАЇНА В ЗАРУБІЖНИХ СТРАТЕГІЯХ ТА ДОКТРИНАХ ГЛАВА 6. УКРАЇНА В ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ ТУРЕЧЧИНИ §1. Турецько-українські контакти періоду Першої світової війни

§2. Турецько-українські відносини у 1918—1921 рр.

§3. Радянська Україна у зовнішній політиці Туреччини

§4. Відновлення та розвиток двосторонніх відносин на сучасному етапі

РОЗДІЛ II. УКРАЇНА В ЗАРУБІЖНИХ СТРАТЕГІЯХ ТА ДОКТРИНАХ ГЛАВА 7. УКРАЇНА В СТРАТЕГІЧНИХ ПЛАНАХ НІМЕЧЧИНИ §1. Україна у німецькій східній стратегії на початку ХХ ст.

§2. Німецько-Австрійський блок та «українське питання»

§3. Гітлерівська концепція завоювання життєвого простору та Україна

§4. Генеральний план «Ост»

§5. Політика нацистів щодо ОУН

§6. Східна зовнішньополітична стратегія ФРН та Україна (1949–1989)

§7. Незалежна Україна в зовнішньополітичній концепції об’єднаної Німеччини

РОЗДІЛ II. УКРАЇНА В ЗАРУБІЖНИХ СТРАТЕГІЯХ ТА ДОКТРИНАХ РОЗДІЛ 8. УКРАЇНА У ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНИХ ДОКТРИНАХ США

§1. Terra incognita

§2. На периферії інтересів

§3. «Українське питання» і «холодна війна»

§4. Дезінтеґрація СРСР і Україна: виклик для США

§5. Прорив у двосторонніх відносинах

РОЗДІЛ II. УКРАЇНА В ЗАРУБІЖНИХ СТРАТЕГІЯХ ТА ДОКТРИНАХ ГЛАВА 9. «УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ» В ПОЛІТИЧНІЙ СТРАТЕГІЇ РОСІЇ

§1. «Українське питання» в Державній думі

§2. Українська політика самодержавства у Першій світовій війні

§3. Тимчасовий уряд і Україна

§4. Більшовицька «Декларація прав народів Росії»

§5. «Воєнно-політичний союз» як форма відтворення імперії

§6. Доба договірних відносин

§7. «Добровільне об’єднання»: доктрина і практика

§8. Україна в сучасній російській стратегії

РОЗДІЛ III. УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА ТА УКРАЇНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО НА СХИЛІ СТОЛІТТЯ ГЛАВА 1. МЕТАМОРФОЗИ ПОСТКОМУНІСТИЧНОЇ ВЛАДИ

§1. Тоталітаризм і влада: потреба переосмислення

§2. Посткомуністичний неототалітаризм: генеза та особливості становлення

§3. Геополітичні «гени» посткомуністичної влади

§4. Неототалітарна парадигма державотворення в Україні

РОЗДІЛ III. УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА ТА УКРАЇНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО НА СХИЛІ СТОЛІТТЯ ГЛАВА 2. ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ: ШЛЯХИ ЛЕҐІТИМАЦІЇ

§1. Проблема леґітимації

§2. Ідеологія і утопія в посткомуністичних трансформаціях

§3. Національна ідея, громадянське суспільство, політична нація

§4. Рятівний етатизм

§5. Спадщина авторитарної особи

§6. Вторинність геополітичної леґітимації

РОЗДІЛ III. УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА ТА УКРАЇНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО НА СХИЛІ СТОЛІТТЯ ГЛАВА 3. ЕТНОПОЛІТИЧНИЙ ВИМІР ДЕРЖАВНОСТІ

§1. Етноменшини як чинник геополітики.

§2. Етнополітична реальність України.

РОЗДІЛ III. УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА ТА УКРАЇНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО НА СХИЛІ СТОЛІТТЯ ГЛАВА 4. У ПОШУКАХ МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

§ 1. Стратегії економічних перетворень

§ 2. Стартові умови трансформаційного процесу

§3. Формування посткомуністичної економічної системи

РОЗДІЛ III. УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА ТА УКРАЇНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО НА СХИЛІ СТОЛІТТЯ ГЛАВА 5. ПОСТРАДЯНСЬКІ ФОРМИ СУСПІЛЬНИХ ЗМІН

§1. Людина корпоративна

§2. Радянський цех

§3. Пострадянська фратрiя

РОЗДІЛ III. УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА ТА УКРАЇНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО НА СХИЛІ СТОЛІТТЯ ГЛАВА 6. НЕВИГАДАНИЙ «П’ЯТИЙ СВІТ»

§1. Про непроблематичність «п’ятого світу»

§2. Orbis Quintus

§3. Простір і час

§4. Фактичність громадянства

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ (дані за 1996 рік)