Головна Головна -> Підручники -> Підручник Економічний аналіз (Конспект лекцій УДПСУ) скачати онлайн

Економічний аналіз (Конспект лекцій УДПСУ)

Економічний аналіз (Конспект лекцій УДПСУ)

Тема 1. Предмет, метод та види економічного аналізу. 1.1.Види аналізу господарьської діяльності

1.2. Предмет і об’єкти економічного аналізу

1.3. Особливості методу економічного аналізу

1.4 Методичні прийоми економічного аналізу

1.5. Характеристика традиційних прийомів аналітичного опрацювання інформації. 1.5.1. Характеристика прийому порівняння і його роль у виявленні резервів

1.5.2. Застосування прийому аналітичних групуваннь для класифікації факторів

1.5.3. Способи відносних і середніх величин

1.5.4 Характеристика балансового прийому в економічному аналізі

1.5.6 Використання графічного прийому в АГД

1.6. Характеристика прийому елімінування як прийому детермінованого факторного аналізу

1.7. Характеристика економічно – математичних методів аналізу як прийомів оптимізації показників

Тема 2. Організація аналізу та його інформаційне забезпечення. 2.1. Основні принципи організації аналізу і їх характеристика

2.2. Основні етапи аналітичної роботи

2.3. Організаційні форми і виконавці аналізу господарської діяльності

2.4. Планування аналітичної роботи

2.5. Класифікація джерел економічного аналізу, їх характеристика

2.6. Вимоги, пред’явлені до організації інформаційного забезпечення аналізу

2.7. Документальне оформлення результатів аналізу.

2.8. Організація комп’ютерного опрацювання економічної інформації.

Тема 3. Аналіз використання матеріальних ресурсів.3.1. Аналіз виконання плану матеріально-технічного постачання і складу запасів

3.2 Аналіз ефективного використання матеріальних ресурсів

3.3. Аналіз впливу факторів на матеріаломісткість продукції

3.4. Аналіз впливу понадпланових відходів сировини і матеріалів на випуск продукції

3.5 Аналіз впливу на обсяг продукції і підрахунок резервів її зростання з групи предметів праці

Тема 4. Аналіз стану та використання основних фондів, їх впливу на обсяг продукції. 4.1. Аналіз складу і технічного стану основних фондів

4.2. Аналіз ефективності використання основних фондів

4.3.Аналіз використання обладнання і виробничих потужностей підприємства

4.4. Аналіз зносу і амортизації основних засобів

Тема 5. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів підприємства і витрат на оплату праці5.1.Мета, завдання та джерела інформації

5.2. Аналіз забезпеченості підприємства робочою силою

5.3. Аналіз обороту та плинності робочої сили

5.4. Аналіз використання трудових ресурсів

5.5. Аналіз продуктивності праці

5.6. Аналіз трудомісткості продукції

5.7. Аналіз технічного оснащення праці

5.8. Аналіз фонду оплати праці та його використання

5.9. Аналіз впливу трудових факторів на обсяг виробництва продукції

Тема 6. Аналіз виробництва та реалізації продукції, розрахунків з покупцями.6.1 Аналіз обсягу і асортименту продукції

6.2. Аналіз структури продукції

6.3. Аналіз якості виготовленої продукції

6.4. Аналіз ритмічності виробництва

6.5. Аналіз реалізації продукції

Тема 7. Аналіз витрат і собівартості промислової продукції.7.1. Значення, об’єкти, завдання аналізу собівартості продукції

7.2. Аналіз собівартості продукції за елементами затрат

7.3. Аналіз собівартості продукції за статтями калькуляції

7.4. Аналіз затрат на 1 гривню товарної продукції (ТП)

7.5. Аналіз прямих матеріальних витрат

7.6. Аналіз прямих трудових витрат

7.7. Аналіз витрат на обслуговування виробництва і управління

Тема 8. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства розподілу прибутку, формування та використання фондів підприємства.8.1. Аналіз складу і динаміки балансового прибутку

8.2. Аналіз прибутку від реалізації продукції та факторів, які на нього вплинули

8.3. Аналіз рентабельності

8.4. Аналіз розподілу і використання прибутку

8.5. Аналіз розрахунків з бюджетом та позабюджетних платежів

8.6.Аналіз формування та використання фондів економічного стимулювання

8.7.Методика підрахунку резервів збільшення суми прибутку та підвищення рентабельності підприємства

8.8. Методика факторного аналізу прибутку за системою “директ-костінг”

8.9. Методика аналізу рентабельності за системою “директ-костінг”