Головна Головна -> Підручники -> Підручник Історія України (Полонська Н., Василенко) скачати онлайн

Історія України (Полонська Н., Василенко)

Історія України (Полонська Н., Василенко)

ОБ’ЄДНАННЯ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКИМ КНЯЗІВСТВОМ Роман (1199—1205)

Данило (1205—1264) та Василько (1206—1269)

ТОМ 1: ЧАСТИНА ПЕРША: ДОІСТОРИЧНЕ МИНУЛЕ УКРАЇНИ КАМ’ЯНИЙ ВІК Палеоліт

Мезоліт

Неоліт

Трипільска культура

ВІК МІДІ ТА БРОНЗИ

Кимерійці

ЗАЛІЗНИЙ ВІК

Грецькі колонії

Скити (скіфи)

Боспорська держава

Сармати

Алани

Ґоти

РУХ НАРОДІВ З АЗІЇ НА УКРАЇНСЬКІ СТЕПИ

Гуни

Авари

Болгари

Хозари

Угри (мадяри)

Печеніги

ПОСЕЛЕННЯ ПРЕДКІВ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ Перші відомості про поселення предків українських племен

Поселення антів або венедів та їхня громадська і державна організація

Розміщення слов’янських і українських племен

Побут українців переддержавної доби

Релігійний світогляд українців

Перші спроби державного об’єднання українців

Назва «Русь»

ЧАСТИНА ДРУГА: УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА Х-ХІV СТОЛІТЬ КИЇВСЬКА ДЕРЖАВА Початок Української держави

Олег (882 – 912)

Ігор (913–945)

Ольга (945–964)

Святослав (964–972)

Ярополк (972–979)

РОЗКВІТ ДЕРЖАВИ УКРАЇНИ РУСИ Святий Володимир І

Боротьба за Київ

Святополк (1015–1019)

Ярослав І Мудрий (1019–1054)

Сеньйорат

Ізяслав І(1054—1068; 1069—1073; 1077— 1078)

Святослав II (1073—1076)

Ізяслав (1077—1078)

Всеволод (1078—1093)

ПОЧАТОК РОЗКЛАДУ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ Святополк-Михаїл (1093—1113)

Володимир Мономах (1113—1125)

Мстислав-Федір-Гаральд (1125—1132)

Ярополк II (1132—1139)

Вячеслав (1139)

Всеволод II (1139—1146)

Ігор II (1146)

Ізяслав ІІ (1146—1154)

Юрій Довгорукий (1154—1157)

Ростислав І (1158—1167)

Мстислав II (1167—1170)

ВІДОКРЕМЛЕННЯ ЗЕМЕЛЬ

ПОЛОЦЬКА ЗЕМЛЯ

ГАЛИЦЬКА ЗЕМЛЯ

Володимир (або Володимирко) (1124—1153)

Ярослав Осмомисл (1153—1187)

Володимир II (1187—1199)

ЧЕРНІГІВСЬКА ЗЕМЛЯ

МУРОМСЬКА ЗЕМЛЯ

НОВГОРОДСЬКА ЗЕМЛЯ

СМОЛЕНСЬКА ЗЕМЛЯ

ТУРОВО-ПИНСЬКА ЗЕМЛЯ

ПЕРЕЯСЛАВСЬКА ЗЕМЛЯ

ВОЛИНСЬКА ЗЕМЛЯ

Роман (1173—1205)

Ростово-Суздальська земля

Андрей (1157—1174)

Андрей (1157—1174)

Всеволод — «Велике Гніздо» (1177—)

ПРИЧИНИ ЗАНЕПАДУ КИЇВСЬКОЇ РУСИ-УКРАЇНИ

Татарська навала

ОБ’ЄДНАННЯ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКИМ КНЯЗІВСТВОМ Роман (1199—1205)

Данило (1205—1264) та Василько (1206—1269)

Василько (1205-1270)

Володимир (1270-1289)

Мстислав (1289 – 1292)

Юрій І (1301-1315)

Андрій і Лев II (1308-1323)

Юрій II Болеслав (1325-1340)

Любарт-Дмитро (1340-1385)

Владислав (1372-1378)

ВНУТРІШНІЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ-РУСИ ЗА КНЯЖОЇ ДОБИ Політичний устрій українських земель X—XIII століть

Суспільний устрій українсько-руських земель XI—ХП століть

Економічне становище України-Руси

Торгівля

Духовне життя а) Церква

б) Освіта

в) Письменство

г) Право

д) Мистецтво

ЧАСТИНА ТРЕТЯ: ВЕЛИКЕ ЛИТОВСЬКО-РУСЬКЕ КНЯЗІВСТВО ВЕЛИКЕ ЛИТОВСЬКО-РУСЬКЕ КНЯЗІВСТВО Литовські племена

Мендовг

Ґедимін (1316—1341)

Ольгерд (1341—1377)

ВЕЛИКЕ ЛИТОВСЬКО-РУСЬКЕ КНЯЗІВСТВО В БОРОТЬБІ МІЖ НЕЗАЛЕЖНІСТЮ Й УНІЄЮ Ягайло-Яків-Владислав (1377—1434)

Вітовт (1382—1430)

Свидригайло Болеслав-Олександер (1430—1440)

Сигізмунт (1431—1440) та Свидригайло

Казимір (1440—1492)

Олександр (1492—1506)

Повстання князя Михайла Глинського (1508)

Повстання Мухи

ЛИТОВСЬКО-ПОЛЬСЬКІ ВІДНОСИНИ З ТАТАРАМИ

Сігізмунд 1-ий Старий (1506—1548)

Сігізмунд-Август (1544—1572)

УКРАЇНА ПІД ПОЛЬЩЕЮ

ПОЛІТИЧНИЙ ЛАД УКРАЇНИ В ЛИТОВСЬКО-ПОЛЬСЬКІЙ ДОБІ Еволюція українських земель в XV-XVI століттях

Державний лад

Військо

СОЦІАЛЬНИЙ СТАН УКРАЇНИ В ЛИТОВСЬКО-ПОЛЬСЬКІЙ ДОБІ а) Князі та пани

б) Міщанство

в) Селянство

г) Козацтво

ЕКОНОМІЧНИЙ СТАН УКРАЇНИ В ЛИТОВСЬКО-ПОЛЬСЬКІЙ ДОБІ а) Господарство

б) Торгівля

ДУХОВЕ ЖИТТЯ УКРАЇНИ В ЛИТОВСЬКО-ПОЛЬСЬКІЙ ДОБІ а) Національне життя

б) Церковне життя

в) Берестейська Унія

г) Україна після Берестейської унії

КУЛЬТУРА ТА ОСВІТА а) Шкільництво

б) Друкарство

в) Література та письменство

ПРАВО 1) Міждержавні й міжнародні договори

2) Привілейні грамоти видавалося з кінця XIV до середини XVI ст

3) Земські устави

4) Збірники законів

5) Суд

МИСТЕЦТВО а) Архітектура

б) Р і з ь б а

в) Малярство

г) Графіка

г) Золотникарство

д) Геральдика та сфрагістика

ПІДСУМКИ

ЧАСТИНА ЧЕТВЕРТА: УКРАЇНА НАПЕРЕДОДНІ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ УКРАЇНА НАПЕРЕДОДНІ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ Козацькі повстання

Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний (1616-1622)

Наступники Сагайдачного

Буковина та Закарпаття

ВНУТРІШНІЙ ЛАД В УКРАЇНІ ПЕРЕД ХМЕЛЬНИЧЧИНОЮ Cоціальний стан України а) Магнати

б) Шляхта

в) Духовенство

г) Міщанство

ґ) Козацтво

д) Селянство

ЕКОНОМІЧНИЙ СТАН УКРАЇНИ ПЕРЕД ХМЕЛЬНИЧЧИНОЮ Господарство і торгівля

ДУХОВЕ ЖИТТЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ XVII СТОЛІТТЯ а) Православна Церква

б) Уніятська Церква в XVII ст

в) Спроби «об’єднати Русь з Русю»

г) Легалізація Православної Церкви

ґ) Могилянська доба

д) Український патріярхат

е) Церква на Закарпатській Україні

КУЛЬТУРА ТА ОСВІТА а) Школа

б) Друкарство

в) Наука

г) Література

ґ) Проповіді

Мистецтво а) Архітектура

б) Різьбарство

в) Малярство

г) Ґраверство

г) Геральдика та сфрагістика

ПІДСУМКИ

2. Криза українсько-московських відносин і українські політичні пляни під час Північної війни

Олексій Толочко. УРОКИ ЕДВАРДА КІНАНА

ДОІСТОРИЧНЕ МИНУЛЕ УКРАЇНИ

КАМ’ЯНИЙ ВІК

ТРИПІЛЬСЬКА КУЛЬТУРА

ВІК МІДІ ТА БРОНЗИ

ЗАЛІЗНИЙ ВІК

ЗАЛІЗНИЙ ВІК

БОСПОРСЬКА ДЕРЖАВА

РУХ НАРОДІВ З АЗІЇ НА УКРАЇНСЬКІ СТЕПИ

ПЕРШІ ВІДОМОСТІ ПРО ПОСЕЛЕННЯ ПРЕДКІВ УКРАЇНСЬКИХ ПЛЕМЕН

ПОСЕЛЕННЯ АНТІВ АБО ВЕНЕДІВ ТА ЇХНЯ ГРОМАДСЬКА І ДЕРЖАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ

РОЗМІЩЕННЯ СЛОВ’ЯНСЬКИХ І УКРАЇНСЬКИХ ПЛЕМЕН

ПОБУТ УКРАЇНЦІВ ПЕРЕДДЕРЖАВНОЇ ДОБИ

РЕЛІГІЙНИЙ СВІТОГЛЯД УКРАЇНЦІВ

ПЕРШІ СПРОБИ ДЕРЖАВНОГО ОБ’ЄДНАННЯ УКРАЇНЦІВ

НАЗВА «РУСЬ»

УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА Х-ХІV СТОЛІТЬ КИЇВСЬКА ДЕРЖАВА ПОЧАТОК УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

ПОЧАТОК КИЇВСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

РОЗКВІТ ДЕРЖАВИ УКРАЇНИ РУСИ

БОРОТЬБА ЗА КИЇВ

ВІДОКРЕМЛЕННЯ ЗЕМЕЛЬ. ЗАНЕПАД КИЇВСЬКОЇ РУСИ-УКРАЇНИ. ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКЕ КНЯЗІВСТВО ВІДОКРЕМЛЕННЯ ЗЕМЕЛЬ

КИЇВСЬКА ЗЕМЛЯ

ПОЛОЦЬКА ЗЕМЛЯ

ГАЛИЦЬКА ЗЕМЛЯ

ПРИЧИНИ ЗАНЕПАДУ КИЇВСЬКОЇ РУСИ-УКРАЇНИ

ТАТАРСЬКА НАВАЛА

ОБ’ЄДНАННЯ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКИМ КНЯЗІВСТВОМ

ВЕЛИКЕ ЛИТОВСЬКО-РУСЬКЕ КНЯЗІВСТВО (частина 1) ЛИТОВСЬКІ ПЛЕМЕНА

ВЕЛИКЕ ЛИТОВСЬКО-РУСЬКЕ КНЯЗІВСТВО В БОРОТЬБІ МІЖ НЕЗАЛЕЖНІСТЮ Й УНІЄЮ ЯҐАЙЛО-ЯКІВ-ВЛАДИСЛАВ

УКРАЇНА ПІД ПОЛЬЩЕЮ

ПОЛІТИЧНИЙ ЛАД УКРАЇНИ В ЛИТОВСЬКО-ПОЛЬСЬКІЙ ДОБІ ЕВОЛЮЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ В XV—XVI СТОЛІТТЯХ

ДЕРЖАВНИЙ ЛАД

ВІЙСЬКО

СОЦІЯЛЬНИЙ СТАН УКРАЇНИ В ЛИТОВСЬКО-ПОЛЬСЬКІЙ ДОБІ

ВЕЛИКЕ ЛИТОВСЬКО-РУСЬКЕ КНЯЗІВСТВО (частина 2) ЕКОНОМІЧНИЙ СТАН УКРАЇНИ В ЛИТОВСЬКО-ПОЛЬСЬКІЙ ДОБІ

ДУХОВЕ ЖИТТЯ УКРАЇНИ В ЛИТОВСЬКО-ПОЛЬСЬКІЙ ДОБІ

КУЛЬТУРА ТА ОСВІТА

ПРАВО

ХМЕЛЬНИЧЧИНА. БОГДАН ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ (1648—1657)

ПЕРША ДОБА ПОВСТАННЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО — 1648-Й РІК

ВІД ПОВСТАННЯ ДО ВИЗВОЛЬНОЇ ВІЙНИ

ПОВСТАННЯ ПЕРЕТВОРИЛОСЯ НА РЕВОЛЮЦІЮ

БЕРЕСТЕЧКО — ЖВАНЕЦЬ

ПЕРЕЯСЛАВСЬКА УГОДА

РАТИФІКАЦІЯ ДОГОВОРУ В МОСКВІ

ХАРАКТЕР ТА ЗНАЧЕННЯ МОСКОВСЬКОГО ДОГОВОРУ 1654 РОКУ

РУЇНА. ЮРІЙ ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ПЕРШЕ ГЕТЬМАНУВАННЯ – 1657 РОКУ

ІВАН ВИГОВСЬКИЙ (1657—1659)

ЮРІЙ ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ДРУГЕ ГЕТЬМАНУВАННЯ, 1659-1668

ПАВЛО ТЕТЕРЯ-МОРЖКОВСЬКИЙ (1663—1665)

ІВАН БРЮХОВЕЦЬКИЙ (1663—1668)

ПЕТРО ДОРОШЕНКО (1665—1676)

ЮРІЙ ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ— ТРЕТЄ ГЕТЬМАНУВАННЯ (1677—1681)

ГЕТЬМАНЩИНА (частина 1)

ДЕМЯН МНОГОГРІШНИЙ (1669—1672)

ІВАН САМОЙЛОВИЧ (1672—1887)

ІВАН МАЗЕПА-КОЛЕДИНСЬКИЙ (1687—1709)

УКРАЇНА І ПІВНІЧНА ВІЙНА

УКРАЇНА ПЕРЕД ПОЛТАВСЬКОЮ КАТАСТРОФОЮ

ПОЛТАВСЬКА КАТАСТРОФА

ЕМІГРАЦІЯ І СМЕРТЬ ІВАНА МАЗЕПИ

ПИЛИП ОРЛИК (1710—1742)

ІВАН СКОРОПАДСЬКИЙ (1708—1722)

ГЕТЬМАНЩИНА (частина 2) ПАВЛО ПОЛУБОТОК (1722—1724)

ДАНИЛО АПОСТОЛ (1727—1734)

ПРАВЛІННЯ ГЕТЬМАНСЬКОГО УРЯДУ (1734—1750)

КИРИЛО РОЗУМОВСЬКИЙ (1750—1764)

ПРЕЗИДЕНТ МАЛОРОСІЙСЬКОЇ КОЛЕГІЇ ТА ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОР П. РУМЯНЦЕВ

УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В КОЗАЦЬКІЙ ДОБІ (частина 1) СЛОБІДСЬКА УКРАЇНА

ПІВДЕННА УКРАЇНА УКРАЇНСЬКА КОЛОНІЗАЦІЯ

НОВА СЕРБІЯ ТА СЛОВ’ЯНОСЕРБІЯ

НОВОРОСІЙСЬКА ГУБЕРНІЯ

ЗАПОРІЖЖЯ. УЧАСТЬ ЗАПОРІЖЖЯ В ПОЛІТИЧНИХ СПРАВАХ ГЕТЬМАНЩИНИ

ЗАПОРОЖЦІ ПІД “ТАТАРСЬКОЮ ПРОТЕКЦІЄЮ”

ПОВЕРНЕННЯ ЗАПОРОЖЦІВ НА ЗАПОРІЖЖЯ

ВНУТРІШНІЙ ЛАД У НОВІЙ СІЧІ

УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В КОЗАЦЬКІЙ ДОБІ (частина 2) ПОВСТАННЯ НА ЗАПОРІЖЖІ

БОРОТЬБА РОСІЙСЬКОГО УРЯДУ З “ВОЛЬНОСТЯМИ” ЗАПОРІЖЖЯ

ЗРУЙНУВАННЯ СІЧІ

ПРАВОБЕРЕЖНА УКРАЇНА. ЗАХІДНА УКРАЇНА

ПРАВОБЕРЕЖНА УКРАЇНА ЗА ЧАСІВ РУЇНИ

КОЗАЦТВО НА ПРАВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ

Сторінка 1 з 212