Головна Головна -> Підручники -> Підручник Господарське право (Вінник О.М.) скачати онлайн

Право

2. Види та організаційно-правові форми підприємств

3.1. Підприємства державної форми власності (державні комерційні та казенні підприємства)

3.2. Підприємства комунальної форми власності

3.3. Підприємства колективної форми власності. Виробничі кооперативи

3.4. Приватні підприємства

3.5. Орендне підприємство

3.6. Підприємство з іноземними інвестиціями. Іноземне підприємство

Розділ 10. Суб`єктивна сторона злочину 1. Поняття і значення суб`єктивної сторони злочину

2. Поняття і значення вини

3. Умисел та його види

4. Необережність та її види

5. Змішана форма вини

6. Мотив і мета злочину

7. Помилка та її значення для кримінальної відповідальності

Розділ 11. Стадії злочину 1. Поняття і види стадій злочину

2. Закінчений злочин

3. Незакінчений злочин і його види

4. Готування до злочину

5. Замах на злочин

6. Кримінальна відповідальність за незакінчений злочин (за готування до злочину і за замах на злочин)

7. Добровільна відмова від вчинення злочину

Розділ 12. Співучасть у злочині 1. Поняття і ознаки співучасті

2. Види співучасників

3. Форми співучасті

4. Відповідальність співучасників

5. Спеціальні питання відповідальності за співучасть

6. Причетність до злочину

Розділ 14. Обставини, що виключають злочинність діяння 1. Поняття і види обставин, що виключають злочинність діяння

2. Одиничний злочин як складовий елемент множинності злочинів. Види одиничних злочинів

3. Повторність злочинів

4. Сукупність злочинів

5. Рецидив злочинів

Розділ 14. Обставини, що виключають злочинність діяння.1. Поняття і види обставин, що виключають злочинність діяння

2. Необхідна оборона

3. Затримання особи, яка вчинила злочин

4. Крайня необхідність

5. Фізичний або психічний примус

5. Фізичний або психічний примус

6. Виконання наказу або розпорядження

7. Діяння, пов`язане з ризиком (виправданий ризик)

8. Виконання спеціального завдання з попередження чи розкритій злочинної діяльності організованої групи або злочинної організації

Розділ 15. Звільнення від кримінальної відповідальності. 1. Поняття і види звільнення від кримінальної відповідальності

2. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку з дійовим каяттям (ст. 45 КК)

3. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку з примиренням винного з потерпілим (ст. 46 КК)

4. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку з передачею особи на поруки (ст. 47 КК)

5. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із зміною обстановки (ст. 48 КК)

6. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності (ст. 49 КК)

Розділ 16. Поняття і мета покарання 1. Поняття покарання

2. Мета покарання

Розділ 17. Система і види покарань 1. Система покарань

2. Основні покарання

3. Додаткові покарання

4. Покарання, що можуть призначатися і як основні, і як додаткові

Розділ 18. Призначення покарання 1. Принципи призначення покарання

2. Загальні засади призначення покарання

3. Обставини, які пом`якшують і обтяжують покарання

4. Призначення покарання за незакінчений злочин і за злочин, вчинений у співучасті

4. Призначення покарання за незакінчений злочин і за злочин, вчинений у співучасті

5. Призначення більш м`якого покарання, ніж передбачено законом

5. Призначення більш м`якого покарання, ніж передбачено законом

6. Призначення покарання за сукупністю злочинів

7. Призначення покарання за сукупністю вироків

8. Правила складання покарань і зарахування строку ув`язнення

Розділ 19. Звільнення від покарання та його відбування 1. Поняття звільнення від покарання та його види

2. Звільнення від покарання у зв`язку з втратою особою суспільної небезпечності

3. Звільнення від відбування покарання з випробуванням

4. Призначення покарання за незакінчений злочин і за злочин, вчинений у співучасті

5. Звільнення від відбування покарання у зв`язку із закінченням строків давності виконання обвинувального вироку

6. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання

7. Заміна невідбутої частини покарання більш м`яким

8. Звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років

9. Звільнення від покарання за хворобою

9. Звільнення від покарання за хворобою

10. Амністія і помилування

1. Поняття судимості

2. Погашення судимості

3. Зняття судимості.

Розділ 21. Примусові заходи медичного характеру та примусове лікування

1. Примусові заходи медичного характеру

2. Примусове лікування

Розділ 22. Особливості кримінальної відповідальності і покарання неповнолітніх

1. Особливості звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності

2. Звільнення від покарання із застосуванням примусових заходів виховного характеру.

3. Особливості звільнення неповнолітніх від покарання та його відбування

Розділ 23. Основні питання Загальної частини кримінального права іноземних держав

2. Кримінальне право Англії та США

3. Кримінальне право Росії

Розділ 24. Школи (основні напрямки) науки кримінального права

1. Кримінальне право Франції та Німеччини

2. Кримінальне право Англії та США

3. Кримінальне право Росії

Розділ 24. Школи (основні напрямки) науки кримінального права

1. Класична школа кримінального права

2. Антропологічна школа кримінального права

3. Соціологічна школа кримінального права

Розділ 25. Основна література з окремих тем курсу Загальної частини кримінального права, видана в Україні

Передмова

Розділ І Загальні положення Глава 1. Поняття, завдання і джерела цивільного процесуального права України § 1. Цивільний процесуальний порядок (форма) захисту майнових і особистих немайнових прав та охоронюваних законом інтересів громадян і організацій § 2. Поняття цивільного процесуального права і його значення

§ 2. Поняття цивільного процесуального права і його значення

§ 3. Місце цивільного процесуального права в правовій системі України

§ 4. Джерела цивільного процесуального права і межі його дії

§ 5. Цивільне судочинство і його стадії

§ 6. Наука цивільного процесуального права

§ 7. Цивільний процес в іноземних державах

Глава 2. Принципи цивільного процесуального права § 1. Поняття принципів та їх значення

§ 2. Система принципів та їх класифікація

§ 3. Принципи, закріплені Конституцією України

§ 4. Принципи, закріплені законодавством про судочинство

Глава 3. Цивільні процесуальні правовідносини § 1. Поняття цивільних процесуальних правовідносин

§ 2. Підстави і передумови виникнення цивільних процесуальних правовідносин

§ 3. Суб`єкти цивільних процесуальних правовідносин

§ 4. Зміст цивільних процесуальних правовідносин

§ 5. Об`єкт цивільних процесуальних правовідносин

Глава 4. Сторони в цивільному процесі § 1. Поняття сторін у цивільному процесі, їх процесуальні права і обов`язки

§ 2. Процесуальна співучасть

§ 3. Заміна неналежної сторони

§ 4. Процесуальне правонаступництво

§ 5. Участь сторін у цивільному процесі іноземних держав

Глава 5. Треті особи в цивільному процесі § 1. Поняття і види третіх осіб

§ 2. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги

§ 3. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог

§ 4. Участь третіх осіб в цивільному процесі іноземних держав

Глава 6. Участь органів прокуратури в цивільному процесі§ 1. Завдання органів прокуратури в цивільному процесі

§ 2. Підстави, процесуальні форми і види участі прокурора в цивільному процесі

§ 3. Участь прокурора в цивільному процесі у справі в суді першої інстанції

§ 4. Участь прокурора в провадженні по оскарженню і перегляду судових рішень і ухвал

§ 5. Цивільна процесуальна правосуб`єктність прокурора

§ 6. Участь прокурора в цивільному процесі іноземних держав

Глава 7. Участь у процесі органів державної влади, органів місцевого самоврядування та осіб, яким надано законом право захищати права і свободи інших осіб § 1. Мета, підстави і процесуальні форми участі

§ 2. Участь органів державної влади, органів місцевого самоврядування в цивільному процесі

§ 3. Участь профспілок у цивільному процесі

§ 4. Участь у цивільному процесі підприємств, установ, організацій та окремих громадян з метою захисту прав інших осіб

§ 5. Цивільна процесуальна правосуб`єктність

§ 6. Участь у цивільному процесі країн СНД органів державного управління, місцевого самоврядування, організацій і громадян з метою захисту прав, свобод і охоронюваних законом інтересів інших осіб

Глава 8. Представництво в цивільному процесі § 1. Поняття та значення процесуального представництва

§ 2. Види процесуального представництва

§ 3. Повноваження процесуального представника

§ 4. Процесуально-правове становище представника в провадженні цивільних справ у суді першої інстанції

§ 5. Процесуально-правове становище представника в провадженні по перевірці законності і обґрунтованості судових рішень та зверненні їх до виконання

§ 6. Представництво в цивільному процесі іноземних держав

Глава 9. Цивільні процесуальні строки § 1. Поняття, значення і види процесуальних строків

# § 2. Обчислення, зупинення, продовження і поновлення процесуальних строків

§ 2. Обчислення, зупинення, продовження і поновлення процесуальних строків

Глава 10. Підвідомчість цивільних справ § 1. Поняття і види підвідомчості

§ 2. Загальні правила визначення підвідомчості цивільних справ суду

§ 3. Підвідомчість справ, що виникають з цивільних правовідносин

§ 4. Підвідомчість спорів, що виникають з житлових правовідносин

§ 5. Підвідомчість спорів, що виникають з авторських і суміжних прав

# § 6. Підвідомчість спорів, що виникають з відносин, які врегульовані правом на відкриття, винаходи, корисні моделі, промислові зразки та знаки для товарів і послуг

§ 6. Підвідомчість спорів, що виникають з відносин, які врегульовані правом на відкриття, винаходи, корисні моделі, промислові зразки та знаки для товарів і послуг

§ 7. Підвідомчість спорів, що виникають з шлюбно-сімейних правовідносин

§ 8. Підвідомчість спорів, що виникають з трудових правовідносин

§ 9. Підвідомчість справ, що виникають з екологічних правовідносин

§ 10. Підвідомчість спорів, що виникають з кооперативних та інших правовідносин

Глава 11. Підсудність цивільних справ § 1. Поняття і види підсудності

§ 2. Наслідки порушення правил про підсудність. Зміна підсудності

Глава 12. Витрати по провадженню цивільної справи§ 1. Поняття та види витрат та їх значення

§ 2. Державне мито

§ 3. Витрати, пов`язані з розглядом справи в суді

§ 4. Розподіл та відшкодування понесених витрат у справі

Глава 13. Санкції цивільного процесуального права § 1. Поняття, види і структура норм цивільного процесуального права

§ 2. Поняття, види і функції санкцій цивільного процесуального права

§ 3. Цивільні процесуальні штрафи

§ 4. Відшкодування майнових збитків

Глава 14. Докази і доказування в цивільному процесі § 1. Роль доказів і доказування в цивільному процесі

§ 2. Поняття і види доказів

§ 3. Доказування

§ 4. Засоби доказування Пояснення сторін і третіх осіб

§ 5. Докази і доказування в цивільному процесі іноземних держав

Розділ II. Провадження в суді першої інстанції А. Позовне провадження Глава 15. Порушення цивільної справи в суді § 1. Позов — процесуальний засіб порушення цивільної справи в суді

§ 2. Право на позов. Право на пред`явлення позову і процесуальний порядок його реалізації

§ 3. Об`єднання і роз`єднання позовів

§ 4. Процесуальні засоби, що забезпечують відповідачу захист своїх інтересів проти позову

§ 5. Зміни в позовному спорі

§ 6. Забезпечення позову

§ 7. Процесуальні засоби порушення цивільної справи в судах іноземних держав

§ 6. Забезпечення позову

Глава 16. Підготовка цивільних справ до судового розгляду § 1. Мета і значення підготовки цивільних справ до судового розгляду

§ 2. Завдання, зміст і процесуальний порядок підготовки цивільних справ до судового розгляду

§ 3. Судові виклики і повідомлення

§ 4. Підготовча стадія в цивільному процесі іноземних держав

Глава 17. Судовий розгляд цивільних справ § 1. Значення стадії судового розгляду цивільних справ

§ 2. Судове засідання — процесуальна форма розгляду цивільних справ

§ 3. Ускладнення в процесі судового розгляду цивільних справ

§ 4. фіксування цивільного процесу та протоколи

§ 5. Розгляд цивільних справ в судах іноземних держав

Глава 18. Постанови суду першої інстанції § 1. Поняття і види судових постанов

§ 2. Суть судового рішення

§ 3. Вимоги, яким має задовольняти судове рішення

§ 4. Негайне виконання, визначення порядку виконання, надання відстрочки і розстрочки виконання

§ 5. Виправлення недоліків рішення судом, що його постановив

§ 6. Набрання чинності рішенням суду

§ 7. Ухвали суду першої інстанції

§ 8. Рішення суду в цивільному процесі іноземних держав

Б. Непозовні провадження Глава 19. Провадження у справах, що виникають з адміністративно-правових відносин § 1. Суть, значення провадження у справах, що виникають з адміністративно-правових відносин

§ 2. Справи по скаргах на неправильності в списках виборців та в списках громадян, які мають право брати участь в референдумі

§ 3. Справи по скаргах на рішення і дії територіальної, окружної (територіальної) виборчої комісії по виборах депутатів і голів сільських, селищних, районних, міських, районних у містах, обласних рад і заявах про скасування рішення виборчої комісії

§ 4. Визнання громадянина обмежено дієздатним чи недієздатним

§ 5. Визнання громадянина безвісно відсутнім або оголошення його померлим

§ 6. Усиновлення дітей, які проживають на території України

§ 7. Встановлення неправильності запису в актах громадянського стану

§ 8. Встановлення фактів, що мають юридичне значення

§ 10. Оскарження нотаріальних дій або відмови в їх вчиненні

Розділ III. Провадження по оскарженню і перегляду рішень, ухвал суду # Глава 21. Сучасні системи оскарження і перегляду судових рішень

Глава 22. Апеляційне провадження § 1. Суть і значення апеляційного оскарження і перевірки рішень і ухвал суду першої інстанції

§ 2. Право апеляційного оскарження рішень і ухвал суду першої інстанції та процесуальний порядок його реалізації

§ 3. Підготовка і розгляд справи судом апеляційної інстанції

§ 5. Апеляційне оскарження і перевірка ухвал суду першої інстанції

§ 6. Рішення і ухвали суду апеляційної інстанції

Глава 23. Касаційне провадження § 1. Суть і значення касаційного оскарження і перевірки рішень і ухвал суду першої і апеляційної інстанцій

§ 2. Право касаційного оскарження рішень і ухвал суду та процесуальний порядок його реалізації

§ 4. Повноваження суду касаційної інстанції, його рішення та ухвали

Глава 24. Перегляд рішень, ухвал суду, що набрали законної сили, у зв`язку з нововиявленими та винятковими обставинами§ 1. Суть і значення перегляду рішень, ухвал суду, що набрали законної сили, у зв`язку з нововиявленими і винятковими обставинами

§ 2. Підстави перегляду рішень і ухвал суду в зв`язку з нововиявленими та винятковими обставинами

§ 3. Процесуальний порядок перегляду справи у зв`язку з нововиявленими і винятковими обставинами

Глава 25. Звернення судових рішень до виконання та поворот виконання. Рішення, ухвали і постанови суду або судді в цивільних справах, що набрали зак§ 1. Рішення, які звертаються до примусового виконання, і виконавчі документи

§ 2. Повноваження суду, пов`язані з виконавчим провадженням по примусовому виконанню його рішень

Розділ V. Міжнародний цивільний процес .Глава 26. Цивільне судочинство України з іноземним елементом § 1. Правове регулювання цивільного судочинства з іноземним елементом

§ 2. Правове становище іноземців у цивільному процесі

§ 3. Підсудність справ з іноземним елементом

§ 4. Докази і доказування у справах з іноземним елементом

§ 5. Виконання доручень іноземних судів

§ 6. Визнання і виконання рішень іноземних судів

Тема 8. Правове становище господарських товариств 1. Поняття та характерні риси господарських товариств

3. Форми господарських товариств

2. Кредитні спілки у сфері господарювання

3. Фермерське господарство

4. Особисте селянське господарство

5. Благодійні та інші неприбуткові організації (НО)

6. Відокремлений підрозділ господарської організації (ВП)

Тема 10. Господарські організації – органи господарського керівництва 1. Господарські об’єднання: поняття, види, особливості правового становища

2. Промислово-фінансові групи як особливий різновид господарського об’єднання

3. Господарські міністерства (відомства) як органи господарського керівництва

Розділ 3. Майнова основа господарювання Тема 11. Загальні засади майнових відносин у сфері господарювання 1. Майно у сфері господарювання 1.1. Поняття та види майна

1.2. Джерела формування та склад майна господарської організації/підприємства

1.3. Облік майна та звітність щодо його використання при здійсненні господарської діяльності

2. Право власності – основне речове право у сфері господарювання: поняття та зміст

3. Похідні від права власності правові титули майна суб’єктів господарювання

Тема 12. Особливості правового режиму окремих категорій майна у сфері господарювання 1. Загальні тенденції правового регулювання відносин власності у сфері економіки

2. Особливості правового режиму публічних форм власності 2.1. Право державної власності: поняття, зміст, правові форми реалізації

2.2. Право комунальної власності на засоби виробництва та правові форми його реалізації

2.3. Правові засади приватизації державного та комунального майна

3. Право приватно-колективної власності 3.1. Право колективної власності та форми його реалізації

3.2. Право приватної власності на засоби виробництва

4. Використання природних ресурсів у сфері господарювання

5. Використання прав інтелектуальної власності у сфері господарювання

6. Поняття та загальні засади здійснення корпоративних прав

7. Правовий режим цінних паперів у господарській діяльності

Розділ 4. Господарські зобов’язання Тема 13. Зобов’язальні відносини у сфері господарювання 1. Поняття господарських зобов’язань та підстави їх виникнення

2. Види господарських зобов’язань