Головна Головна -> Підручники -> Підручник Історія України - Полонська-Василенко Наталія: Том 2 скачати онлайн

Історія України – Полонська-Василенко Наталія: Том 2

Історія України

ЗМІСТ

ЧАСТИНА П’ЯТА: ХМЕЛЬНИЧЧИНА ХМЕЛЬНИЧЧИНА Богдан Хмельницький(1648—1657)

Перша доба повстання Богдана Хмельницького — 1648-й рік

Від повстання до Визвольної Війни

Від повстання до Визвольної Війни

Берестечко — Жванець

Переяславська Угода

Ратифікація договору в Москві

Ратифікація договору в Москві

Українська держава Богдана Хмельницького

Спадковість Гетьманату та смерть Богдана Хмельницького

ЧАСТИНА ШОСТА: РУЇНА РУЇНА

Юрій Хмельницький, друге гетьманування, 1659-1668

Павло Тетеря-Моржковський (1663—1665)

Іван Брюховецький (1663—1668)

Петро Дорошенко (1665—1676)

Юрій Хмельницький— третє гетьманування (1677—1681)

ЧАСТИНА СЬОМА: ГЕТЬМАНЩИНА ГЕТЬМАНЩИНА

Іван Самойлович (1672—1887)

Іван Мазепа-Колединський (1687—1709)

Україна і Північна війна

Україна перед Полтавською катастрофою

Полтавська катастрофа

Полтавська катастрофа

Пилип Орлик (1710—1742)

Іван Скоропадський (1708—1722)

Павло Полуботок (1722—1724)

Данило Апостол (1727—1734)

Правління Гетьманського уряду (1734—1750)

Кирило Розумовський (1750—1764)

Президент малоросійської колегії та генералгубернатор П. Румянцев

ЧАСТИНА ВОСЬМА: УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В КОЗАЦЬКІЙ ДОБІ УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ, ЩО НЕ ВХОДИЛИ ДО СКЛАДУ ГЕТЬМАНЩИНИ СЛОБІДСЬКА УКРАЇНА

ЧАСТИНА ВОСЬМА: УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В КОЗАЦЬКІЙ ДОБІ УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ, ЩО НЕ ВХОДИЛИ ДО СКЛАДУ ГЕТЬМАНЩИНИ СЛОБІДСЬКА УКРАЇНА

ПІВДЕННА УКРАЇНА Українська колонізація

Новоросійська Губернія

ЗАПОРІЖЖЯ Участь Запоріжжя в політичних справах Гетьманщини

ЗАПОРІЖЖЯ Участь Запоріжжя в політичних справах Гетьманщини

Запорожці під “татарською протекцією”

Повернення запорожців на Запоріжжя

Внутрішній лад у Новій Січі

Повстання на Запоріжжі

Боротьба російського уряду з “вольностями” Запоріжжя

Зруйнування Січі

ПРАВОБЕРЕЖНА УКРАЇНА Західня Україна

Правобережна Україна за часів Руїни

Козацтво на Правобережній Україні

Палій і Мазепа

Правобережна Україна та Пилип Орлик

Правобережна Україна під владою Польщі

Гайдамаччина

ЦЕНТРАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ УКРАЇНСЬКОЮ ДЕРЖАВОЮ а) Гетьман

б) Генеральна Рада

г)Генеральна військова канцелярія

МІСЦЕВЕ УПРАВЛІННЯ а) Полки

б) Міста та міщани

4) Військо

5) Суд

СУСПІЛЬНИЙ ЛАД 1. Шляхта

3. Козацтво

2. Знатне військове товариство

4. Духовенство

5. Міщанство

6. Селянство (посполиті)

ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ УКРАЇНИ ЗА ЧАСІВ ГЕТЬМАНЩИНИ 1. Промисл та торгівля

2. Фінанси

ДУХОВЕ ЖИТТЯ УКРАЇНСЬКА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА Незалежна Українська Православна Церква

Українська Православна Церква в складі Російської Церкви

Українська Православна Церква під Польщею

Українська Католицька церква

Церква на Буковині та Закарпатті

ОСВІТА 1. Шкільна освіта

2. Наука

б) Право

в) Природничі та математичні науки

МИСТЕЦТВО 1. Архітектура

2. Різьба

3. Малярство

4. Графіка-ґраверство

5. Музика

ПІДСУМКИ

Суспільний лад України за російської окупації 1. Шляхетство

2. Селянство

3. Козацтво

4. Південна Україна

УКРАЇНА У XIX СТОЛІТТІ Перші роки XIX століття

Війни з Францією і «Священний Союз»

Доба Реакції

Визвольні та національні рухи в Україні

Польське повстання 1830 року та Українське Козацтво

Україна за доби Миколи І

Революційний рух 1840-их років

Доба реформ

Революційні рухи в Україні

а) Галичина

б) Буковина

в) Закарпаття

ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ УКРАЇНИ. ГОСПОДАРСТВО а) Сільське господарство

б) Промисловість

в) Торгівля

ДУХОВЕ ЖИТТЯ. ЦЕРКВА 1. УКРАЇНСЬКА ЦЕРКВА ПІД РОСІЙСЬКОЮ ОКУПАЦІЄЮ а) Православна церква на Правобережній Україні

б) Ліквідація уніятської церкви на Холмщині та Підляшші

в) Православна церква в Україні у XIX ст.

2. УКРАЇНСЬКА ЦЕРКВА ПІД ОКУПАЦІЄЮ АВСТРО-УГОРЩИНИ а) Українська католицька церква в Галичині

б) Церква на Буковині

в) Церква на Закарпатській Україні

ОСВІТА а) Початкова школа

б) Середня освіта в кінці XVIII ст.

в) Висока школа

г) Наукові товариства

ПІДСУМКИ

ЧАСТИНА ДЕСЯТА: УКРАЇНА ПЕРЕД РЕВОЛЮЦІЄЮ 1. Посилення революційних настроїв

2. Російсько-японська війна

3. Революція 1905 року

4. Державна дума

5. Аграрна реформа П. Столипіна

6. Доба Реакції

7. Галичина, Буковина та Закарпаття

ЧАСТИНА ОДИНАДЦЯТА: УКРАЇНА В ПЕРШІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ 1. Воєнні події на Україні

2. Напередодні Революції 1917 року

3. Революція 1917 року

ЧАСТИНА ДВАНАДЦЯТА: УКРАЇНСЬКА САМОСТІЙНА ДЕРЖАВА І. ЦЕНТРАЛЬНА РАДА 1. Організація Центральної Ради

2. Боротьба за впливи

3. Жовтневий переворот та його відгомін в Україні

4. Зовнішня політика України

5. Берестейський договір

6. Україна після Берестейського договору

Підсумки

ІІ. ГЕТЬМАНСЬКА ДОБА 1. Україна перед Переворотом 29 квітня 1918 року

2. Квітневий переворот і перші часи Гетьманської Держави

3. Громадська реакція на Гетьманський переворот

4. Діяльність Гетьманського уряду

5. Боротьба проти Гетьманату

6. Західня Україна в 1918 році а) Галичина

6. Західня Україна в 1918 році а) Галичина

6. Західня Україна в 1918 році а) Галичина

6. Західня Україна в 1918 році а) Галичина

7. Повстання проти Гетьманського Уряду

8. Падіння Гетьманської держави

Підсумки

ІІІ. УКРАЇНА В ДОБІ ДИРЕКТОРІЇ 1. Директорія у Києві

2. Переїзди Директорії

3. Україна під Російсько-Совєтською окупацією

4. Західня Україна

5. Взаємини Урядів УНР і ЗУНР

6. Похід військ УНР та ЗУНР на Київ і війна з Денікіном

7. Зимовий похід

8. Варшавський договір та його наслідки для Східньої Европи

9. Ризький договір

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ