Головна Головна -> Підручники -> Підручник Бухгалтерська звітність підприємств (Конспект лекцій) скачати онлайн

Бухгалтерська звітність підприємств (Конспект лекцій)

Бухгалтерська звітність підприємств (Конспект лекцій)

1.1 Місце та роль звітності в діяльності підприємств

1.2. Звітність та види діяльності підприємства

2.1 Загальні вимоги до складання фінансової звітності

2.2 Нормативні документи, якими регулюють складання фінансової звітності

2.3 Баланс, як прийом в економічних дослідженнях

2.5 Поточний баланс

2.6 Ліквідаційний баланс

2.7 Звіт про фінансові результати

2.8. Звіт про рух грошових коштів

2.9. Звіт про власник капітал

2.10. Примітки до фінансової звітності

2.11. Фінансова звітність суб’єкта малого підприємництва

3.1. Виправлення помилок

3.2. Відображення змін облікової оцінки у обліку та звітності

3.3 Виправлення помилок в бухгалтерському обліку на підприємствах, які відносяться до об’єднань

3.4. Відображення змін в обліковій політиці

3.5. Події, що відбулися після звітної дати

4.1 Основні етапи складання звітності

4.2 Вплив інфляції на фінансову звітність

5.1. Облікова політика на підприємствах залізничного транспорту

5.2. Баланс

5.3. Звіт про фінансові результати

5.4. Господарські операції внутрішнього обороту

5.5 Звіт про доходи і витрати підприємств основної діяльності залізничного транспорту України (№ 14-ЗАЛ)

6.1 Загальні положення

7.Статистична звітність