Головна Головна -> Підручники -> Підручник Князівські династії Східної Европи (кінець IX — початок XVI ст.): склад, суспільна і політична роль. Історико-генеалогічне дослідження (Леонтій Войтович) скачати онлайн

Князівські династії Східної Европи (кінець IX — початок XVI ст.): склад, суспільна і політична роль. Історико-генеалогічне дослідження (Леонтій Войтович)

Князівські династії Східної Европи (кінець IX — початок XVI ст.): склад, суспільна і політична роль. Історико-генеалогічне дослідження (Леонтій Войтович)

ВСТУП

Розділ перший. ДЖЕРЕЛА 1.1. Джерельна база. Загальні зауваження

1.2. Літописи і хроніки

1.3. Князівські та монастирські архіви. Дипломатичні акти і листування

1.4. Приватні грамоти і акти (майнові, судові, гродські і земські)

1.5. Метрики Литовська, Мазовецька і Коронна

1.6. Родовідні книги. Сімейні родоводи

1.7. Пом’яники як джерела з генеалогії княжих родин. Любецький пом’яник. Спроба ідентифікації князівських імен

1.8. Холмський пом’яник. Спроба ідентифікації князівських імен

1.9. Києво-Печерський пом’яник. Спроба ідентифікації князівських імен

1.10. Пом’яник супральського монастиря. Спроба ідентифікації князівських імен

1.11. Гербівники як джерело з генеалогії княжих родин

1.12. «Teraturgema» Афанасія Кальнофойського як джерело з генеалогії князівських родин.

1.13. Наративні твори XII-XVII ст. використані як джерела з генеалогії княжих родин

1.14. Розрядні книги. Військові і урядові реєстри. Шляхетські легітимації

1.15. Житія та легенди.

1.16. Граффіті. Надгробки. Епітафії. Некрологи

1.17. Портрети. Мініатюри. Іконографічні матеріали. Монети. Печатки

1.18. Археологічні джерела

Розділ другий. ІСТОРІОГРАФІЯ 2.1. Українська історіографія.

2.2. Російська історіографія.

2.3. Польська історіографія

2.4. Інша зарубіжна історіографія

Розділ третій. РЮРИКОВИЧІ. ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД

3.1. ДИНАСТІЯ РЮРИКОВИЧІВ

3.2. ІЗЯСЛАВИЧІ ПОЛОЦЬКІ

3.3. КНЯЗІ ДРУЦЬКІ

3.4. ЯРОСЛАВИЧІ. ПЕРША ГАЛИЦЬКА ДИНАСТІЯ

3.5. ІЗЯСЛАВИЧІ. ТУРОВО-ПІНСЬКІ КНЯЗІ. ЧЕТВЕРТИНСЬКІ. СОКОЛЬСЬКІ

3.6. СВЯТОСЛАВИЧІ. ЧЕРНІГІВСЬКІ, МУРОМСЬКІ І РЯЗАНСЬКІ КНЯЗІ

3.7. ОЛЬГОВИЧІ. ЧЕРНІГІВСЬКІ І СІВЕРСЬКІ КНЯЗІ

3.8. ОЛЬГОВИЧІ. ГІЛКА МИХАЙЛОВИЧІВ. ОДОЄВСЬКІ. ВОРОТИНСЬКІ

3.9. ОЛЬГОВИЧІ. КАРАЧЕВСЬКА ГІЛКА

3.10. ОЛЬГОВИЧІ. ТАРУСЬКА ГІЛКА

3.11. РЯЗАНСЬКА ДИНАСТІЯ

3.12. ПРОНСЬКА ДИНАСТІЯ

3.13. ВСЕВОЛОДОВИЧІ

3.14. МОНОМАХОВИЧІ. МСТИСЛАВИЧІ

3.15. ВОЛИНСЬКА ГІЛКА МОНОМАХОВИЧІВ. БОЛОХІВСЬКІ КНЯЗІ. КНЯЗІ ОСТРОЗЬКІ ТА ЗАСЛАВСЬКІ

3.16. СМОЛЕНСЬКА ГІЛКА РЮРИКОВИЧА. СМОЛЕНСЬКА І ЯРОСЛАВСЬКА ДИНАСТІЇ

3.17. МОНОМАХОВИЧІ. ЮРІЙОВИЧІ. РОСТОВСЬКА, СУЗДАЛЬСЬКА, МОСКОВСЬКА І ТВЕРСЬКА ГІЛКИ

Розділ четвертий. ЛИТОВСЬКІ ДИНАСТІЇ. ГЕДИМІНОВИЧІ. ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД 4.1. ЛИТОВСЬКІ І ЖЕМАЙТСЬКІ ДИНАСТІЇ. КНЯЗІ ГОЛЬШАНСЬКІ

4.2. ДИНАСТІЯ ГЕДИМІНОВИЧІВ

4.3. ГЕДИМІНОВИЧІ. МОНВІДОВИЧІ

4.4. ГЕДИМІНОВИЧІ. НАРИМУНТОВИЧІ. КНЯЗІ РУЖИНСЬКІ. КНЯЗІ КОРЕЦЬКІ

4.5. ГЕДИМІНОВИЧІ. ЄВНУТОВИЧІ. МСТИСЛАВСЬКІ

4.6. ГЕДИМІНОВИЧІ. ОЛЬГЕРДОВИЧІ

4.7. ОЛЬГЕРДОВИЧІ. АНДРІЙОВИЧІ. ПОЛУБЕНСЬКІ

4.8. ОЛЬГЕРДОВИЧІ. ДМИТРОВИЧІ. ТРУБЕЦЬКІ

4.9. ОЛЬГЕРДОВИЧІ. КОСТЯНТИНОВИЧІ. ЧОРТОРИЙСЬКІ

4.10. ОЛЬГЕРДОВИЧІ. ВОЛОДИМИРОВИЧІ. ОЛЕЛЬКОВИЧІ-СЛУЦЬКІ. БЕЛЬСЬКІ

4.11. ГЕДИМІНОВИЧІ. ОЛЬГЕРДОВИЧІ. ФЕДОРОВИЧІ

4.12. ГЕДИМІНОВИЧІ. ОЛЬГЕРДОВИЧІ. ЯГЕЛЛОНИ

4.13. ГЕДИМІНОВИЧІ. ОЛЬГЕРДОВИЧІ. КОРИБУТОВИЧІ

4.14. ГЕДИМІНОВИЧІ. ОЛЬГЕРДОВИЧІ. ЛУКОМСЬКІ

4.16. ГЕДИМІНОВИЧІ. КЕЙСТУТОВИЧІ

4.17. ГЕДИМІНОВИЧІ. КОРЯТОВИЧІ

4.18. ГЕДИМІНОВИЧІ. ЛЮБАРТОВИЧІ

Розділ п’ятий. КНЯЗІВСЬКІ РОДИНИ НЕВСТАНОВЛЕНОГО І ОРДИНСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ. 5.1. КНЯЗІ НЕВСТАНОВЛЕНОГО ПОХОДЖЕННЯ

5.2. КНЯЗІ ПОЛОВЕЦЬКОГО і КАБАРДИНСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ

5.3. КНЯЗІ ОРДИНСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ. ЧИНГІЗИДИ

Розділ шостий. КНЯЗІВСЬКА ВЕРСТВА І СУСПІЛЬСТВО КИЇВСЬКОЇ РУСІ (IX-XIII ст.) 6.1. КНЯЗІВСЬКА ВЕРСТВА. ДЕМОГРАФІЯ

6.2. СПАДКОВЕ ПРАВО І ШЛЮБНА ПОЛІТИКА

6.3. КНЯЗІ ТА ІНШІ ВЕРСТВИ СУСПІЛЬСТВА

6.4. КНЯЗІ І ЦЕРКВА

6.5. КНЯЗІ І МІСТА

6.6. КНЯЗІ І ВІЙСЬКО

6.7. КНЯЗІ І КУЛЬТУРА

Розділ сьомий. КНЯЗІВСЬКА ВЕРСТВА В ДОБУ УДІЛЬНИХ КНЯЗІВСТВ (середина XIII – початок XVI ст.) 7.1. ЗМІНИ В ДЕМОГРАФІЇ. КНЯЗІВСЬКІ РОДИНИ. ЗАГАДКА ВИГАСНЕННЯ КНЯЗІВСЬКИХ РОДИН У XVI – НА ПОЧАТКУ XVII СТ

7.2. ЗМІНИ У СПАДКОВОМУ ПРАВІ І ШЛЮБНІЙ ПОЛІТИЦІ

7.3. ЗМІНИ У ПОЛІТИЧНИХ І СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИНАХ. ПОДІЛ КНЯЗІВСЬКОЇ ВЕРСТВИ

7.4. КНЯЗІ І ЦЕРКВА

7.5. КНЯЗІ І МІСТА

7.6. КНЯЗІ І ВІЙСЬКО

7.7. КНЯЗІ І КУЛЬТУРА

7.8. КНЯЗІ І ТРАДИЦІЇ ДЕРЖАВНОСТІ

ВИСНОВКИ

ДЖЕРЕЛА І ЛІТЕРАТУРА