Головна Головна -> Підручники -> Підручник Бухгалтерський облік в галузі народного господарства (Конспект лекцій) скачати онлайн

Бухгалтерський облік в галузі народного господарства (Конспект лекцій)

Бухгалтерський облік в галузі народного господарства (Конспект лекцій)

Зміст

Перелік скорочень

Вступ

Огляд наслідків реформування бухгалтерського обліку та впровадження національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в комунальній галузі

Стисла характеристика положень (стандартів) бухгалтерського обліку

Нормативно-правові документи та методичне забезпечення реформування бухгалтерського обліку

Принципи та вимоги до ведення бухгалтерського обліку

Процедури переходу підприємств комунального господарства на нову систему бухгалтерського обліку

Особливості ведення підприємствами водо-, теплопостачання та водовідведення обліку за національними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

Облік основних засобів

Витрати, пов’язані з експлуатацією основних засобів та їх амортизацією

Облік нематеріальних активів

Облік запасів

Облік дебіторської заборгованості

Облік зобов’язань

Особливості обліку власного капіталу підприємств, заснованих на власності територіальних громад

Облік доходів, витрат і фінансових результатів

Облік податку на прибуток

Фінансова звітність комунального підприємства

1. Загальні принципи організації обліку торгівельної діяльності

2. Облік оприбуткування товарів

3. Облік реалізації товарів за різними формами оплати

4. Облік повернення товарів, уцінки товарних запасів на кінець звітного періоду

5. Облік витрат, пов’язаних із здійсненням торгівельної діяльності

2.1. Загальні принципи організації обліку на підприємствах громадського харчування

2.2. Облік типових операції діяльності підприємств громадського харчування

3.1. Особливості ведення бухгалтерського і податкового обліку в житлових організаціях

3.2. Фінансовий облік типових операцій житлового господарства

4.1. Облік надходження транспортних засобів на АТП

4.2. Облік оренди транспортних засобів

4.3. Облік бланків транспортної документації

4.4. Облік витрат діяльності автотранспортних підприємств

4.5. Формування та відображення фінансових результатів на АТП

5.1. Особливості обліку будівельно-монтажних робіт (БМР)

5.2. Облік наявності та руху запасів

5.3. Облік витрат на виробництво будівельно-монтажних робіт

6.1. Регулювання трудових відносин та оплати праці працівників сільськогосподарського виробництва

6.2. Особливості бухгалтерського обліку в сільському господарстві