Головна Головна -> Підручники -> Підручник Облік у бюджетних організаціях - конспект лекцій (УДПСУ) скачати онлайн

Облік у бюджетних організаціях – конспект лекцій (УДПСУ)

Облік у бюджетних організаціях – конспект лекцій (УДПСУ)

ТЕМА 1 ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ. 1. Характеристика діяльності бюджетних установ та правові засади їх діяльності

2. Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах

3. План рахунків бюджетних установ та його структура

4. Меморіальні ордери: їх види та застосування

ТЕМА 2. КОШТОРИС БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ.1. Поняття про кошторис. Види кошторисів

2. Складання проектів кошторисів

3. Розгляд і затвердження кошторисів

4. Внесення змін до кошторисів

ТЕМА 3. ОБЛІК ФІНАНСУВАННЯ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ.1. Основні принципи та порядок фінансування бюджетних установ

2. Система розпорядників бюджетних коштів

3. Облік фінансування за відомчою структурою

4. Облік фінансування через органи Державного казначейства

5. Поняття бюджетної класифікації та її структура. Склад і класифікація видатків

6. Облік касових видатків

7. Облік фактичних видатків

ТЕМА 4. ОБЛІК КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ . 1. Каса як окремий структурний підрозділ бюджетних організацій і установ

2. Документальне оформлення надходження грошових коштів

3. Документальне оформлення використання грошових коштів

4. Порядок ведення касової книги

5. Організація обліку касових операцій у бухгалтерії бюджетних установ

ТЕМА 5. ОБЛІК РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ.1. Суть розрахунків, причини їх виникнення. Завдання обліку розрахунків

2. Облік розрахунків з підзвітними особами

3. Облік розрахунків за виконані роботи та надані послуги

4. Облік розрахунків зі страхування

5. Облік розрахунків за податками та платежами

6. Облік розрахунків з різними дебіторами

7. Облік розрахунків з різними кредиторами

ТЕМА 6. ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА ІНШИХ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ У БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ. 1. Характеристика, класифікація та оцінка основних засобів бюджетних установ. Завдання обліку основних засобів бюджетних установ

2. Облік наявності та надходження основних засобів

3. Облік зносу та ремонту основних засобів

4. Облік вибуття основних засобів

ТЕМА 7. ОБЛІК ЗАПАСІВ У БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ. 1. Характеристика, класифікація та оцінка запасів бюджетних установ. Завдання обліку запасів

2. Документальне оформлення надходження та вибуття запасів

3. Складський облік запасів

4. Синтетичний та аналітичний облік запасів

5. Методи обліку запасів

6. Облік МШП

ТЕМА 8. ОБЛІК ПРАЦІ ТА ЇЇ ОПЛАТИ У БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ . 1. Праця та заробітна плата у бюджетних установах. Завдання обліку

2. Оперативний облік особового складу працівників

3. Облік використання робочого часу та виробітку

4. Форми та види оплати праці в бюджетних установах

5. Порядок нарахування заробітної плати

6. Утримання із заробітної плати працівників

7. Нарахування заробітної плати за середнім заробітком

8. Облік розрахунків із заробітної плати

ТЕМА 9. ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ ТА ОБЛІКУ КОШТІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ .1. Власні кошти бюджетних установ, їх склад та призначення. Завдання обліку коштів спеціального фонду

2. Облік спеціальних коштів

3. Облік сум за дорученнями

4. Облік депозитних сум

5. Облік інших власних надходжень

ТЕМА 10. ЗВІТНІСТЬ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ.1. Поняття про звітність бюджетних установ

2. Види звітності

3. Порядок складання балансу