Головна Головна -> Підручники -> Підручник Земельне право України (М.В. Шульга) скачати онлайн

Право

§ 5. Особливості права власності на землю та права землекористування у межах населених пунктів

Глава 18. Правове регулювання використання земель, що особливо охороняються: природно-заповідного та іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення § 1. Поняття, склад та використання земель природно-заповідного призначення

§ 2. Землі іншого природоохоронного призначення та їх використання

§ 3. Землі оздоровчого призначення та їх використання

§ 4. Визначення, склад та використання земель рекреаційного призначення

§ 5. Склад та використання земель історико-культурного призначення

Глава 19. Правове регулювання використання земель лісового фонду § 1. Поняття, склад та загальна характеристика земель лісового фонду

§ 2. Правові форми використання земель лісового фонду

§ 2. Правові форми використання земель лісового фонду

Глава 20. Правове регулювання використання земель водного фонду § 1. Загальна характеристика земель водного фонду

§ 2. Правові форми використання земель водного фонду

§ 3. Обмеження права користування землями водного фонду

Глава 21. Правове регулювання використання земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення § 1. Загальна характеристика земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення

§ 2. Склад і використання земель промисловості

§ 3. Склад і використання земель транспорту

§ 4. Склад і використання земель зв’язку та енергетики

§ 5. Склад і використання земель оборони та іншого призначення

Зміст

Вступ

Розділ 1. Правове регулювання правовідносин у житловій сфері § 1. Передумови реформування житлового права. Сучасні тенденції розвитку житлового законодавства

§ 2. Правове регулювання житлових відносин

§ 3. Житло як майнове та немайнове благо

§ 4. Поняття та система житлового законодавства

§ 5. Джерела житлового права

§ 6. Суб’єкти житлового права та їх повноваження

§ 7. Житлові права і обов’язки громадян

Розділ 2. Житловий фонд § 1. Призначення житлового фонду України. Юридична класифікація жилих будинків і приміщень

§ 2. Передача житлового фонду у комунальну власність

§ 3. Непридатність жилих будинків для проживання

Розділ 3. Забезпечення громадян жилими приміщеннями у будинках державного і громадського житлового фонду § 1. Нормативна база

§ 2. Квартирний облік

§ 3. Розподіл та надання жилих приміщень

Розділ 4. Користування жилими приміщеннями у будинках державного і громадського житлового фонду § 1. Права і обов’язки власників, наймачів та орендарів

§ 2. Договір оренди жилого приміщення

§ 3. Договір найму жилого приміщення

§ 4. Договір піднайму жилого приміщення

§ 6. Право наймача на заміну жилого приміщення більшого розміру на жиле приміщення меншого розміру

§ 7. Обмін жилими приміщеннями

Розділ 5. Приватизація державного житлового фонду § 1. Право громадян на приватизацію державного житлового фонду

§ 2. Правові засади приватизації державного житлового фонду

§ 3. Приватизація частини комунальної квартири державного житлового фонду

§ 4. Приватизація житла в будинку, що потребує ремонту

§ 5. Приватизація громадського житлового фонду

§ 6. Особливості приватизації окремих житлових об’єктів

§ 7. Ремонт приватизованого житла

§ 8. Реприватизація житла

§ 9. Доприватизація житла

Розділ 6. Користування службовими жилими приміщеннями та гуртожитками § 1. Користування службовими жилими приміщеннями

§ 2. Користування гуртожитками

Розділ 7. Організація та діяльність житлово-будівельних кооперативів § 1. Забезпечення громадян житлом у будинках ЖБК

§ 2. Порядок організації та діяльність ЖБК

§ 3. Особливості створення та діяльності молодіжних житлових комплексів (МЖК)

Розділ 8. Виникнення, реалізація та припинення права власності на жилі приміщення в будинках (квартирах) приватного житлового фонду § 1. Підстави виникнення та припинення права власності на житло

§ 2. Користування жилими приміщеннями в будинках (квартирах) приватного житлового фонду

§ 3. Правове регулювання права спільної власності, на квартиру (будинок)

Розділ 9. Утримання приватного житлового фонду § 1. Правове становище співвласників квартир

§ 2. Організація та діяльність товариства співвласників квартир

Розділ 10. Квартирна плата. Пільги по квартирній платі. Субсидії. Безоплатний ремонт § 1. Квартирна плата

§ 2. Пільги по оплаті квартирної плати та плати за комунальні послуги

§ 3. Субсидії

§ 4. Безоплатний ремонт

Розділ 11. Виселення громадян з жилих приміщень державного житлового фонду § 1. Виселення наймачів у зв’язку з капітальним ремонтом будинку

§ 2. Виселення громадян із жилих приміщень із забезпеченням іншим житлом

§ 3. Виселення без надання громадянам іншого жилого приміщення. Порушення правил співжиття

Розділ 12. Відповідальність за порушення житлового законодавства. Порядок розгляду і вирішення житлових спорів § 1. Юридична відповідальність за порушення житлового законодавства

§ 2. Захист житлових прав громадян

§ 3. Характеристика спорів, що розглядаються в судовому порядку

§ 4. Особливості охорони та захисту права на житло

§ 5. Державна охорона жилих будинків-пам’яток історії, культури та архітектури

Словник

§ 2. Банки як платники податків, зборів (обов’язкових платежів)

§ 3. Функції та операції Національного банку України

§ 4. Інститут банківської таємниці в зарубіжному законодавстві

§ 2. Поняття і види цінних паперів

Зміст

Вступ

Глава І. Загальні положення житлового права України §1. Поняття житлового права

§2. Предмет і метод житлового права

§3. Функції та принципи житлового права

§4. Здійснення права на житло

§5. Класифікація житлових правовідносин

§6. Житлове право як галузь законодавства, навчальна дисципліна та наука

§7. Поняття житлового фонду і види житлових фондів

§8. Поняття житла та його ознаки

Глава II. Засоби здійснення права на житло Розділ 1. Здійснення права на житло шляхом будівництва §1. Самостійне будівництво як засіб реалізації права на житло

§2. Здійснення права на житло через часткову участь осіб у житловому будівництві

§3. Здійснення права на житло через його будівництво житлово-будівельними кооперативами

§4. Кредитування індивідуального житлового будівництва

Розділ 2. Здійснення права на житло шляхом переходу його у власність §1. Приватизація житла

§2. Договір купівлі-продажу житла

§3. Договір міни житла

§4. Договір довічного утримання

§5. Договір ренти житла

§6. Спадкування житла

Розділ 3. Здійснення права на житло шляхом отримання його у користування Підрозіл 1. Сплатне користування житлом §1. Загальні положення найму житла

§2. Приватний найм житла

§3. Соціальний найм житла

§ 4. Особливості договору найму службових житлових приміщень

§5. Особливості договору найму житла у гуртожитках

Підрозділ 2. Безоплатне користування житлом §1. Договір безоплатного користування житлом

Підрозділ 3. Інші підстави користування житлом §1. Право користування житлом членів сім’ї, які не є співвласниками житлового приміщення

Вступ

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН З ДИСЦИПЛІНИ “ТОРГОВЕ ПРАВО” СПЕЦІАЛЬНОСТІ “ПРАВОЗНАВСТВО”

§2. Право користування жилим помешканням на підставі спадкового розпорядження

Лекція №1: “Поняття торгового права та відносини, які воно регулює”.

1. Поняття торгового права, торговельної діяльності та їх ознаки.

2. Торгівля, промисел і торговельна діяльність.

3.Відповідальність за незаконну торговельну діяльність.

4. Державна реєстрація суб’єктів торговельної діяльності.

5.Джерела торгового права.

Лекція №2: “Патентування та ліцензування торгової діяльності”.

Глава III. Захист житлових прав §1. Позасудові засоби захисту житлових прав

1. Поняття торгового патенту та його види.

2. Порядок придбання та використання торгового патенту.

Лекція №3 : “Основні види внутрішньої торгівлі”.

1. Види торговельної діяльності.

§2. Судовий захист житлових прав

2. Роздрібна та дрібно роздрібна торгівля.

3. Оптова торгівля.

4. Правила розміщення торгових об’єктів.

Лекція №4: “Торговий договір”.

1. Поняття торгового договору та суб`єкти торгового договору.

2. Об’єкти торгових угод.

3. Договір купівлі-продажу.

4. Договір поставки.

Лекція №5 :“Правила торговельного обслуговування населення”.

1. Загальні правила торгівлі.

Лекція №6 : “Захист прав споживачів”.

1. Органи по захисту прав споживачів. Їх компетенція.

Лекція №7: “Правове регулювання зовнішньої торгівлі”

1. Поняття зовнішньої торгівлі та її види.

2. Зовнішньоекономічний договір (контракт).

Вступ

РОЗДІЛ 1 ЕКСПЕРТНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ В КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ ПРО РОЗКРАДАННЯ ТА ЗЛОВЖИВАННЯ ГРОШОВИМИ КОШТАМИ .Дослідження касових операцій

Дослідження бухгалтерських документів, пов’язаних з операціями по безготівкових розрахунках

# РОЗДІЛ 2 ЕКСПЕРТНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ В КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ ПРО РОЗКРАДАННЯ КОШТІВ ПРИЗНАЧЕНИХ НА ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ .Дослідження операцій по нарахуванню і виплаті

Дослідження даних обліку виробітку продукції, обсягу виконаних робіт і нарахування заробітної плати

Дослідження розрахункових і платіжних відомостей по заробітній платі

Встановлення сум необгрунтовано виплачених премій

Дослідження кореспонденції рахунків по розрахунках з робітниками та службовцями

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА

Глава І. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ: ПОНЯТТЯ І НАУКОВІ ЗАСАДИ § 1. Поняття державного управління у методологічному арсеналі суспільних наук.

§ 2. Сутність державного управління.

§ 3. Державно-управлінські відносини та їх правове регулювання як складові предмету теорії державного управління.

§ 4. Формування сучасної організаційної науки.

Глава II. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ І ВИКОНАВЧА ВЛАДА § 1. Управлінський зміст виконавчої влади та місце інституту президента в її реалізації.

§ 2. Механізм виконавчої влади: поняття і складові елементи.

§ 3. Конституційні засади співвідношення законодавчої та виконавчої гілок державної влади в Україні.

Глава III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ — ПРІОРИТЕТНА ОРІЄНТАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ § 1. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини як головний обов`язок держави.

§ 2. Необхідність формування нового типу взаємовідносин органів виконавчої влади з громадянами.

§ 3. Поліпшення якості роботи управлінських кадрів.

Глава IV. АПАРАТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ: ПОНЯТІЙНО-ТЕРМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ДІЯЛЬНОСТІ § 1. Апарат державного управління як система органів виконавчої влади.

§ 2. Організація апарату державного управління.

§ 3. Діяльність апарату державного управління: складові змісту.

§ 4.Компетенція органів виконавчої влади: питання теорії.

Глава V. ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ § 1. Кабінет Міністрів України — вищий орган в системі органів виконавчої влади.

§ 2. Центральні органи виконавчої влади.

§ 3. Місцеві державні адміністрації.

Глава VI. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ § 1. Співвідношення державного управління та місцевого самоврядування: концептуальний підхід.

§ 2. Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування: взаємодія і розмежування повноважень.

Глава VII. ДЕРЖАВНА СЛУЖБА В ОРГАНАХ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ § 1. Інститут державної служби: поняття і зміст.

§ 2. Соціальний характер державної служби.

§ 3. Законодавче регулювання державної служби.

§ 4. Система професійного навчання державних службовців.

Глава VIII. КОНТРОЛЬ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ § 1. Контроль як функція державного управління: поняття і основні принципи.

§ 2. Види державного контролю.

§ 3. Організаційно-структурне забезпечення державного контролю у сфері виконавчої влади.

§ 4. Судовий контроль щодо виконавчої влади: особливості розвитку адміністративної юстиції в Україні.

Глава IX. ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ § 1. Організаційно-правові умови впровадження науково-технічних досягнень в інформаційному забезпеченні управлінської діяльності.

§ 2 . Інформаційне забезпечення державного управління (на прикладі органів внутрішніх справ).

§ 3. Особливості інформаційного забезпечення у місцевому самоврядуванні.

Глава Х. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ § 1. Суспільне призначення адміністративного права: новий погляд.

§ 2. Адміністративно-правові норми та їх застосування.

§ 3. Удосконалення законодавства про адміністративну відповідальність.

§ 4. Необхідність і завдання реформування українського адміністративного права.

Глава XІ. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ В ОКРЕМИХ СФЕРАХ СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ § 1. Особливості державного управління в сфері економіки ринкової орієнтації.

§ 2. Правове регулювання митної справи.

Зміст

§ 3. Державне управління у соціально-культурній сфері.

§ 4. Державне управління у сфері національної безпеки.

Глава XII. ІЗ ДОСВІДУ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ § 1. Процедури формування та визначення складу урядів.

ПЕРЕДМОВА

§ 2. Особливості відповідальності урядів та інших вищих суб`єктів виконавчої влади.

РОЗДІЛ 1. СПІЛКУВАННЯ ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ФЕНОМЕН 1.1. Поняття про спілкування

1.2. Культура і спілкування

1.3. Спілкування як комунікація

1.4. Техніка спілкування

1.5. Моделі та стилі спілкування

1.6. Спілкування і діяльність

1.7. Етичний бік спілкування

РОЗДІЛ 2. ФУНКЦІЇ СПІЛКУВАННЯ 2.1. Класифікація функцій спілкування

2.2. Характеристика сторін спілкування

2.3. Етичні установки

ЗМІСТ

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА Розділ І. ПРЕДМЕТ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ § 1. Власність національних багатств України як основа суспільної організації праці

§ 2. Поняття трудового права України як галузі права. Місце трудового права в системі права України

РОЗДІЛ 3. НЕВЕРБАЛЬНЕ СПІЛКУВАННЯ 3.1. Загальні відомості про невербальне спілкування

§ 3. Суспільні відносини, що становлять предмет регулювання трудового права України

§ 4. Метод правового регулювання трудових відносин

3.2. Особистісний простір

§ 5. Функції трудового права України

§ 6. Відмежування трудового права від суміжних галузей права

§ 7. Система трудового права України

Розділ II. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ § 1. Поняття основних принципів трудового права України

§ 2. Основні права і свободи громадян, закріплені в Конституції України, що визначають принципи правового регулювання трудових відносин

§ 3. Принципи трудового права, закріплені в Кодексі законів про працю України та інших законодавчих актах про працю

3.3. Сигнали очей

§ 4. Зміст принципів трудового права

Розділ III ДЖЕРЕЛА ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ § 1. Поняття джерел трудового права України, їх класифікація

3.4. Постава і поза

§ 2. Конституція України як основне джерело трудового права

§ 3. Кодекс законів про працю України та інші законодавчі акти України, що регулюють трудові відносини

§ 4. Підзаконні акти, що регулюють трудові відносини

3.5. Значення деяких жестів

§ 5. Локальні правові норми

§ 6. Значення керівних роз`яснень Верховного Суду України для однакового застосування судами чинного законодавства про працю

§ 7. Диференціація трудового законодавства України

§ 8. Міжнародні правові акти про працю

Розділ IV СУБ`ЄКТИ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ § 1. Поняття суб`єкта трудового права України

§ 2. Громадяни як суб`єкти трудового права України

§ 3. Власник або уповноважений ним орган як суб`єкт трудового права України

§ 4. Підприємство як суб`єкт трудового права України

§ 5. Трудовий колектив як суб`єкт трудового права України

§ 6. Профспілковий орган підприємства як суб`єкт трудового права України

§ 7. Державні органи, які виступають суб`єктами трудового права України

Розділ V КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР § 1. Історія виникнення колективних договорів і етапи їх розвитку в Україні

§ 2. Загальна характеристика міжнародних правових норм, що регулюють порядок укладення колективних договорів

§ 3. Поняття колективного договору

§ 4. Поняття колективних угод та їх види

§ 5. Колективні переговори по укладенню колективного договору

6. Порядок укладення колективного договору і його зміст

§ 7. Контроль за виконанням колективного договору і види відповідальності за невиконання його зобов`язань

Розділ VI ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ § 1. Поняття трудових правовідносин

§ 2. Умови виникнення трудових правовідносин

§ 3. Підстави виникнення трудових правовідносин

§ 4. Зміст трудових правовідносин

§ 2. Міжнародні правові акти про зайнятість

§ 3. Державні гарантії права на вибір виду зайнятості в Україні

§ 4. Поняття працевлаштування та його правові форми

§ 5. Правові відносини органів державної служби зайнятості з підприємствами

3.6. Метамова, або як читати між рядками

§ 6. Поняття безробітного і його правове становище

РОЗДІЛ 4. ДІЛОВЕ СПІЛКУВАННЯ ТА ФОРМИ ОБГОВОРЕННЯ ДІЛОВИХ ПРОБЛЕМ 4.1. Форми і види діловою спілкування та фактори впливу

4.2. Рівні ділового спілкування

4.3. Вимоги до учасників ділового спілкування

4.4. Ділова бесіда

4.4. Ділова бесіда 4.4.1. Як проводити ділові бесіди

4.4.2. Різновиди бесід

4.4.3. Етапи бесід