Головна Головна -> Підручники -> Підручник Кримінально-виконавче право України (О.М. Джужа) скачати онлайн

Право

§ 4. Соціальні та юридичні наслідки позбавлення волі

Глава IX. Виконання попереднього ув’язнення під варту § 1. Правова природа, підстави і порядок застосування попереднього ув’язнення під варту

§ 2. Особливості тримання ув’язнених у слідчих ізоляторах

§ 3. Залучення ув’язнених до праці і організація виховної роботи з ними

§ 4. Підстави і порядок звільнення осіб, взятих під варту

Глава X. Класифікація, розподіл, прийом та облік засуджених в установах виконання покарань § 1. Класифікація засуджених та їх розподіл за видами виправно-трудових установ

§ 2. Підстави і порядок переведення засуджених в установах виконання покарань

§ 3. Прийом та облік засуджених в установах виконання покарань

Глава XI. Основні засоби ресоціалізації засуджених до позбавлення волі § 1. Поняття та правове регулювання режиму в установах виконання покарань

§ 2. Суспільне корисна праця як засіб ресоціалізації засуджених

§ 3. Правова природа і основні завдання виховної роботи із засудженими

§ 4. Правове регулювання та організація загальноосвітнього навчання і професійної підготовки засуджених

Глава XII. Матеріально-побутове і медико-санітарне забезпечення засуджених до позбавлення волі § 1. Правове регулювання та організація матеріально-побутового забезпечення засуджених до позбавлення волі

§ 2. Організація медико-санітарного забезпечення засуджених до позбавлення волі

Глава XIII. Звільнення засуджених з місць позбавлення волі і здійснення постпенітенціарного впливу на них § 1. Правові підстави і порядок звільнення засуджених з установ виконання покарань

§ 2. Оформлення документів про звільнення

§ 3. Постпенітенціарний вплив і заходи соціальної адаптації щодо осіб, звільнених з установ виконання покарань

§ 4. Організаційно-правове забезпечення адміністративного нагляду за звільненими з місць позбавлення волі

Глава XIV. Порядок і умови виконання кримінальних покарань у виді довічного позбавлення волі та арешту § 1. Порядок і умови виконання покарання у виді арешту

§ 2. Порядок і умови виконання довічного позбавлення волі

Глава XV. Порядок і умови виконання кримінальних покарань, не пов’язаних з ізоляцією від суспільства § 1. Порядок і умови виконання покарання у виді штрафу

§ 2. Порядок і умови виконання покарання у виді позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу

§ 3. Порядок і умови виконання покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю

§ 4. Порядок і умови виконання покарання у виді громадських робіт

§ 5. Порядок і умови виконання покарання у виді виправних робіт

§ 6. Порядок і умови виконання покарання у виді конфіскації майна

§ 7. Порядок і умови виконання покарання у виді обмеження волі

Глава XVI. Особливості виконання покарань щодо військовослужбовців § 1. Загальна характеристика виконання покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні

§ 2. Порядок і умови виконання покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців

§ 3. Порядок звільнення із дисциплінарного батальйону

§ 4. Особливості виконання інших покарань щодо військовослужбовців

Зміст

Вступ

Розділ 1. Поняття конституційного права зарубіжних країн § 1. Конституційне право як галузь права – в зарубіжних країнах

§ 2. Конституційне право зарубіжних країн як наука

§ 3. Конституційне право зарубіжних країн як навчальна дисципліна

Розділ 2. Наука конституційного права § 1. Виникнення конституційного права як самостійної галузі юридичної науки

§ 2. Еволюція науки конституційного права до Другої світової війни

§ 3. Розвиток сучасної науки конституційного права

Розділ 3. Конституції зарубіжних країн § 1. Поняття конституції

§ 2. Зміст конституцій

§ 3. Форма і структура конституцій

§ 4. Підготовка, прийняття, зміна і скасування конституції

Розділ 4. Конституційно-правові основи суспільного ладу § 1. Форми власності

§ 2. Соціальна структура суспільства

§ 3. Політична система

Розділ 5. Політичні партії і партійні системи § 1. Партійні системи

§ 2. Функції політичних партій

§ 3. Класифікація політичних партій

§ 4. Інституціоналізація політичних партій

§ 5. Підприємницькі організації

Розділ 6. Політичний режим § 1. Поняття політичного режиму

§ 2. Демократичний режим

§ 3. Авторитарний режим

Розділ 7. Конституційно-правовий статус людини і громадянина § 1. Способи набуття і втрати громадянства

§ 2. Проблема подвійного громадянства, апатриди, правовий статус іноземних громадян

§ 3. Рівність і заборона дискримінації

§ 4. Конституційні права та свободи

§ 5. Судовий та інший юридичний захист прав і свобод

§ 6. Міжнародно-правовий захист прав людини

Розділ 8. Політико-територіальний устрій держави § 1. Поняття політико-територіального устрою

§ 2. Унітарна форма політико-територіального устрою

§ 3. Федеративна форма політико-територіального устрою

§ 4. Автономні утворення у зарубіжних державах

Розділ 9. Вибори і референдум у зарубіжних країнах § 1. Вибори: поняття, соціальне призначення та політична роль. Конституційно-правове регулювання

§ 2. Виборче право та його основні принципи

§ 3. Виборчий процес, його основні стадії. Гарантії законності виборчих дій

§ 4. Виборчі системи

§ 5. Референдум у зарубіжних країнах

Розділ 10. Форми правління § 1. Поняття форми правління

§ 2. Монархія

§ 3. Республіка

§ 4. Змішані форми правління

Розділ 11. Парламент § 1. Поняття парламенту та парламентаризму

§ 2. Компетенція парламенту

Розділ 12. Глава держави § 1. Поняття інституту глави держави

§ 2. Порядок заміщення посади глави держави

§ 3. Повноваження глави держави

Розділ 13. Уряд § 1. Місце уряду в системі вищих органів державної влади

§ 2. Порядок формування і структура урядів

§ 3. Функції урядів

Розділ 14. Конституційний контроль у зарубіжних країнах § 1. Поняття конституційного контролю (нагляду)

§ 2. Види конституційного контролю

§ 3. Органи конституційного контролю

§ 4. Компетенція органів конституційного контролю

§ 5. Порядок розгляду та вирішення справ в органах конституційного контролю

Розділ 15. Судова влада в зарубіжних країнах § 1. Поняття судової влади і її місце в системі розподілу влади

§ 2. Конституційні основи організації судової влади

§ 3. Системи судових органів. Органи і посадові особи, які сприяють здійсненню судової влади

§ 4. Конституційний статус суддів у зарубіжних країнах

§ 5. Конституційні принципи здійснення судової влади

Розділ 16. Місцеве управління у зарубіжних країнах § 1. Поняття місцевого управління і місцевого самоврядування в зарубіжних країнах

§ 2. Системи місцевого управління

§ 3. Структура, склад і порядок роботи органів місцевого управління

§ 4. Компетенція органів місцевого управління та їх відносини з центральними органами держави

Розділ 17. Конституційне врегулювання зовнішньої політики зарубіжних країн § 1. Державні інтереси зарубіжних країн. Конституційні принципи зовнішньої політики зарубіжних країн

§ 2. Визнання обмежень державного суверенітету і участь у міжнародних союзах

§ 3. Конституційне розмежування зовнішньополітичних повноважень між федерацією та її суб’єктами

§ 4. Розподіл зовнішньополітичних повноважень між вищими органами державної влади та управління

Розділ 18. Особливості конституційного права держав-членів Європейського Союзу § 1. Правова природа Європейського Союзу

§ 2. Правовий статус громадян Європейського Союзу

§ 3. Правовий статус держав-членів у Європейському Союзі

§ 4. Конституційно-правове регулювання членства держав у Європейському Союзі

Глава 19. Основи конституційного права Сполучених Штатів Америки § 1. Конституція (США)

§ 2. Білль про права. Поправки

§ 3. Соціально-економічна система

§ 4. Вищі органи державної влади

§ 5. Судова влада

§ 6. Американський федералізм

§ 7. Місцеве самоврядування та управління

Розділ 20. Основи конституційного права Федеративної Республіки Німеччина § 1. Конституція (Німеччина)

§ 2. Партії і вибори

§ 3. Основи державного ладу

§ 4. Вищі органи державної влади

§ 5. Федералізм і самоврядування

§ 6. Судова система

Розділ 21. Основи конституційного права Франції § 1. Конституція (Франція)

§ 2. Правове регулювання громадських об’єднань

§ 3. Вибори і референдум

§ 4. Вищі органи державної влади

§ 5. Регіональне і місцеве управління та самоврядування

§ 6. Судова влада

Розділ 22. Основи конституційного права Великобританії § 1. Конституція (Великобританія)

§ 2. Конституційно-правовий статус людини та громадянина

§ 3. Політичні партії та партійна система

§ 4. Вищі органи державної влади

§ 5. Судова влада

§ 6. Політико-територіальний устрій. Організація влади на місцях

Розділ 23. Основи конституційного права Італії § 1. Конституція (Італія)

§ 2. Права й обов’язки громадян

§ 3. Виборче право і система. Референдум

§ 4. Вищі органи державної влади

§ 5. Конституційний суд

§ 6. Обласна автономія і місцеве самоврядування

§ 7. Судова система

Розділ 24. Основи конституційного права Швейцарії § 1. Конституція (Швейцарія)

§ 2. Конституційні основи правового статусу людини і громадянина

§ 3. Партійна система і політичні партії

§ 3. Партійна система і політичні партії

§ 4. Вибори і референдум

§ 5. Вищі органи державної влади

§ 6. Політико-територіальний устрій

§ 7. Місцеве самоврядування

Розділ 25. Основи конституційного права Канади § 1. Конституція Канади

§ 2. Основи правового статусу особи

§ 3. Вищі органи державної влади

§ 4. Федералізм Канади, правове положення провінцій, місцеве самоврядування і управління

§ 5. Судова система Канади

Розділ 26. Основи конституційного права Російської Федерації § 1. Конституція РФ 1993 р.

§ 2. Федеративний устрій

§ 3. Вищі органи державної влади

§ 4. Конституційний Суд Російської Федерації

§ 5. Місцеве самоврядування

Глава 27. Основи конституційного права Польщі § 1. Конституція Польщі

§ 2. Вищі органи державної влади

§ 3. Конституційний трибунал, державний трибунал, найвища палата контролю. Уповноважений з прав громадян

§ 4. Зміна Конституції

§ 5. Місцеве самоврядування

Розділ 28. Основи конституційного права Болгарії § 1. Конституція (Болгарія)

§ 2. Конституційні основи правового статусу особи

§ 3. Конституційні основи суспільного ладу

§ 4. Вищі органи державної влади

§ 5. Судова влада та правоохоронні органи

Розділ 29. Основи конституційного права Китайської Народної Республіки § 1. Конституція (Китайська Народна Республіка)

§ 2. Політична система

§ 3. Виборча система

§ 4. Система державних органів

§ 5. Органи суду і прокуратури

§ 6. Національно-державний устрій

§ 7. Адміністративно-територіальний поділ

Розділ 30. Основи конституційного права Японії § 1. Конституція (Японія)

§ 2. Основи правового статусу особи

§ 3. Вищі органи державної влади

§ 4. Судова влада

§ 3. Вищі органи державної влади

§ 4. Судова влада

§ 5. Місцеве самоврядування і управління

Розділ 31. Основи конституційного права Бразилії § 1. Конституція (Бразилія)

§ 2. Основи правового статусу особи

§ 3. Вищі органи державної влади

§ 4. Конституційний нагляд

§ 5. Бразильський федералізм

§ 6. Місцеве самоврядування і управління

Зміст

Вступ

Розділ 1. Конституційне право як галузь права України

Розділ 2. Теорія конституції. Конституція — Основний Закон Української держави

Розділ 3. Загальні засади конституційного ладу України

Розділ 4. Конституційні основи державного ладу України

Розділ 5. Конституційні основи суспільного ладу України

Розділ 6. Основи конституційного статусу особи

Розділ 7. Конституційні права і свободи людини та громадянина

Розділ 8. Конституційно-правовий статус іноземних громадян, осіб без громадянства і біженців

Розділ 9. Конституційні форми народовладдя

Розділ 10. Виборча система в Україні

Розділ 11. Конституційно-правові засади організації та діяльності законодавчої влади в Україні

Розділ 11.2 Конституційно-правові засади організації та діяльності законодавчої влади в Україні

Розділ 12.1 Правовий статус депутатів

Розділ 12.2 Правовий статус депутатів

Розділ 13. Президент України — глава Української держави

Розділ 14. Конституційно-правові засади організації та діяльності системи органів державної виконавчої влади в Україні

Розділ 15.1 Конституційно-правові засади здійснення правосуддя в Україні

Розділ 15.2 Конституційно-правові засади здійснення правосуддя в Україні

Розділ 16. Охорона Конституції України

Розділ 17. Конституційний Суд України — єдиний орган конституційної юрисдикції

Розділ 18. Територіальний устрій України

Розділ 19. Конституційно-правові засади місцевого самоврядування в Україні

Розділ 20. Реалізація і тлумачення Конституції України

Список використаної та рекомендованої літератури

Зміст

Передмова

Глава 1. Поняття, система та завдання конкурентного права § 1. Поняття та зміст конкурентного права

§ 2. Принципи конкурентного права

§ 3. Конкурентне право як наука та навчальна дисципліна

Глава 2. Загальні аспекти конкуренції і монополії. Законодавство про захист економічної конкуренції § 1. Конкуренція

§ 2. Монополізм та монополії

§ 3. Регулювання конкуренції як діяльність держави

§ 4. Законодавство про захист економічної конкуренції

§ 5. Загальна характеристика Закону України “Про захист економічної конкуренції”

Глава 3. Регулювання монополій § 1. Загальні аспекти регулювання монополій

§ 2. Демонополізація економіки

§ 3. Природні монополії

§ 4. Ціноутворення в умовах ринку

Глава 4. Ринок та його дослідження § 1. Сутність ринку

§ 2. Аналіз ринку

§ 3. Визначення ринкової влади, оцінка стану конкурентного середовища на ринку і висновки стосовно доцільності запровадження заходів, спрямованих на захист та розвиток конкуренції

Глава 5. Держава як інститут, що забезпечує захист та розвиток конкуренції § 1. Органи, які забезпечують захист та розвиток конкуренції в Україні. Загальні засади діяльності Антимонопольного комітету України

§ 2. Структура, компетенція і організація діяльності органів Антимонопольного комітету України

§ 3. Система органів Антимонопольного комітету України

§ 4. Правові основи реалізації повноважень Антимонопольного комітету України

§ 5. Завдання, компетенція, повноваження та організаційні засади діяльності територіального відділення Антимонопольного комітету України

§ 6. Проведення органами Антимонопольного комітету перевірок додержання законодавства про захист економічної конкуренції

§ 7. Міждержавний орган з антимонопольної політики країн СНД

Глава 6. Порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Розгляд справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції § 1. Сутність та склад порушення законодавства про захист економічної конкуренції

§ 2. Особи, які беруть участь у справі про порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Докази і доказування у справі

§ 3. Компетенція органів Антимонопольного комітету, щодо розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції

§ 4. Процедура розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції

§ 5. Перевірка, перегляд та оскарження рішень органів Антимонопольного комітету у справах про порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Зміна, скасування та визнання рішень недійсними

Глава 7. Основні види порушень законодавства про захист економічної конкуренції § 1. Загальна характеристика основних порушень законодавства про захист економічної конкуренції

§ 2. Антиконкурентні узгоджені дії суб’єктів господарювання

§ 3. Зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку

§ 4. Антиконкурентні дії органів влади, місцевого самоврядування, адміністративно-господарського управління та контролю

§ 5. Господарська діяльність органів виконавчої влади як чинник, що призводить до вчинення ними антиконкурентних дій

Глава 8. Недобросовісна конкуренція § 1. Загальні засади поняття недобросовісна конкуренція

§ 2. Захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту

§ 3. Захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту

Глава 12. Відповідальність за вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції § 1. Загальні засади відповідальності за вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції

§ 2. Відповідальність згідно з законодавством про захист економічної конкуренції

§ 3. Відповідальність згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення

§ 4. Відповідальність згідно з Кримінальним кодексом України