Головна Головна -> Підручники -> Підручник Історія України - Полонська Василенко Наталія: Том 1 скачати онлайн

Історія

ЧАСТИНА ПЕРША: ДОІСТОРИЧНЕ МИНУЛЕ УКРАЇНИ КАМ’ЯНИЙ ВІК Палеоліт

Мезоліт

Неоліт

Трипільска культура

ЗАЛІЗНИЙ ВІК Грецькі колонії

Скити (скіфи)

Боспорська держава

Сармати

Алани

Ґоти

РУХ НАРОДІВ З АЗІЇ НА УКРАЇНСЬКІ СТЕПИ Гуни

Авари

Болгари

Хозари

Угри (мадяри)

Печеніги

ПОСЕЛЕННЯ ПРЕДКІВ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ Перші відомості про поселення предків українських племен

Поселення антів або венедів та їхня громадська і державна організація

Розміщення слов’янських і українських племен

Побут українців переддержавної доби

Релігійний світогляд українців

Перші спроби державного об’єднання українців

Назва «Русь»

ЧАСТИНА ДРУГА: УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА Х-ХІV СТОЛІТЬ КИЇВСЬКА ДЕРЖАВА Початок Української держави

Олег (882 – 912)

Ігор (913–945)

Ольга (945–964)

Святослав (964–972)

Ярополк (972–979)

РОЗКВІТ ДЕРЖАВИ УКРАЇНИ РУСИ Святий Володимир І Великий (980–1015)

Боротьба за Київ

Святополк (1015–1019)

Ярослав І Мудрий (1019–1054)

Сеньйорат

Ізяслав І(1054—1068; 1069—1073; 1077— 1078)

Святослав II (1073—1076)

Ізяслав (1077—1078)

Всеволод (1078—1093)

ПОЧАТОК РОЗКЛАДУ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ Святополк-Михаїл (1093—1113)

Володимир Мономах (1113—1125)

Мстислав-Федір-Гаральд (1125—1132)

Ярополк II (1132—1139)

Вячеслав (1139)

Всеволод II (1139—1146)

Ігор II (1146)

Ізяслав ІІ (1146—1154)

Юрій Довгорукий (1154—1157)

Ростислав І (1158—1167)

Мстислав II (1167—1170)

Святослав III (1175—1194)

Рюрик (1194—1215)

ВІДОКРЕМЛЕННЯ ЗЕМЕЛЬ КИЇВСЬКА ЗЕМЛЯ

ПОЛОЦЬКА ЗЕМЛЯ

ГАЛИЦЬКА ЗЕМЛЯ

Володимир (або Володимирко) (1124—1153)

Ярослав Осмомисл (1153—1187)

Володимир II (1187—1199)

МУРОМСЬКА ЗЕМЛЯ

НОВГОРОДСЬКА ЗЕМЛЯ

СМОЛЕНСЬКА ЗЕМЛЯ

ТУРОВО-ПИНСЬКА ЗЕМЛЯ

ПЕРЕЯСЛАВСЬКА ЗЕМЛЯ

ВОЛИНСЬКА ЗЕМЛЯ

Роман (1173—1205)

РОСТОВО-СУЗДАЛЬСЬКА ЗЕМЛЯ

Андрей (1157—1174)

Всеволод — «Велике Гніздо» (1177—)

Татарська навала

ОБ’ЄДНАННЯ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКИМ КНЯЗІВСТВОМ Роман (1199—1205)

Данило (1205—1264) та Василько (1206—1269)

ВІДОКРЕМЛЕННЯ ЗЕМЕЛЬ

ПОЛОЦЬКА ЗЕМЛЯ

ГАЛИЦЬКА ЗЕМЛЯ

Володимир (або Володимирко) (1124—1153)

Ярослав Осмомисл (1153—1187)

Володимир II (1187—1199)

ЧЕРНІГІВСЬКА ЗЕМЛЯ

МУРОМСЬКА ЗЕМЛЯ

НОВГОРОДСЬКА ЗЕМЛЯ

СМОЛЕНСЬКА ЗЕМЛЯ

ТУРОВО-ПИНСЬКА ЗЕМЛЯ

ПЕРЕЯСЛАВСЬКА ЗЕМЛЯ

Роман (1173—1205)

РОСТОВО-СУЗДАЛЬСЬКА ЗЕМЛЯ

Андрей (1157—1174)

Всеволод — «Велике Гніздо» (1177—)

ПРИЧИНИ ЗАНЕПАДУ КИЇВСЬКОЇ РУСИ-УКРАЇНИ Татарська навала

Татарська навала

ОБ’ЄДНАННЯ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКИМ КНЯЗІВСТВОМ Роман (1199—1205)

Данило (1205—1264) та Василько (1206—1269)

Василько (1205-1270)

Володимир (1270-1289)

Мстислав (1289-1292)

Андрій і Лев II (1308-1323)

Юрій II Болеслав (1325-1340)

Любарт-Дмитро (1340-1385)

Владислав (1372-1378)

ВНУТРІШНІЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ-РУСИ ЗА КНЯЖОЇ ДОБИ Політичний устрій українських земель X—XIII століть

Суспільний устрій українсько-руських земель XI—ХП століть

Економічне становище України-Руси

Торгівля

Духовне життя а) Церква

б) Освіта

в) Письменство

г) Право

д) Мистецтво

ЧАСТИНА ТРЕТЯ: ВЕЛИКЕ ЛИТОВСЬКО-РУСЬКЕ КНЯЗІВСТВО ВЕЛИКЕ ЛИТОВСЬКО-РУСЬКЕ КНЯЗІВСТВО Литовські племена

Мендовг

Ґедимін (1316—1341)

Ольгерд (1341—1377)

ВЕЛИКЕ ЛИТОВСЬКО-РУСЬКЕ КНЯЗІВСТВО В БОРОТЬБІ МІЖ НЕЗАЛЕЖНІСТЮ Й УНІЄЮ Ягайло-Яків-Владислав (1377—1434)

Вітовт (1382—1430)

Свидригайло Болеслав-Олександер (1430—1440)

Сигізмунт (1431—1440) та Свидригайло

Казимір (1440—1492)

Олександер (1492—1506)

Повстання князя Михайла Глинського (1508)

Повстання Мухи

Сігізмунд 1-ий Старий (1506—1548)

Сігізмунд-Август (1544—1572)

ПОЛІТИЧНИЙ ЛАД УКРАЇНИ В ЛИТОВСЬКО-ПОЛЬСЬКІЙ ДОБІ Еволюція українських земель в XV-XVI століттях

Державний лад

Військо

СОЦІЯЛЬНИЙ СТАН УКРАЇНИ В ЛИТОВСЬКО-ПОЛЬСЬКІЙ ДОБІ а) Князі та пани

б) Міщанство

в) Селянство

г) Козацтво

ЕКОНОМІЧНИЙ СТАН УКРАЇНИ В ЛИТОВСЬКО-ПОЛЬСЬКІЙ ДОБІ а) Господарство

б) Торгівля

ДУХОВЕ ЖИТТЯ УКРАЇНИ В ЛИТОВСЬКО-ПОЛЬСЬКІЙ ДОБІ а) Національне життя

б) Церковне життя

в) Берестейська Унія

г) Україна після Берестейської унії

КУЛЬТУРА ТА ОСВІТА а) Шкільництво

б) Друкарство

в) Література та письменство

ПРАВО

ПРАВО

3) Земські устави

3) Земські устави

5) Суд

МИСТЕЦТВО а) Архітектура

б) Р і з ь б а

г) Графіка

г) Золотникарство

д) Геральдика та сфрагістика

ЧАСТИНА ЧЕТВЕРТА: УКРАЇНА НАПЕРЕДОДНІ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ УКРАЇНА НАПЕРЕДОДНІ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ Козацькі повстання

Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний (1616-1622)

Наступники Сагайдачного

Буковина та Закарпаття

ВНУТРІШНІЙ ЛАД В УКРАЇНІ ПЕРЕД ХМЕЛЬНИЧЧИНОЮ Cоціальний стан України а) Магнати

б) Шляхта

в) Духовенство

г) Міщанство

ґ) Козацтво

д) Селянство

ЕКОНОМІЧНИЙ СТАН УКРАЇНИ ПЕРЕД ХМЕЛЬНИЧЧИНОЮ Господарство і торгівля

ДУХОВЕ ЖИТТЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ XVII СТОЛІТТЯ

б) Уніятська Церква в XVII ст

в) Спроби «об’єднати Русь з Русю»

г) Легалізація Православної Церкви

ґ) Могилянська доба

д) Український патріярхат

е) Церква на Закарпатській Україні

КУЛЬТУРА ТА ОСВІТА а) Школа

б) Друкарство

в) Наука

г) Література

ґ) Проповіді

Мистецтво а) Архітектура

б) Різьбарство

в) Малярство

г) Ґраверство

г) Геральдика та сфрагістика

ПІДСУМКИ

ЗМІСТ

ЧАСТИНА П’ЯТА: ХМЕЛЬНИЧЧИНА ХМЕЛЬНИЧЧИНА Богдан Хмельницький(1648—1657)

Перша доба повстання Богдана Хмельницького — 1648-й рік

Від повстання до Визвольної Війни

Від повстання до Визвольної Війни

Берестечко — Жванець

Переяславська Угода

Ратифікація договору в Москві

Ратифікація договору в Москві

Українська держава Богдана Хмельницького

Спадковість Гетьманату та смерть Богдана Хмельницького

ЧАСТИНА ШОСТА: РУЇНА РУЇНА

Юрій Хмельницький, друге гетьманування, 1659-1668

Павло Тетеря-Моржковський (1663—1665)

Іван Брюховецький (1663—1668)

Петро Дорошенко (1665—1676)

Юрій Хмельницький— третє гетьманування (1677—1681)

ЧАСТИНА СЬОМА: ГЕТЬМАНЩИНА ГЕТЬМАНЩИНА

Іван Самойлович (1672—1887)

Іван Мазепа-Колединський (1687—1709)

Україна і Північна війна

Україна перед Полтавською катастрофою

Полтавська катастрофа

Полтавська катастрофа

Пилип Орлик (1710—1742)

Іван Скоропадський (1708—1722)

Павло Полуботок (1722—1724)

Данило Апостол (1727—1734)

Правління Гетьманського уряду (1734—1750)

Кирило Розумовський (1750—1764)

Президент малоросійської колегії та генералгубернатор П. Румянцев

ЧАСТИНА ВОСЬМА: УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В КОЗАЦЬКІЙ ДОБІ УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ, ЩО НЕ ВХОДИЛИ ДО СКЛАДУ ГЕТЬМАНЩИНИ СЛОБІДСЬКА УКРАЇНА

ЧАСТИНА ВОСЬМА: УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В КОЗАЦЬКІЙ ДОБІ УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ, ЩО НЕ ВХОДИЛИ ДО СКЛАДУ ГЕТЬМАНЩИНИ СЛОБІДСЬКА УКРАЇНА

ПІВДЕННА УКРАЇНА Українська колонізація

Новоросійська Губернія

ЗАПОРІЖЖЯ Участь Запоріжжя в політичних справах Гетьманщини

ЗАПОРІЖЖЯ Участь Запоріжжя в політичних справах Гетьманщини

Запорожці під “татарською протекцією”

Повернення запорожців на Запоріжжя

Внутрішній лад у Новій Січі

Повстання на Запоріжжі

Боротьба російського уряду з “вольностями” Запоріжжя

Зруйнування Січі

ПРАВОБЕРЕЖНА УКРАЇНА Західня Україна

Правобережна Україна за часів Руїни

Козацтво на Правобережній Україні

Палій і Мазепа

Правобережна Україна та Пилип Орлик

Правобережна Україна під владою Польщі

Гайдамаччина

ЦЕНТРАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ УКРАЇНСЬКОЮ ДЕРЖАВОЮ а) Гетьман

б) Генеральна Рада

г)Генеральна військова канцелярія

МІСЦЕВЕ УПРАВЛІННЯ а) Полки

б) Міста та міщани

4) Військо

5) Суд

СУСПІЛЬНИЙ ЛАД 1. Шляхта

3. Козацтво

2. Знатне військове товариство

4. Духовенство

5. Міщанство

6. Селянство (посполиті)

ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ УКРАЇНИ ЗА ЧАСІВ ГЕТЬМАНЩИНИ 1. Промисл та торгівля

2. Фінанси

ДУХОВЕ ЖИТТЯ УКРАЇНСЬКА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА Незалежна Українська Православна Церква

Українська Православна Церква в складі Російської Церкви

Українська Православна Церква під Польщею

Українська Католицька церква

Церква на Буковині та Закарпатті

ОСВІТА 1. Шкільна освіта

2. Наука

б) Право

в) Природничі та математичні науки

МИСТЕЦТВО 1. Архітектура

Сторінка 1 з 1012345678910