Головна Головна -> Підручники -> Підручник Цивільне право України (Панченко) скачати онлайн

Право

Які особливості договору купівлі-продажу житлового будинку і квартири?

Які особливості договору купівлі-продажу автомобіля?

Які особливості договору купівлі-продажу в кредит?

4. Передумови переходу від тоталітаризму до демократії

Які особливості договору купівлі-продажу на ринках?

Що таке договір купівлі-продажу в зовнішньоторговельному обігу?

5. Особливості переходу до демократії постсоціалістичних країн

Який зміст договору поставки?

Що таке договір контрактації сільськогосподарської продукції?

Який зміст договору постачання енергетичних та інших ресурсів через приєднану мережу?

*Тема 5. Сутність й особливості сучасної хвилі демократизації: виклики, ризики і небезпеки демократії*1. Демократія у постіндустріальному, інформаційному, глобалізованому світі

Які особливості договору дарування?

Які особливості договору ренти?

Які особливості договору довічного утримання?

2. Криза демократичного правління

Що таке договір найму?

3. Критика демократичного правління

Які особливості договору прокату?

*Тема 6. Сутнісні характеристики, особливості, стадії демократизації українського суспільства*1. Розвиток демократичних ідей та форм на українських землях

Яке майно заборонено здавати в оренду?

Який зміст договору оренди нежитлового приміщення?

Які особливості договору найму (оренди) транспортних засобів?

Які особливості найму (оренди) землі?

Що таке договір лізингу?

Що таке позичка?

2. Особливості становлення демократії в сучасній Україні

Що таке договір підряду?

Які обов’язки сторін за договором підряду?

Що таке будівельний підряд?

3. Проблеми та перспективи українського суспільства

Як здійснюються здавання та прийняття виконаних робіт за договором будівельного підряду?

Які особливості договору побутового підряду?

Що таке договір на надання послуг?

Як здійснюється правове регулювання перевезень?

Які зобов’язання сторін за договором перевезення вантажів?

Розділ І. ДЕРЖАВНІ ОРГАНИ ЗОВНІШНІХ ЗНОСИН

Який зміст договору перевезення вантажу автомобільним транспортом?

В яких випадках перевізник звільняється від відповідальності за втрату, псування і пошкодження вантажу?

Розділ ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОЇ РОБОТИ ДИПЛОМАТИЧНОГО ПРЕДСТАВНИЦТВА

Які права пасажира за договором перевезення залізничним транспортом?

Що таке договір транспортного експедирування?

Для чого складають комерційний акт?

Розділ ІІІ. ОСНОВНІ ДОКУМЕНТИ ДИПЛОМАТИЧНОГО ПРЕДСТАВНИЦТВА

Які особливості договору зберігання?

Що таке договір складського зберігання?

Які особливості спеціальних видів зберігання?

Розділ IV. ОФІЦІЙНІ КОНТАКТИ ДИПЛОМАТІВ І ДИПЛОМАТИЧНІ БЕСІДИ

Що таке договір про охорону квартири?

Які особливості договору страхування?

Розділ V. ДИПЛОМАТИЧНІ ПЕРЕГОВОРИ І МІЖНАРОДНІ КОНФЕРЕНЦІЇ

Що розуміють під страховим випадком і страховим ризиком?

Які обов’язки сторін за договором страхування?

Розділ VI. МІЖНАРОДНІ ДОГОВОРИ І ДОГОВІРНА ПРАКТИКА

Які категорії громадян підлягають обов’язковому особистому страхуванню?

Які особливості обов’язкового особистого страхування пасажирів?

Розділ VII. ІНФОРМАЦІЙНО-РОЗ´ЯСНЮВАЛЬНА РОБОТА ДИПЛОМАТИЧНИХ ПРЕДСТАВНИЦТВ ТА РОБОТА З ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ КРАЇНИ ПЕРЕБУВАННЯ

Які особливості договору доручення?

Які особливості має договір комісійної торгівлі?

Що таке договір управління майном?

Розділ VIII. ПРОТОКОЛЬНА РОБОТА ДИПЛОМАТИЧНОГО ПРЕДСТАВНИЦТВА

Як укладається договір позики?

Що таке договір банківського вкладу?

Розділ IX. ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА МІСІЯ У СКЛАДІ ДИПЛОМАТИЧНОГО ПРЕДСТАВНИЦТВА

Які особливості договору факторингу?

Післямова

У чому полягає правове регулювання розрахункових відносин?

Які особливості ліцензійного договору?

Рекомендована літератури

Що означає термін “комерційна концесія”?

Які права і обов’язки сторін за договором комерційної концесії?

Які особливості договору простого товариства?

Які зобов’язання належать до недоговірних?

Який зміст зобов’язань, що виникають із публічного обіцяння винагороди без оголошення конкурсу і публічного обіцяння винагороди за результатами конкурсу?

Що означає вчинення дій у майнових інтересах іншої особи без її доручення?

Який зміст зобов’язань, що виникають внаслідок рятування здоров’я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи?

Що означає зобов’язання у зв’язку з набуттям, збереженням майна без достатньої правової підстави?

Як відвернути загрозу, створену життю, здоров’ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи?

1. Етапи становлення адміністративного права України

Що розуміють під зобов’язаннями за завдання шкоди?

Які є види зобов’язань за завдання шкоди?

2. Загальні питання аксіології адміністративного права України

Як відшкодовують матеріальну шкоду?

Які особливості відшкодування шкоди, заподіяної особі незаконними діями правоохоронних органів і суду?

Які особливості відповідальності за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки?

Хто відповідає за шкоду, заподіяну малолітньою та неповнолітньою особою?

3. Межі та поняття предмета адміністративного права України

На кого покладається відповідальність за шкоду, завдану недієздатною особою і особою, яка не здатна розуміти значення своїх дій?

Які особливості відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт, послуг?

4. Об’єкт та інші елементи складу адміністративних правовідносин

Книга шоста. Спадкове право. Що таке спадщина?

5. Головні риси відносин адміністративного права

Що розуміють під терміном “відкриття спадщини

Які особи можуть бути спадкоємцями?

Що таке спадкування за заповітом і які вимоги пред’являються до заповіту?

Які заповіти прирівнюються до нотаріально посвідчених?

У чому полягає право на обов’язкову частку в спадщині?

Що таке “заповідальний відказ” і “покладення” на спадкоємця інших обов’язків?

Як здійснюється виконання заповіту?

Що таке спадкування за законом?

Як приймають спадщину?

Що таке право на відмову від спадщини?

Як задовольняють вимоги кредиторів до спадкоємців?

Як оформлюють право на спадщину?

6. Основні види адміністративно-правових відносин

Які особливості спадкового договору?

Тема 1. Фінансове право як галузь права

7. Вектори подальшого розвитку предмета адміністративного права

Тема 2. Фінансовий контроль

Тема 3. Фінансові правовідносини

Тема 5. Бюджетний процес

Тема 6. Доходи і видатки бюджету

Тема 7. Таємні видатки. Захищені статті видатків. Міжбюджетні відносини.

Тема 8. Акцизний збір

Тема 8. Акцизний збір

Тема 9. Про державне мито

Тема 10. Про Єдиний митний тариф

Тема 11. Про оподаткування прибутку підприємств

Тема 12. Про патентування деяких видів підприємницької діяльності

Тема 13. Податок на додану вартість

Тема 1. Вступ МОДУЛЬ 1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ АГРАРНОГО ПРАВА—-Предмет, метод, принципи і система аграрного права

Тема 14. Про плату за землю

Тема 15. Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

Тема 16. Про податок з доходів фізичних осіб

Тема 17. Про податок на промисел

Тема 18. Податкова застава

Тема 19. Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва

Тема 20. Фіксований сільськогосподарський податок

Тема 21. Банківське право. Банківська система України.

Тема 22. Валютне регулювання та валютний контроль.

Тема 23. Грошовий обіг та розрахунки

Тема 2. Джерела аграрного права

Глава 1. ПРАВОВІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ

Глава 2. ПРЕДМЕТ І СИСТЕМА ФІНАНСОВОГО ПРАВА

Глава 3. Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини, їх особливості та види

Глава 4. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ

Глава 5. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ФІНАНСОВО-ПРАВОВИХ ІНСТИТУТІВ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Глава 6. ФІНАНСОВО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Глава 7. НАУКА ФІНАНСОВОГО ПРАВА

Тема 3. Аграрні правовідносини

Тема 4. Суб´єкти аграрного права

Лекція №1. “Судові та інші правоохоронні органи” як навчальна дисципліна, предмет та система. Основні поняття курсу “Судові та правоохоронні органи”.

ЛЕКЦІЯ № 2. “ СУДОВА ВЛАДА В УКРАЇНІ. СУД І ПРАВОСУДДЯ”.

ТЕМА №3 ЛЕКЦІЯ КОНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ( ПРИНЦИПИ ) ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВОСУДДЯ ( СУДОЧИНСТВА ).

ЛЕКЦІЯ № 4 “ КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ”

Лекція № 5 Суди загальної юрисдикції в Україні.

Лекція № 6. ПРАВОВИЙ СТАТУС СУДДІВ УКРАЇНИ.

Тема 5. Державне регулювання сільського господарства

Тема № 7 Вища рада юстиції. Органи суддівського самоврядування. Державна судова адміністрація.

ТЕМА №8 ПРОКУРАТУРА В УКРАЇНІ

Тема 6. Правове регулювання виробничо-господарської та фінансової діяльності сільськогосподарських підприємств

ТЕМА № 9 ОРГАНИ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ТА СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

І. Конституційний Суд України

1.2. Вибори Голови Конституційного Суду України. Колегія суддів, її повноваження при підготовці та розгляді справ Конституційним Судом

Тема 7. Правове забезпечення соціального розвитку села

1.3. Форми звернення до Конституційного Суду України. Рішення та висновки Конституційного Суду, вимоги до їх змісту

1.4. Схематичні матеріали

Тема 8. Відповідальність за порушення аграрного законодавства

1.5. Питання для самоконтролю

1.6. Завдання для перевірки та закріплення знань

ІІ. Арбітражні суди України 2.1. Правова основа, завдання, принципи діяльності та система арбітражних судів України

2.2. Вимоги до арбітрів. Присвоєння кваліфікаційних класів та класних чинів арбітрам арбітражних судів України

2.3. Склад та повноваження Вищого арбітражного суду України

Тема 9. Правові засади використання земель в аграрному виробництві

2.4. Учасники арбітражного процесу. Позовна заява та вимоги до неї. Відвід (самовідвід) арбітрів

2.5. Схематичні матеріали

2.6. Питання для самоконтролю

2.7. Завдання для перевірки та закріплення знань

ІІІ. Суди загальної юрисдикції 3.1. Правосуддя в Україні, його основні ознаки. Вимоги до осіб, яких призначають на посади суддів, та їх основні обов’язки

3.2. Принципи організації та діяльності судів загальної юрисдикції

3.3. Склад, повноваження, функції та основне призначення судів першої ланки

3.4. Склад, повноваження та основні функції суду другої ланки

3.5. Верховний Суд України, порядок його обрання, склад та повноваження

Тема 10. Правове регулювання використання природних ресурсів у сільському господарстві

3.6. Військові суди та їх основне призначення

3.7. Схематичні матеріали

МОДУЛЬ 2. ПРАВОВИЙ СТАТУС СУБ´ЄКТІВ АГРАРНОГО ГОСПОДАРЮВАННЯ. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДОГОВІРНИХ ТА ІНШИХ ПРАВОВІДНОСИН У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ —–Тема 11. Правовий статус господарських товариств в агропромисловому комплексі

3.8. Питання для самоконтролю

3.9. Завдання для перевірки та закріплення знань

Тема 12. Правовий статус сільськогосподарського кооперативу

Тема 13. Правовий статус фермерських господарств

РОЗДІЛ І

Глава 2. Право

РОЗДІЛ ІІ КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

РОЗДІЛ ІІІ ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

Тема 14. Правовий статус особистих селянських господарств

Розділ IV ЖИТЛОВЕ ПРАВО

Тема 15. Правовий статус державних сільськогосподарських підприємств

Розділ V СІМЕЙНЕ ПРАВО

Розділ VI АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

Тема 16. Правове регулювання здійснення окремих видів сільськогосподарської діяльності

Розділ VII ФІНАНСОВЕ ПРАВО

Розділ IX КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

Розділ Х ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО

Тема 17. Договірні відносини у сільському господарстві

Pозділ ХІ СУДОВА СИСТЕМА ТА ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ УКРАЇНИ

Тема 18. Правове забезпечення якості та безпеки сільськогосподарської продукції

Тема 1. ПРЕДМЕТ, СИСТЕМА ТА ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ КУРСУ “ОРГАНІЗАЦІЯ СУДОВИХ ТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ”

Тема 2. СУДОВА ВЛАДА ТА ОРГАНИ, ЩО ЇЇ ЗДІЙСНЮЮТЬ.

Тема 3. ЗАСАДИ СУДОЧИНСТВА. СУДОВА СИСТЕМА.

Тема 4. МІСЦЕВІ СУДИ

Тема 5. СТАТУС СУДДІВ

Тема 6. ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ

Тема 7 АДВОКАТУРА УКРАЇНИ

Тема 8. ОРГАНИ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Тема 9. ОРГАНИ ПОПЕРЕДНЬОГО РОЗСЛІДУВАННЯ.

Тема 10. ОРГАНИ ТА УСТАНОВИ ЮСТИЦІЇ

ЛЕКЦІЯ №1. ПОНЯТТЯ І СУТНІСТЬ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ.

Вступ 1. Предмет, методи, принципи і система аграрного права—Предмет аграрного права

ЛЕКЦІЯ № 5 ЗАХОДИ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРИМУСУ

Методи аграрного права

ЛЕКЦІЯ №6 ПОРУШЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ

ЛЕКЦІЯ №7 ДОСУДОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ: ПОНЯТТЯ, ЗМІСТ, ФОРМИ ТА ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Принципи аграрного права

ЛЕКЦІЯ №8 СЛІДЧІ ДІЇ

ЛЕКЦІЯ № 9. ПРИТЯГНЕННЯ ОСОБИ ЯК ОБВИНУВАЧЕНОГО

Система аграрного права

ЛЕКЦІЯ № 10. ЗУПИНЕННЯ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА

ЛЕКЦІЯ №11 ЗАКІНЧЕННЯ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА

2. Джерела аграрного права-Поняття і види джерел аграрного права

ЛЕКЦІЯ №12 ПІДСУДНІСТЬ. ПОПЕРЕДНІЙ РОЗГЛЯД СПРАВИ СУДДЕЮ.

ЛЕКЦІЯ № 13. СУДОВИЙ РОЗГЛЯД КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ

ЛЕКЦІЯ № 14 ПРОВАДЖЕННЯ СПРАВ В АПЕЛЯЦІЙНІЙ ІНСТАНЦІЇ

Закони як джерела аграрного права

ЛЕКЦІЯ №15 КАСАЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ

ЛЕКЦІЯ №16 ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ В ПОРЯДКУ ВИКЛЮЧНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

ЛЕКЦІЯ №17 ВИКОНАННЯ ВИРОКУ

Підзаконні акти як джерела аграрного права

ЛЕКЦІЯ №18. ПРОВАДЖЕНЯ У КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ ПРО ЗЛОЧИНИ, ВЧИНЕНІ НЕПОВНОЛІТНІМИ

Внутрішньогосподарські локальні акти як джерела аграрного права

Засоби вдосконалення аграрного законодавства

3. Державна регулятивна діяльність у сільському господарстві України-Поняття, сутність і принципи державної регулятивної діяльності в сільському господарстві

Форми і методи державної регулятивної діяльності в сільському господарстві

Державний вплив на сільськогосподарське виробництво та інші галузі АПК в умовах ринкової економіки

ТЕМА 1.1. Стародавня держава і право

ТЕМА 1.2. Держава і право Стародавнього Єгипту

Система та правове становище органів, що здійснюють державну регулятивну діяльність у сільському господарстві

ТЕМА 1.3. Держава і право Стародавнього Вавилону

ТЕМА 1.4. Держава і право Стародавньої Індії

ТЕМА 1.5. Держава і право Стародавнього Китаю

4. Правове регулювання господарської діяльності виробників аграрної продукції-Поняття господарської діяльності виробників аграрної продукції

Основні засади і правові форми планування господарської діяльності сільськогосподарських товаровиробників

ТЕМА 2.1. Держава і право Франків

Договори і державні контракти — правові основи господарської діяльності аграрних товаровиробників

TEМA 2.3. Дepжaвa і пpaвo фeoдaльнoї Англії

5. Аграрні правовідносини-Поняття та особливості аграрних правовідносин, їх елементи

ТЕМА 2.7. Держава і право феодальної Росії

Тема 2.8. ПОДАТКОВА СИСТЕМА КРАЇН СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ

Тема №3.1 Виникнення і розвиток буржуазної держави і права в Англії.

Тема № 3.2. Виникнення і розвиток держави і права США.

Підстави виникнення, зміни та припинення аграрних правовідносин