Головна Головна -> Підручники -> Підручник Вступ до сучасної логіки (Конспект лекцій) скачати онлайн

Логіка

Логіка

ПЕРЕДМОВА

ГЛАВА 1. ЛОГІКА І ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ § 1. Технічні системи та їхня роль у підвищенні ефективності рішень, що приймаються

§ 2. Алгебра контактних схем

§ 3. Теорія множин

§ 4. Аксіоматика в логіці й математиці

§ 5. Проблеми теорії множин

§ 6. Логічні дослідження Д. Гільберта

§ 7. Поглиблене розуміння аксіоматичного методу

ГЛАВА 3. ЛОГІКА ВИСЛОВЛЕНЬ, АБО ПРОПОЗИЦІЙНА ЛОГІКА § 8. Формалізовані мови науки й формальна логіка.

§ 9. Змінні й постійні в мові науки

§ 10. Закони логіки, таблиці істинності та логічні сполучники

§ 11. Трактування релейно-контактних схем у термінах логіки висловлень

§ 12. Індуктивні й дедуктивні умовиводи

ГЛАВА 4. ЛОГІКА ПРЕДИКАТІВ, АБО ПРОПОЗИЦІЙНИХ ФУНКЦІЙ § 13. Відмітні риси логіки предикатів

§ 14. Дескрипція

§ 15. Суть проблеми існування в логіці

§ 16. Квантор існування

§ 17. Значення виразу «бути поняттям»

§ 18. Квантори й змінні: істотні уточнення

§ 19. Закони логіки висловлень і логіки предикатів

ГЛАВА 5. НОВІ ЛОГІЧНІ ІДЕЇ І СИСТЕМИ § 20. Розвиток ідей математичного конструктивізму

§ 21. Конструктивна логіка

§ 22. Ця дивна нечітка логіка

§ 23. Проблеми модальної логіки

§ 24. З історії терміна «семантика»

§ 25. Логічна семантика: проблеми й поняття

ГЛАВА 6. ЛОГІКА І КІБЕРНЕТИКА § 26. Кібернетика, логіка й теорія кінцевих автоматів

§ 27. «Машина Тьюрінга». Вплив математичної теорії зв’язку на логіко-семантичні дослідження

§ 28. «Штучний інтелект» з погляду логіків