Головна Головна -> Підручники -> Підручник Політологія (Бабкіна О.В., Горбатенко В.П.) скачати онлайн

Право

Держава і церква: основні моделі взаємодії

Державно-церковні відносини в Україні

4.6. Політика і засоби масової інформації

Масова інформація та її поширення в суспільстві

Засоби масової інформації як «четверта влада»

Суспільні функції ЗМІ

Суперечності сучасного розвитку вітчизняних ЗМІ

5.1. Політичні конфлікти

Теоретичне осмислення і типологія політичних конфліктів

Основні способи врегулювання конфліктних ситуацій

5.2. Політична модернізація

Виникнення і розвиток теорії модернізації

Зміст і основні характеристики політичної модернізації

Модернізаційний процес в Україні: основні проблеми та умови їх вирішення

5.3. Міжнародні відносини і світовий політичний процес

Міжнародні відносини і зовнішньополітична роль держави

Нові тенденції в розвитку міжнародних відносин і світового політичного процесу

Україна у світовому співтоваристві

5.4. Україна в сучасному геополітичному просторі

Україна на тлі глобальних політичних трансформацій

Україна в загальноєвропейському політичному процесі

5.5. Національна безпека і національні інтереси України

Основні виміри національної безпеки України

Національні інтереси України

6.1. Політичне управління та його соціотехніка

Сутність управління та його роль у суспільно-політичному житті

Політичні рішення і технологія їх реалізації

Способи й засоби підвищення ефективності політичного управління

6.2. Політичні технології

Мистецтво забезпечення необхідного результату в політичній участі та діяльності

Особливості використання індивідуальних та загальних політичних технологій

6.3. Політичний маркетинг

Поняття, функції і види політичного маркетингу

Дослідження політичного ринку. Вивчення громадської думки

Функції опитування громадської думки

Виборча інженерія

Імідж. Політичне рекламування

6.4. Політичний менеджмент

Поняття і функції політичного менеджменту

Функціонування команди і менеджмент виборчої кампанії

Менеджмент правлячої команди

6.5. Політичне прогнозування

Специфіка, підстави й засади політичного прогнозування

Принципи та методи політичного прогнозування

Етапи вироблення прогнозу і критерії його ефективності

Короткий словник політологічних термінів

Зміст

ГЛАВА 1. Інститут податкового права § 1. Місце інституту податкового права в системі фінансового права

§ 2. Зміст і особливості інституту податкового права

ГЛАВА 2. Предмет і метод податкового права § 1. Предмет податкового права

§ 2. Метод податкового права

ГЛАВА 3. Податкові правовідносини і податково-правові норми § 1. Поняття податкових правовідносин

§ 2. Особливості податкових правовідносин

§ 3. Види податкових правовідносин

§ 4. Об’єкт податкових правовідносин

§ 5. Суб’єкти податкових правовідносин

§ 6. Права й обов’язки суб’єктів податкових правовідносин

§ 7. Підстави виникнення, зміни і припинення податкових правовідносин

§ 8. Податково-правові норми

ГЛАВА 4. Система і джерела податкового права § 1. Система податкового права

§ 2. Джерела податкового права

§ 3. Податкове законодавство

ГЛАВА 5. Правове регулювання податкової системи § 1. Зміст податкової системи

§ 2. Поняття і рівні податкового тиску

ГЛАВА 6. Правове регулювання податку § 1. Поняття податку

§ 2. Ознаки податку

§ 3. Функції податку

§ 4. Співвідношення податку, збору й мита

§ 5. Класифікація податків і зборів

§ 6. Правовий механізм податку та його елементи

ГЛАВА 7. Платники податків і зборів § 1. Поняття платника податків

§ 2. Обов’язки і права платників податків

§ 3. Фізичні особи як платники податків

§ 4. Юридичні особи як платники податків

§ 5. Іноземні юридичні особи. Постійні представництва іноземних юридичних осіб

§ 6. Юридичні та фізичні особи, що діють у складі групи, яка не має статусу юридичної особи

§ 7. Відокремлений підрозділ без статусу юридичної особи

§ 8. Консолідована група платників податків

§ 9. Особи, що сприяють сплаті податків, зборів і мит

§ 10. Облік платників податків

ГЛАВА 8. Об’єкт оподаткування § 1. Поняття об’єкта оподаткування

§ 2. Види об’єктів оподаткування

ГЛАВА 9. Ставка оподаткування § 1. Поняття ставки податку (оподаткування)

§ 2. Види ставок податку (оподаткування)

§ 1. Предмет оподаткування

§ 2. Масштаб і одиниця оподаткування

ГЛАВА 11. База оподаткування § 1. Поняття бази оподаткування

§ 2. Податковий період

§ 3. Визначення податкової бази

ГЛАВА 12. Податкові пільги § 1. Поняття податкової пільги

§ 2. Система податкових пільг

§ 3. Види податкових пільг

§ 4. Форми податкових пільг

§ 5. Правове регулювання територіальних податкових пільг

ГЛАВА 13. Обчислення податків і зборів § 1. Методи оподаткування

§ 2. Порядок обчислення сум податків і зборів

§ 3. Визначення сум податку

ГЛАВА 14. Сплата податків і зборів § 1. Форми сплати податків і зборів

§ 2. Способи сплати податків і зборів

§ 3. Терміни сплати податків і зборів

§ 4. Зміна терміну сплати податку

ГЛАВА 15. Джерело сплати податку

ГЛАВА 16. Податкова звітність § 1. Поняття податкової звітності

§ 2. Форми реалізації податкової звітності. Податкова декларація

ГЛАВА 17. Правова природа податкового обов’язку § 1. Поняття податкового обов’язку

§ 2. Виникнення, зміна та припинення податкового обов’язку

§ 3. Виконання податкового обов’язку

§ 4. Податковий борг

§ 5. Строки давності

ГЛАВА 18. Забезпечення виконання обов’язку зі сплати податків і зборів § 1. Гарантії забезпечення виконання обов’язку зі сплати податків і зборів

§ 2. Способи забезпечення виконання обов’язку зі сплати податків і зборів

ГЛАВА 19. Податкові повідомлення і вимоги § 1. Податкове повідомлення

§ 2. Податкова вимога

ГЛАВА 20. Податкові органи § 1. Органи, що здійснюють мобілізацію коштів до централізованих фондів держави

§ 2. Система податкових органів

§ 3. Податкові адміністрації і податкові інспекції

§ 4. Податкова міліція

ГЛАВА 21. Податковий контроль § 1. Поняття і зміст податкового контролю

§ 2. Податкова перевірка в системі податкового контролю

§ 3. Класифікація податкових перевірок

ГЛАВА 22. Відповідальність за порушення податкового законодавства § 1. Відповідальність за порушення податкового законодавства в системі юридичної відповідальності

§ 2. Підстава відповідальності за порушення податкового законодавства

§ 3. Адміністративна відповідальність за порушення податкового законодавства

§ 4. Фінансова відповідальність за порушення податкового законодавства

§ 5. Кримінальна відповідальність за порушення податкового законодавства

ГЛАВА 23. Усунення подвійного оподаткування § 1. Поняття подвійного оподаткування

§ 2. Види подвійного оподаткування

§ 3. Шляхи і методи усунення подвійного оподаткування

§ 4. Міжнародний договір як механізм усунення подвійного оподаткування

ГЛАВА 24. Податок на додану вартість § 1. Платник податку на додану вартість

§ 2. Об’єкт оподаткування

§ 3. Ставки податку на додану вартість

§ 4. Пільги щодо податку на додану вартість

§ 5. Порядок обчислення і сплати податку на додану вартість. Бюджетне відшкодування

§ 6. Податкова накладна

ГЛАВА 25. Акцизний збір § 1. Поняття акцизного збору

§ 2. Платники акцизного збору

§ 3. Об’єкт оподаткування

§ 4. Ставки акцизного збору

§ 5. Пільги щодо акцизного збору

§ 6. Порядок обчислення і сплати акцизного збору

§ 7. Сплата акцизного збору. Акцизні марки

ГЛАВА 26. Податок на прибуток § 1. Місце податку на прибуток у системі оподаткування України

§ 2. Платник податку на прибуток

§ 3. Об’єкт оподаткування

§ 4. Ставка податку

§ 5. Пільги з податку на прибуток

§ 6. Обчислення і сплата податку на прибуток

ГЛАВА 27. Податок з доходів фізичних осіб § 1. Місце податку з доходів фізичних осіб у системі податків і зборів України

§ 2. Платники податку

§ 3. Об’єкт оподаткування

§ 4. Ставка податку

§ 5. Пільги з податку

§ 6. Нарахування, утримання та сплата податку

§ 7. Звітність платників податку

ГЛАВА 28. Мито § 1. Місце митних платежів у системі податків і зборів України

§ 2. Мито, його специфіка і види

ГЛАВА 29. Державне мито

ГЛАВА 30. Плата (податок) за землю

§ 2. Об’єкт оподаткування

§ 2. Об’єкт оподаткування

§ 3. Ставки податку

§ 4. Пільги щодо податку

§ 5. Обчислення і сплата податку

ГЛАВА 31. Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів § 1. Місце податку з власників транспортних засобів у системі податків і зборів України

§ 2. Платники податку

§ 3. Об’єкт оподаткування

§ 4. Ставка оподаткування

§ 5. Пільги щодо податку

§ 6. Обчислення і сплата податку

ГЛАВА 32. Податок на промисел § 1. Місце податку на промисел у податковій системі України

§ 2. Платники податку на промисел

§ 3. Об’єкт оподаткування

§ 4. Ставка податку

§ 5. Пільги щодо податку на промисел

§ 6. Обчислення і сплата податку

ГЛАВА 33. Загальнодержавні збори § 1. Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету

§ 2. Збір за спеціальне використання природних ресурсів

§ 3. Збір за забруднення навколишнього природного середовища

§ 4. Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування

§ 5. Збір на обов’язкове соціальне страхування

§ 6. Інші загальнодержавні збори

ГЛАВА 34. Плата за торговий патент

ГЛАВА 35. Єдиний податок § 1. Загальні положення (Єдиний податок)

§ 2. Юридичні особи як платники єдиного податку

§ 3. Фізичні особи як платники єдиного податку

ГЛАВА 36. Єдиний (фіксований) сільськогосподарський податок

ГЛАВА 37. Правове регулювання місцевих податків і зборів § 1. Місцева система оподаткування і принципи її формування

§ 2. Характеристика окремих видів місцевих податків і зборів

Вступ

ВСТУП

Глава 1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ТЕОРІЇ ПОДАТКОВОГО ПРАВА: ПОНЯТТЯ, ПРИНЦИПИ ТА ДЖЕРЕЛА ПОДАТКОВОГО ПРАВА 1.1. Поняття податкового права

1.2. Об’єкти і суб’єкти податкових правовідносин

1.3. Принципи податкового права

1.4. Елементи податку як юридичної категорії

1.5. Податкові пільги

1.6. Джерела податкового права

Глава 2. ПРАВОВІ ОСНОВИ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ 2.1. Поняття та основні характеристики податкових систем

2.2. Податкова система України

2.3.1. Обов’язкові платежі, види та характерні ознаки

2.3.2. Види податків та їхні характеристики

Глава 3. ОСНОВНІ ПОДАТКИ В УКРАЇНІ 3.1. Загальнодержавні податки і збори 3.1.1. Податок на додану вартість

3.1.2. Акцизний збір

3.1.3. Податок на прибуток підприємств

3.1.4. Податок на доходи фізичних осіб

3.1.5. Мито

3.1.6. Державне мито

3.1.7. Податок на нерухоме майно (нерухомість)

3.1.8. Плата (податок) за землю

3.1.9. Рентні платежі

3.1.10. Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

3.1.11. Податок на промисел

3.1.12. Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок Державного бюджету

3.1.13. Збір за спеціальне використання природних ресурсів

3.1.14. Збір за забруднення навколишнього природного середовища

3.1.15. Збір до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення

3.1.16. Збір на обов’язкове соціальне страхування. Внески до Фонду сприяння зайнятості населення

3.1.17. Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування

3.1.18. Збір до Державного інноваційного фонду

3.1.19. Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності

3.1.20. Відрахування та збори на будівництво, ремонт і утримання автомобільних доріг

3.1.21. Фіксований сільськогосподарський податок

3.1.22. Збір за використання радіочастотного ресурсу України

3.1.23. Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства

3.1.24. Єдиний збір, що справляється у пунктах пропуску через державний кордон України

3.1.24. Єдиний збір, що справляється у пунктах пропуску через державний кордон України 3.2. Місцеві податки і збори

3.3. Єдиний податок

Глава 4. СТРУКТУРА ДЕРЖАВНИХ ПОДАТКОВИХ ОРГАНІВ В УКРАЇНІ 4.1. Державні податкові адміністрації

4.2. Податкова міліція

Глава 5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Глава 6. ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН З ПИТАНЬ ОПОДАТКУВАННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЗА СПРАВЛЯННЯМ ПОДАТКІВ 6.1. Особливості податкових систем окремих зарубіжних країн

6.2. Органи контролю та їхні повноваження

Словник основних термінів, що вживаються у сфері оподаткування

Перелік основних законодавчих та інших нормативних актів з питань регулювання діяльності у сфері оподаткування

Зміст

Від автора

Розділ 1. ДИДАКТИКА ЯК НАУКА § 1. Головні поняття і категорії дидактики

§ 2. Дидактична система

§ 3. Об’єкт і предмет дидактики, її зв’язок з іншими науками

§ 4. Дидактичні дослідження

§ 5. Методи емпіричного і теоретичного дослідження у дидактиці

Розділ 2. ПРОЦЕС НАВЧАННЯ § 1. Загальна характеристика процесу навчання

§ 2. Уміння – діяльність учня

§ 3. Приклади застосування діяльнісного підходу

§ 4. Опосередкованість процесу навчання рівнями засвоєння знань

§ 5. Викладання (научування) — діяльність учителя

§ 6. Дидактичний цикл — клітина процесу навчання

§ 7. Формування мотивів навчання

Розділ 3. ЗАКОНИ, ПРИНЦИПИ І ПРАВИЛА НАВЧАННЯ § 1. Про суть законів, принципів і правил навчання

§ 2. Принцип природовідповідності — аксіома педагогіки