Головна Головна -> Підручники -> Підручник Кримінологія (Ю.Ф. Іванов., О.М. Джужа) скачати онлайн

Право

2.19. Теорія соціальної дезорганізації

2.20. Теорія диференціального зв’язку

2.21. Психологічні підходи до причин злочинності

2.22. Сучасні кримінологічні теорії

2.23. Історія вітчизняної кримінології в 20-30-х рр. XX ст.

2.24. Відродження кримінологічної науки в 60-х рр. ХХ ст.

2.25. Відродження кримінології в Україні

2.26. Розвиток кримінології в незалежній Україні

2.27. Основні напрямки розвитку кримінології на сучасному етапі

ТЕМА 3. Злочинність та її основні характеристики 3.1. Поняття та виникнення злочинності як соціального явища

3.2. Ознаки злочинності

3.3. Взаємозв’язок понять “злочинність” та “злочин”

3.4. Види злочинності

3.5. Основні показники злочинності

3.6. Рівень і коефіцієнт злочинності

3.7. Динаміка злочинності

3.8. Структура та характер злочинності

3.9. “Ціна” злочинності

3.10. Географія злочинності

3.11. Поняття латентної злочинності

3.12. Види та рівні латентної злочинності

3.13. Причини існування латентної злочинності

3.14. Методи та значення виявлення латентної злочинності

3.15. Основні риси злочинності в Україні

ТЕМА 4. Причини й умови злочинності 4.1. Поняття причин і умов злочинності в кримінології

4.2. Поняття детермінації

4.3. Значення вивчення причиновості

4.4. Класифікація причин та умов злочинності

4.5. Різні підходи до розуміння причиновості в кримінології

ТЕМА 5. Кримінологічне вчення про особу злочинця 5.1. Поняття особи злочинця

5.2. Межі визнання особи злочинця в кримінології

5.3. Основні кримінологічні ознаки особи злочинця

5.4. Соціально-демографічні ознаки особи злочинця

5.5. Кримінально-правова характеристика особи злочинця

5.6. Соціально-рольові характеристики особи злочинця

5.7. Риси правової та моральної свідомості особи злочинця

5.8. Соціально-психологічна характеристика особи злочинця

5.9. Класифікація злочинців

5.10. Типологія злочинців

5.11. Практичне значення кримінологічного аналізу особи злочинця

5.12. Співвідношення соціального та біологічного в особі злочинця

ТЕМА 6. Проблеми віктимології та суїцидальної поведінки 6.1. Поняття віктимології

6.2. Становлення віктимології як самостійного напрямку кримінологічних досліджень

6.3. Поняття жертви злочину

6.4. Зв’язок “злочинець-потерпілий”

6.5. Віктимність та віктимізація

6.6. Класифікація жертв злочинів

6.7. Віктимна поведінка жертви злочину

6.8. Кримінально-правовий підхід до класифікації жертв злочину

6.9. Комплексний підхід до класифікації жертв злочину

6.10. Значення класифікації та типології жертв

6.11. Поняття віктимологічної профілактики

6.12. Поняття суїцидальної поведінки

6.13. Механізм суїцидальної поведінки

ТЕМА 7. Організація та методика кримінологічних досліджень 7.1. Поняття кримінологічного дослідження

7.2. Мета й завдання кримінологічного дослідження

7.3. Об’єкти та суб’єкти кримінологічного дослідження

7.4. Види кримінологічних досліджень

7.5. Поняття кримінологічної інформації

7.6. Види кримінологічної інформації

7.7. Програма кримінологічного дослідження

7.8. Класифікація методів збору кримінологічної інформації

7.9. Метод анкетування

7.10. Метод інтерв’ювання

7.11. Метод спостереження

7.12. Метод експертних оцінок

7.13. Документальний метод

7.14. Соціальний експеримент

7.15. Психологічні методи, що використовуються в кримінологічних дослідженнях

ТЕМА 8. Кримінально-правова статистика та її застосування в практичній діяльності органів внутрішніх справ

ТЕМА 8. Кримінально-правова статистика та її застосування в практичній діяльності органів внутрішніх справ 8.1. Статистика як наука

8.2. Поняття правової статистики

8.3. Розділи кримінально-правової статистики

8.4. Значення кримінально-правової статистики

8.5. Етапи статистичного дослідження

8.6. Поняття про статистичне спостереження

8.7. Поняття одиниці сукупності, спостереження, виміру

8.8. Види статистичних спостережень

8.9. Форми статистичного спостереження

8.10. Облікові документи, на основі яких здійснюється облік злочинів у правоохоронних органах

8.11. Поняття про статистичне зведення

8.12. Поняття про статистичне групування

8.13. Табличний і графічний методи в правовій статистиці

8.14. Поняття про абсолютні величини та узагальнені показники

8.15. Ряди динаміки у правовій статистиці

8.16. Поняття статистичного аналізу та його основні завдання

ТЕМА 9. Загальні проблеми запобігання злочинності 9.1. Поняття профілактики злочинності

9.2. Співвідношення понять “профілактика”, “припинення” та “запобігання”

9.3. Принципи запобіжної діяльності

9.4. Функції запобіжної діяльності

9.5. Цілі та завдання запобіжної діяльності

9.6. Рівні профілактики

9.7. Види індивідуального рівня профілактики злочинності

9.8. Класифікація профілактичних заходів

9.9. Суб’єкти профілактики злочинів

9.10. Суд як суб’єкт запобігання злочинам

9.11. Прокуратура як суб’єкт запобігання злочинам

9.12. Міліція як суб’єкт запобігання злочинам

9.13. Установи, що виконують покарання, як суб’єкт запобігання злочинам

9.14. Служба безпеки України як суб’єкт запобігання злочинам

9.15. Міністерство юстиції України як суб’єкт запобігання злочинам

9.16. Правове регулювання профілактики злочинності

9.17. Інформаційне забезпечення запобігання злочинам

ТЕМА 10. Кримінологічне прогнозування та планування боротьби зі злочинністю 10.1. Поняття кримінологічного прогнозування

10.2. Вимоги до джерел прогнозування

10.3. Завдання кримінологічного прогнозування

10.4. Види кримінологічного прогнозування

10.5. Види прогнозування злочинності

10.6. Індивідуальне прогнозування

10.7. Значення кримінологічного прогнозування

10.8. Методи кримінологічного прогнозування

10.9. Кримінологічне планування

10.10. Принципи, що висуваються до кримінологічного планування

10.11. Етапи кримінологічного планування

10.12. Основні розділи плану боротьби зі злочинністю

10.13. Види кримінологічного планування

ТЕМА 11. Організаційні основи діяльності органів внутрішніх справ із запобігання злочинності 11.1. Діяльність підрозділів карного розшуку із запобігання злочинам

11.2. Діяльність підрозділів Державної служби по боротьбі з економічною злочинністю

11.3. Діяльність підрозділів по боротьбі з незаконним обігом наркотиків

11.4. Діяльність підрозділів кримінальної міліції в справах неповнолітніх

11.5. Підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю

11.6. Дільничні інспектори міліції як суб’єкти запобігання злочинам

11.7. Підрозділи патрульно-постової служби міліції

11.8. Підрозділи дозвільної системи

11.9. Підрозділи служби у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб

11.10. Підрозділи Державної автомобільної інспекції

11.11. Підрозділи Державної служби охорони

11.12. Підрозділи досудового слідства та дізнання

11.13. Підрозділи зв’язків з громадськістю

ТЕМА 12. Кримінологічна характеристика та запобігання злочинності неповнолітніх 12.1. Кримінологічна характеристика та запобігання злочинності неповнолітніх

12.2. Кримінологічна характеристика особи неповнолітнього злочинця

12.3. Причини й умови злочинності неповнолітніх

12.4. Запобігання злочинності неповнолітніх

ТЕМА 13. Кримінологічна характеристика та запобігання рецидивній злочинності 13.1. Поняття рецидивної злочинності та її стан

13.2. Особа рецидивіста

13.3. Типологія особи рецидивіста

13.4. Причини й умови рецидивної злочинності

13.5. Профілактика рецидивних злочинів

ТЕМА 14. Кримінологічна характеристика та запобігання економічній злочинності 14.1. Кримінологічна характеристика економічної злочинності

14.2. Причини й умови, що детермінують економічну злочинність

14.3. Запобігання злочинам у сфері економіки

ТЕМА 15. Кримінологічна характеристика та запобігання насильницьким злочинам 15.1. Поняття та загальна характеристика насильницьких злочинів

15.2. Причини й умови насильницьких злочинів

15.3. Запобігання насильницьким злочинам

ТЕМА 16. Кримінологічна характеристика та запобігання загальнокримінальній корисливій злочинності 16.1. Поняття та кримінологічна характеристика загальнокримінальної корисливої злочинності

16.2. Причини й умови корисливої злочинності

16.3. Запобігання корисливим злочинам

ТЕМА 17. Кримінологічна характеристика та запобігання організованій злочинності 17.1. Кримінологічна характеристика організованої злочинності

17.2. Детермінанти організованої злочинності

17.3. Протидія організованій злочинності

ТЕМА 18. Кримінологічна характеристика та запобігання злочинам, пов’язаним із незаконним обігом наркотиків 18.1. Кримінологічна характеристика злочинів, пов’язаних із незаконним обігом наркотиків

18.2. Кримінологічна характеристика осіб-учасників злочинів, пов’язаних із незаконним обігом наркотиків

18.3. Причини й умови вчинення злочинів, пов’язаних із незаконним обігом наркотиків

18.4. Профілактика незаконного обігу наркотиків

ТЕМА 19. Кримінологічна характеристика та запобігання необережній злочинності 19.1. Кримінологічна характеристика необережної злочинності

19.2. Причини й умови необережних злочинів

19.3. Запобігання необережній злочинності

19.4. Кримінологічна характеристика дорожньо-транспортних злочинів

19.5. Причини й умови автотранспортних злочинів

19.6. Запобігання автотранспортним злочинам

ТЕМА 20. Кримінологічні аспекти негативних соціальних явищ 20.1. Поняття “фонових” явищ

20.2. Кримінологічна характеристика пияцтва й алкоголізму

20.3. Кримінологічна характеристика проституції

20.4. Кримінологічна характеристика наркоманії

Зміст

Розділ 1. Поняття кримінально-виконавчого права, предмет і система курсу § 1. Політика у сфері виконання покарань

§ 2. Кримінально-виконавче право: його предмет і метод

§ 3. Діяльність органів та установ виконання покарань як предмет регулювання кримінально-виконавчого права

§ 4. Джерела кримінально-виконавчого права

§ 5. Принципи кримінально-виконавчого права

§ 6. Наука кримінально-виконавчого права

Розділ 2. Кримінально-виконавче законодавство України

Розділ 3. Правовий статус засуджених

Розділ 4. Органи і установи виконання покарань § 1. Загальна характеристика кримінально-виконавчої системи України

§ 2. Управління кримінально-виконавчою системою. Органи виконання покарань та їх компетенція

§ 3. Установи виконання покарань

§ 4. Взаємодія органів та установ виконання покарань з іншими органами держави, підприємствами та установами

Розділ 5. Нагляд і контроль за виконанням кримінальних покарань. Участь громадськості у виправленні і ресоціалізаціі засуджених

Розділ 6. Міжнародні стандарти поводження із засудженими

Розділ 7. Виконання покарання у виді штрафу

Розділ 8. Виконання покарання у виді позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу

Розділ 9. Виконання покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю

Розділ 10. Виконання покарання у виді громадських робіт

Розділ 11. Виконання покарання у виді виправних робіт § 1. Порядок виконання покарання у виді виправних робіт

§ 2. Умови відбування покарання у виді виправних робіт

§ 3. Порядок притягнення засуджених до відбування покарання у виді виправних робіт

§ 4. Обчислення строку відбування покарання у виді виправних робіт

§ 5. Порядок зняття з обліку осіб, засуджених до виправних робіт

Розділ 12. Виконання покарання у виді службових обмежень для військовослужбовців

Розділ 13. Виконання покарання у виді конфіскації майна

Розділ 14. Виконання покарання у виді арешту § 1. Загальний порядок виконання покарання у виді арешту

§ 2. Особливості виконання покарання у виді арешту відносно військовослужбовців

Розділ 15. Виконання покарання у виді обмеження волі

Розділ 16. Виконання покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців

Розділ 17. Класифікація засуджених до позбавлення волі і їх розподіл за видами установ виконання покарань § 1. Поняття, значення і критерії класифікації засуджених до позбавлення волі

§ 2. Визначення засудженим виду установи виконання покарання

Розділ 18. Загальні положення виконання покарання у виді позбавлення волі

Розділ 19. Режим у колоніях та засоби його забезпечення

Розділ 20. Умови відбування покарання в колоніях

Розділ 21. Праця засуджених до позбавлення волі § 1. Правові підстави та мета залучення засуджених до праці

§ 2. Умови праці засуджених до позбавлення волі

§ 3. Пенсійне забезпечення засуджених до позбавлення волі

Розділ 22. Особливості відбування покарання в колоніях різних видів

Розділ 23. Особливості відбування покарання у виді позбавлення волі засудженими жінками і неповнолітніми § 1. Особливості відбування покарання у виді позбавлення волі засудженими жінками

§ 2. Особливості відбування покарання у виді позбавлення волі неповнолітніми

Розділ 24. Порядок і умови виконання та відбування покарання у виді довічного позбавлення волі

Розділ 25. Звільнення від відбування покарання § 1. Загальні положення про звільнення та підстави звільнення засуджених від відбування покарання у виді позбавлення волі

§ 2. Звільнення у зв’язку з відбуттям строку покарання, призначеного вироком суду

§ 3. Звільнення на підставі закону про амністію та акта про помилування

§ 4. Звільнення у зв’язку з скасуванням вироку і закриттям кримінальної справи

§ 5. Звільнення у зв’язку з закінченням строків давності виконання обвинувального вироку

§ 6. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання

§ 7. Звільнення на підставі хвороби

§ 8. Інші підстави звільнення від відбування покарання

Розділ 26. Нагляд за особами, звільненими від відбування покарання

Розділ 27. Здійснення контролю за поведінкою осіб, звільнених від відбування покарання

Зміст

Вступ

Глава І. Кримінально-виконавча політика України. Кримінально-виконавче право § 1. Поняття та зміст кримінальне-виконавчої політики України

§ 2. Кримінальне-виконавче право: предмет і метод правового регулювання, система норм і принципів

§ 3. Норми та джерела кримінальне-виконавчого права

§ 4. Зміст і особливості кримінально-виконавчих правовідносин

§ 5. Наука та курс кримінально-виконавчого права

Глава II. Історія кримінально-виконавчої системи і законодавства України § 1. Загальна характеристика періодів становлення та розвитку кримінально-виконавчої системи і законодавства України

§ 2. Кримінально-виконавча система карального (допенітенціарного) періоду

§ 3. Кримінально-виконавча система і законодавство філантропічного періоду

§ 4. Кримінально-виконавча система і законодавство політичного періоду

Глава III. Установи і органи виконання покарань § 1. Поняття виконання (відбування) покарання

§ 2. Призначення та види установ і органів виконання покарань

§ 3. Державний департамент України з питань виконання покарань

§ 4. Взаємодія установ і органів виконання покарань з іншими державними органами, які ведуть боротьбу зі злочинністю

Глава IV. Правовий статус засуджених в Україні § 1. Загальна характеристика правового статусу осіб, які відбувають покарання

§ 2. Зміст правового статусу засуджених

§ 3. Закріплення в законодавстві правового статусу засуджених

§ 4. Права, законні інтереси та обов’язки засуджених до позбавлення волі

Глава V. Контроль за діяльністю установ і органів виконання покарань § 1. Поняття і соціально-правове призначення контролю за діяльністю установ і органів виконання покарань

§ 2. Парламентський контроль за діяльністю установ і органів виконання покарань

§ 3. Прокурорський нагляд за діяльністю установ і органів виконання покарань

§ 4. Судовий контроль за діяльністю установ і органів виконання покарань

Глава VI. Участь громадськості в діяльності установ і органів виконання покарань § 1. Соціально-правові засади участі громадськості в діяльності установ і органів виконання покарань

§ 2. Участь спостережних комісій і служб у справах неповнолітніх в діяльності установ і органів виконання покарань

§ 3. Традиційні форми участі громадськості в діяльності установ і органів кримінально-виконавчої системи

Глава VII. Міжнародне співробітництво з пенітенціарних проблем і виконання покарань у зарубіжних країнах § 1. Становлення зарубіжних пенітенціарних систем

§ 2. Особливості виконання покарань у країнах з розвиненою економікою

§ 3. Особливості виконання покарань у республіках колишнього СРСР

§ 4. Міжнародне співробітництво з проблем виконання покарань

§ 5. Мінімальні стандартні правила поводження з ув’язненими

Глава VIII. Позбавлення волі та соціально-правова характеристика цієї дії § 1. Позбавлення волі як юридична форма державного примусу

§ 2. Види позбавлення волі

§ 3. Зміст позбавлення волі як виду кримінального покарання