Головна Головна -> Підручники -> Підручник Історія України скачати онлайн

Історія України

Історія України

ТЕМА I. ВСТУП ДО ІСТОРІЇ УКРАЇНИ. СТАРОДАВНЯ ДОБА

1.1. Предмет, методи, принципи і функції історії України

1.2. Періодизація, історіографія, джерела історії України

1.3. Дослов’янські поселення на території України

1.4. Походження, розселення та устрій східних слов’ян

Історичні джерела

Рекомендована література

ТЕМА II. КИЇВСЬКА РУСЬ ТА ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКА ДЕРЖАВА 2.1. Утворення Київської Русі, її державний устрій

2.2. Соціально-економічний розвиток і духовне життя Київської Русі

2.3. Монголо-татарська навала та її наслідки для Київської Русі

2.4. Галицько-Волинська держава – спадкоємиця Київської Русі

2.5. Історичне значення Київської Русі і її спадкоємниці – Галицько-Волинської держави

Історичні джерела

Рекомендована література

ТЕМА III. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ ПІД ВЛАДОЮ ЛИТВИ І ПОЛЬЩІ (XIV – XVI СТ.) 3.1. Загарбання українських земель Великим князівством Литовським і королівством Польським

3.2. Соціально-економічне життя в Україні в другій половині XIV–XVI ст.

3.3. Українські землі під владою Речі Посполитої

3.4. Початок українського національного відродження. Козацтво та його роль в суспільно-політичному житті українського народу, в боротьбі проти польського панування

Історичні джерела

Рекомендована література

Тема IV. Українська національна революція (1648-1676 рр.) 4.1. Причини, характер, рушійні сили і періодизація національно-визвольної боротьби

4.2. Початок національно-визвольної боротьби українського народу під проводом Б. Хмельницького

4.3 Утворення української козацької держави – Гетьманщини, її внутрішня і зовнішня політика

4.4. Становище в Гетьманщині після смерті Б. Хмельницького, поділ України на Правобережну і Лівобережну

4.5. Боротьба за возз’єднання Української держави, за незалежність у 60-80-х роках XVII ст.

Історичні джерела

Рекомендована література

ТЕМА V. УКРАЇНА В ОСТАННІЙ ЧВЕРТІ XVII–XVIII СТ. 5.1. Антиукраїнська політика російського царизму. Посилення централізаторсько-шовіністичних тенденцій

5.2. Ліквідація царизмом гетьманщини і Запорізької Січі. Втрата українським народом останніх залишків автономії

5.3. Соціально-економічний розвиток українських земель наприкінці XVII–XVIII ст.

5.4. Антифеодальна боротьба селянства України: гайдамаччина, опришки, коліївщина

5.5. Приєднання до Росії Причорномор’я, Криму і Правобережної України

Історичні джерела

Рекомендована література

ТЕМА VI. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ТА АВСТРО-УГОРСЬКОЇ ІМПЕРІЙ (XIX – ПОЧ. ХХ СТ.

6.1. Політичне і соціально-економічне становище українських земель у складі Російської імперії

6.2. Політичне і соціально-економічне становище українських земель у складі Австро-Угорщини

6.3. Українські землі в роки Першої російської революції та світової війни

Історичні джерела

Рекомендована література

ТЕМА VII. УКРАЇНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ ТА ГРОМАДЯНСЬКА ВІЙНА 1917-1921 РР. 7.1. Лютнева революція в Росії та її вплив на Україну. Утворення і діяльність Української Центральної Ради

7.2. Українське питання на переговорах у Бресті. Відновлення влади Української Центральної Ради

7.3. Гетьманський режим: його внутрішня і зовнішня політика

7.4. Внутрішня і зовнішня політика Директорії. Посилення громадянської війни в Україні, боротьба проти її окупантів

7.5. Революційно-визвольний рух на західноукраїнських землях (ЗУНР)

7.6. Утвердження Радянської влади в Україні. Уроки та причини поразки української національно-демократичної революції 1917–1920 рр.

Історичні джерела

Рекомендована література

ТЕМА VIII. УКРАЇНА В 20–30-ТІ РОКИ ХХ СТ. 8.1. Політичне і соціально-економічне становище України після завершення революції та громадянської війни

8.2. Відбудова народного господарства України на основі НЕПу

8.3. Входження України до складу СРСР. Обмеження суверенітету

8.4. Політика коренізації: українізація і розвиток національних меншин

8.5. Індустріалізація і колективізація в Україні: хід і наслідки

8.6. Політичні репресії в Україні, утвердження сталінського тоталітарного режиму

8.7. Політичне і соціально-економічне становище українських земель в складі Польщі, Румунії, Чехословаччини

Історичні джерела

Рекомендована література

ТЕМА IX. УКРАЇНСЬКА РСР У РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1939–1945 РР.) 9.1. Україна в європейській політиці на початку Другої світової війни

9.2. Входження Західної України до складу СРСР

9.3. Початок Великої Вітчизняної війни і окупація України гітлерівськими загарбниками та їх сателітами

9.4. Битва за визволення України, рух Опору

9.5. Наслідки Другої світової і Великої Вітчизняної війни для України

Історичні джерела

Рекомендована література

ТЕМА X. УКРАЇНСЬКА РСР У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 40-Х – ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ 80-Х РОКІВ 10.1. Відбудова і розвиток народного господарства України в післявоєнний період. Завершення радянізації західноукраїнських земель

10.2. Україна в умовах десталінізації (1953–1964 рр.)

10.3. Соціально-економічний розвиток України в 60-80-х рр.

10.4. Суспільно-політиичне і духовне життя. Рух дисидентів в Україні

Історичні джерела

Рекомендована література

ТЕМА XI. УТВЕРДЖЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ 11.1. Україна і процес перебудови в СРСР

11.2. Проголошення України незалежною державою і шляхи її розбудови

11.3. Політичний розвиток України і духовне життя суспільства

11.4. Економічна криза в Україні та її наслідки. Програми нової економічної стратегії

11.5. Україна на міжнародній арені

Історичні джерела

Рекомендована література

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

ДОДАТКИ

КАРТИ