Головна Головна -> Підручники -> Підручник Історія України - Субтельний Орест скачати онлайн

Історія України – Субтельний Орест

Історія України

ЗМІСТ

Перші поселенці

Грецькі колонії на Україні

КИЇВСЬКА РУСЬ ПІДНЕСЕННЯ Й ЗАНЕПАД КИЇВСЬКОЇ РУСІ

Суперечки з норманістами

Піднесення Києва

Перші правителі Києва

Київ у зеніті слави

Занепад Києва

СУСПІЛЬСТВО Й КУЛЬТУРА КИЇВСЬКОЇ РУСІ

Суспільна організація

Господарська діяльність

Культура Київської Русі

ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКЕ КНЯЗІВСТВО

Південно-Західна Україна: Галицько-Волинське князівство

ПОЛЬСЬКО-ЛИТОВСЬКА ДОБА ПІД ВЛАДОЮ ПОЛЬЩІ ТА ЛИТВИ

Експансія Польщі на Україну

Польсько-литовська унія

Люблінська унія 1569 р.

СОЦІАЛЬНА СТРУКТУРА ТА ЕКОНОМІЧНІ ЗМІНИ

Система власності на Україні

Традиційне господарство

Зміцнення шляхти

Закріпачення селянства

РЕЛІГІЯ ТА КУЛЬТУРА

Полонізація української знаті

Відродження православ’я

Берестейська унія 1596 р.

КОЗАЦЬКА ЕРА ЕТАП ФОРМУВАННЯ

Козаки

Перші повстання

Події церковного й культурного життя

ВЕЛИКЕ ПОВСТАННЯ

Богдан Хмельницький

Переяславська угода

Завершальна стадія Великого повстання

РУЇНА

Зміни в суспільному устрої

Початок Руїни

Лівобережжя під владою Росії

Територіальний поділ

Культурне життя

Зміни в церковному житті

ГЕТЬМАНЩИНА

Переломний момент

Занепад української автономії

Російська експансія

СУСПІЛЬСТВО, ЕКОНОМІКА Й КУЛЬТУРА

Соціальні зміни в Гетьманщині

Відкриття Півдня

Демографічна й територіальна статистика

Правобережжя під владою Польщі

Культурне життя

ПІД ІМПЕРСЬКОЮ ВЛАДОЮ УКРАЇНА У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ТА АВСТРІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЙ

Політичні події

Реформи в Російській імперії

Австрійська імперія

Українці під владою Габсбургів

Реформи Габсбургів і західні українці

ЗРОСТАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ

Інтелігенція

«Будівельні блоки» національної ідентичності

Тарас Шевченко

Кирило-Мефодіївське товариство

Зростання національної свідомості на Західній Україні

ІМПЕРСЬКІ РЕФОРМИ

ІМПЕРСЬКІ РЕФОРМИ

Зміни в Російській Імперії

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗМІНИ

Індустріалізація

Національні меншості на Україні

ДІЯЛЬНІСТЬ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ

Російський революційний рух на Україні

Українські політичні партії

Революція 1905 р.

Розвиток культури

СХІДНА ГАЛИЧИНА:ОПЛОТ УКРАЇНСТВА

Новий політичний лад

Реакція українців

Зростання організованості

Польсько-українська конфронтація

Буковина і Закарпаття

УКРАЇНА У XX СТОЛІТТІ ВІЙНА І РЕВОЛЮЦІЯ

УКРАЇНА У XX СТОЛІТТІ ВІЙНА І РЕВОЛЮЦІЯ

Російські революції

Революція на Україні

Більшовицький переворот і Центральна Рада

УКРАЇНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ

УКРАЇНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ

Анархія

Директорія

Більшовики

Боротьба на заході

Розв’язка

Перемога більшовиків

РАДЯНСЬКА УКРАЇНА: НОВАТОРСЬКІ 20-ті

РАДЯНСЬКА УКРАЇНА: НОВАТОРСЬКІ 20-ті

Створення Радянського Союзу

Українізація

Національний комунізм

Розвиток культури

Церковне життя

РАДЯНСЬКА УКРАЇНА: ДРАМАТИЧНІ ЗО-ті

Великий перелом

Голодомор 1932—1933 рр.

Великий терор

Кінець українізації

ЗАХІДНА УКРАЇНА МІЖ ВІЙНАМИ

Політика Польщі щодо українців

Соціально-економічні умови

Реакція українців

Революційний рух

Українці під владою Румунії

Українці в Чехословаччині

УКРАЇНА У ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ

Війна на Україні: другий етап

ОУН і нацистська Німеччина

Нацистська влада на Україні

Рух Опору

Повернення радянської влади на Україну

ВІДБУДОВА І ВІДНОВЛЕННЯ

Відбудова

Поглинення Західної України

Ідеологічний наступ сталінізму

ВІДЛИГА

ВІДЛИГА

Україна: «друга серед рівних»

Десталінізація

Експерименти в економіці

Активізація інтелігенції

Реакція

ЗАСТІЙ ТА СПРОБИ РЕФОРМ

Дисидентський рух

Русифікація

Суспільні зміни

Ера Горбачова