Головна Головна -> Підручники -> Підручник Контроль і ревізія (Мурашко) скачати онлайн

Контроль і ревізія (Мурашко)

Контроль і ревізія (Мурашко)

РОЗДІЛ 1 ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ І ЙОГО РОЛЬ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ 1.1. Сутність фінансово-господарського контролю

1.2. Організаційні форми і види фінансово-господарського контролю

1.3. Внутрішньогосподарський (внутрішній) контроль і його функції

1.4. Ревізія у системі фінансово-господарського контролю

РОЗДІЛ 2 ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ РЕВІЗІЙ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 2.1. Порядок призначення та проведення ревізії і перевірок

2.2. Послідовність підготовки до ревізії та організація ревізійного процесу

2.3. Організація інвентаризації цінностей на об’єктах при проведенні ревізій підприємств промисловості 2.3.1. Інвентаризація як один із методів контролю, її види і роль при здійсненні контролю за роботою матеріально відповідальних осіб

2.3.2. Виявлення результатів інвентаризації і визначення матеріального збитку

2.4. Методи і спеціальні прийоми ревізії фінансово-господарської діяльності підприємства

2.5. Порядок перевірки облікової документації під час ревізії

2.6. Використання комп’ютерної технології при проведенні ревізій фінансово-господарської діяльності підприємств 2.6.1. Застосування ЕОМ у процесі ревізій фінансово-господарської діяльності підприємств

2.6.2. Обробка й аналіз контрольно-ревізійної інформації в умовах комп’ютерних технологій

2.7. Права, обов’язки та відповідальність ревізорів

2.8. Використання методів аналізу фінансово-господарської діяльності під час ревізії і перевірок на підприємствах

РОЗДІЛ 3 КОНТРОЛЬ І РЕВІЗІЯ КОШТІВ, КАСОВИХ І БАНКІВСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ 3.1. Контроль і ревізія коштів і касових операцій

3.2. Контроль і ревізія операцій на поточному рахунку в банку

РОЗДІЛ 4 КОНТРОЛЬ І РЕВІЗІЯ РОЗРАХУНКІВ 4.1. Завдання, об’єкти, джерела інформації і методичні прийоми контролю розрахунків

4.2. Ревізія розрахунків із різними дебіторами і кредиторами

4.3. Контроль і ревізія розрахунків із постачальниками і покупцями

4.4. Ревізія розрахунків із підзвітними особами

РОЗДІЛ 5 КОНТРОЛЬ І РЕВІЗІЯ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ 5.1. Завдання, джерела інформації, методичні прийоми і послідовність процедури контролю

5.2. Методика перевірки документування, нормування та нарахування заробітної плати

5.3. Методика перевірки операцій з оплати праці та пов’язаних з нею розрахунків

РОЗДІЛ 6 КОНТРОЛЬ І РЕВІЗІЯ ОПЕРАЦІЙ З ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНИМИ ЦІННОСТЯМИ 6.1. Завдання, джерела інформації і методичні прийоми контролю

6.2. Перевірка наявності та збереження товарно-матеріальних цінностей

6.3. Ревізія надходження, оцінки та оприбуткування товарно-матеріальних цінностей

6.4. Ревізія операцій, пов’язаних з вибуттям матеріальних цінностей

6.6. Контроль і ревізія малоцінних та швидкозношуваних предметів

РОЗДІЛ 7 РЕВІЗІЯ ОПЕРАЦІЙ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ВИРОБНИЦТВОМ, СОБІВАРТІСТЮ І РЕАЛІЗАЦІЄЮ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ 7.1. Завдання, об’єкти, джерела інформації та методичні прийоми ревізії

7.2. Завдання, об’єкти, джерела інформації і методичні прийоми контролю і ревізії

7.3. Ревізія випуску і реалізації готової продукції

7.4. Перевірка виконання договірних відносин із покупцями

РОЗДІЛ 8 РЕВІЗІЯ ВИТРАТ І ФАКТИЧНОЇ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ 8.1. Перевірка обґрунтованості витрат і собівартості продукції

8.2. Ревізія обліку витрат, їх вплив на собівартість продукції

8.3. Контроль і ревізія загальновиробничих і адміністративних витрат

РОЗДІЛ 9 КОНТРОЛЬ ТА РЕВІЗІЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 9.1. Завдання, об’єкти, джерела інформації та методичні прийоми контролю. Перевірка фактичної наявності і збереження основних засобів

9.2. Ревізія операцій, пов’язаних із надходженням та вибуттям основних засобів

РОЗДІЛ 10 КОНТРОЛЬ І РЕВІЗІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ, КАПІТАЛУ ТА КОШТІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 10.1. Завдання, об’єкти, джерела інформації і методичні прийоми контролю

10.2. Методи контролю і ревізії доходів і фінансових результатів

10.3. Контроль і ревізія фінансового стану підприємства на базі фінансової звітності

10.4. Контроль і ревізія капіталу, резервів та коштів цільового призначення

РОЗДІЛ 11 ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ РЕВІЗІЇ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 11.1. Порядок узагальнення і методика оформлення акта ревізії

11.2. Висновки за матеріалами ревізії і прийняття заходів щодо усунення виявлених ревізією порушень і недоліків

11.3. Реалізація результатів ревізій і перевірок, проведених органами державної контрольно-ревізійної служби

11.4. Звіт про контрольно-ревізійну роботу та подання термінових донесень за виявленими порушеннями фінансової дисципліни

РОЗДІЛ 12 КООРДИНАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНИХ І ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ І ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗЛОВЖИВАНЬ 12.1. Координація процедур контролюючих і правоохоронних органів

12.2. Організація і проведення ревізій, що призначаються правоохоронними органами

12.3. Оформлення результатів ревізій, що проводяться за вимогами правоохоронних органів

12.4. Оформлення і додавання до акта ревізії інших необхідних документів

12.5. Порядок подання матеріалів ревізій і термінових донесень правоохоронним органам 12.5.1. Загальні питання направлення матеріалів ревізій правоохоронним органам

12.5.2. Порядок передачі матеріалів ревізій правоохоронним органам, що проводяться за їх поданням

12.5.3. Порядок передачі ревізійних матеріалів правоохоронним органам щодо порушень бюджетного законодавства

12.5.4. Основні напрями підвищення ефективності контролю і ревізій фінансово-господарської діяльності на підприємствах