Головна Головна -> Підручники -> Підручник Загальне землезнавство (Лекції) скачати онлайн

Загальне землезнавство (Лекції)

Тема 1. ОСНОВНІ СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ ЗЕМНОЇ КОРИ І ЛІТОСФЕРИ.

Загальні відомості.

Структури океанічного ложа.

Структури перехідних зон і континентів.

Тема 2. СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО ПРИЧИНИ ЕВОЛЮЦІЇ ЗЕМНОЇ КОРИ І ЛІТОСФЕРИ.

Тема 3. МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ВІКУ ГІРСЬКИХ ПОРІД (ГЕОЛОГІЧНЕ ЛІТОЧИСЛЕННЯ).

Методи відносної геохронології.

Методи абсолютної геохронології.

ТЕМА 4. МЕТОДИ ВІДТВОРЕННЯ ПАЛЕОГЕОГРАФІЧНИХ ОБСТАНОВОК

Основні групи фацій.

Фаціальний аналіз.

Поняття про формації

Методи відтворення рухів земної кори.

Лекція 1. ДОГЕОЛОГІЧНА ІСТОРІЯ ЗЕМЛІ.

Лекція 1. ДОГЕОЛОГІЧНА ІСТОРІЯ ЗЕМЛІ.

Лекція 2. РАННЬОПАЛЕОЗОЙСЬКИЙ ЕТАП.

Лекція 3. ПІЗНЬОПАЛЕОЗОЙСЬКИЙ ЕТАП.

Лекція 4. МЕЗОЗОЙСЬКИЙ ЕТАП.

Лекція 5. КАЙНОЗОЙСЬКИЙ ЕТАП.

ТЕМА 6. ЗАГАЛЬНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ ЗЕМЛІ

Розвиток структури земної кори.

Еволюція атмосфери та гідросфери.

Еволюція кліматів Землі.

Еволюція органічного світу.

Тема 7. КОРИСНІ КОПАЛИНИ, ІХ ТИПИ, ЗАКОНОМІРНОСТІ ПОШИРЕННЯ І МЕТОДИ ПОШУКІВ ТА РОЗВІДКИ

Загальні відомості про корисні копалини і їх типи.

Металічні корисні копалини.

Неметалічні корисні копалини.

Горючі корисні копалини.

РОЗДІЛ 1. ВСЕСВІТ. СОНЯЧНА СИСТЕМА

Лекція 1. СУЧАСНА ГЕОГРАФІЯ

1. Основні етапи розвитку географії

2. Структура географічної науки

3. Загальне землезнавство – складова частина географії

4. Роль географії в суспільстві

Лекція 2. ВСЕСВІТ. СОНЯЧНА СИСТЕМА

1. Всесвіт. Космічні системи

2. Сонячна система

3. Планети Сонячної системи

Лекція 3. ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ

1. Розміри Землі, склад і внутрішня будова

2. Осьове обертання Землі та його наслідки

3. Гравітаційне поле Землі

4. Доба і час

Лекція 4. РУХ ЗЕМЛІ НАВКОЛО СОНЦЯ

1. Обертання Землі навколо Сонця. Пори року

2. Рівнодення і сонцестояння. Тропіки і полярні кола

3. Магнітне поле Землі

РОЗДІЛ 2. ГЕОГРАФІЧНА ОБОЛОНКА

Лекція 5. ГЕОГРАФІЧНА ОБОЛОНКА

1. Географічна оболонка, її межі, основні властивості та закономірності

2. Кругообіг речовин і потік енергії в географічній оболонці

3. Природні комплекси

Лекція 6. БІОСФЕРА

1. Структура біосфери

2. Вчення В.І.Вернадського про біосферу

3. Кругообіг речовини і потік енергії в природі

4. Життєві угруповання організмів

Лекція 7. ГЕОГРАФІЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ І СУСПІЛЬСТВО