Головна Головна -> Підручники -> Підручник Українське книговидання: витоки, розвиток, проблеми (Ярослав Ісаєвич) скачати онлайн

Українське книговидання: витоки, розвиток, проблеми (Ярослав Ісаєвич)

Українське книговидання: витоки, розвиток, проблеми (Ярослав Ісаєвич)

ВСТУП Джерела та історіографія

СВІТ РУКОПИСНОЇ КНИЖНОСТІ

ПОЧАТКИ УКРАЇНСЬКОГО КНИГОВИДАННЯ (початок) Передумови виникнення і розвитку друкарства

Перша друкована книжка українського автора

Початки кириличного друкарства

Францішак Скорина та його послідовники

Перша друкарня у Львові

Остріг на Волині: перша академія, перша “слов’янська” друкована Біблія

ДРУКАРНІ УКРАЇНИ НА ЗЛАМІ XVI-XVII СТ. Острозька академія: редагування і видання книг

Видавництво Львівського братства

Єпископські друкарні в Стрятині та Крилосі

Початки друкування латинським шрифтом

ДАЛЬШИЙ РОЗВИТОК ДРУКАРСТВА (1616-1648) Початки друкарства в Києві

Друкар-запорожець Вербицький і друкар-магістр Соболь

Київське лаврське друкарство 30-40 рр. XVIІ ст.

Мандрівні видавці

Братське книговидання

Львівські приватні видавці й друкарі

Польськомовне і латинське друкарство

Видавничі осередки і друкарні другої половини XVII-XVIII ст.

Лавра як головний український видавець (1650-1721 рр.)

Друкарня єпископа Лазаря Барановича: Новгород-Сіверський і Чернігів

Початок репресій, їх мотиви і наслідки

Київське і чернігівське книговидання під контролем цензури. Закордонні видання академії

Українські видавці у Львові: братство, Сльозка

Українські монастирські друкарні Правобережжя: Унів і Почаїв

Польські, російські, німецькі та єврейські друкарні

ТЕМАТИКА КНИГ, ОРГАНІЗАЦІЯ КНИГОВИДАННЯ, ПОЛІГРАФІЇ ТА КНИГОРОЗПОВСЮДЖЕННЯ Як працювали давні друкарні

Тематика та оформлення видань кінця XVI — середини XVII ст.

Видання другої половини XVII- XVIII ст.

З історії книгарства і книгозбірень

Друкарство і розвиток літературних мов

УКРАЇНСЬКЕ КНИГОВИДАННЯ XIX-XX СТОЛІТЬ

ПІСЛЯМОВА

ПЕРЕЛІК АБРЕВІАТУР

БІБЛІОГРАФІЯ