Головна Головна -> Підручники -> Підручник Міжнародне приватне право (Дахно І.І.) скачати онлайн

Право

12.2.3. Трансформація загальних норм міжнародних договорів у норми національного патентного законодавства України

Розділ13. Авторське право і суміжні права 13.1. Джерела прав та їх характеристика (Авторське право і суміжні права)

13.2. Трансформація норм міжнародних договорів з авторського права та суміжних прав у норми національного законодавства України

Розділ 14. Трудові відносини 14.1. Джерела права (Трудові відносини)

14.2. Загальні поняття

14.3. Працевлаштування іноземців в Україні та громадян України за кордоном

Розділ 15. Сімейне право 15.1. Джерела права (Сімейне право)

15.2. Загальні поняття

15.3.1. Матеріальні та формальні умови укладення шлюбу

15.3.2. Особисті і майнові права та обов’язки подружжя

15.4. Розлучення

15.5. Встановлення батьківства

15.6. Усиновлення дітей

15.7. Опіка (піклування)

15.8. Акти громадянського стану

Розділ 16. Спадкове право 16.1. Джерела права (Спадкове право)

16.2. Норми спадкового права України у зв’язку з іноземним елементом

Розділ 17. Міжнародний цивільний процес і нотаріальні дії 17.1. Джерела права (Міжнародний цивільний процес і нотаріальні дії)

17.2. Загальні поняття

17.3. Цивільні процесуальні права іноземців та іноземної держави в Україні

17.4. Визнання та виконання рішень іноземних судів

17.5. Нотаріальні дії

Розділ 18. Міжнародний комерційний арбітраж 18.1. Джерела права (Міжнародний комерційний арбітраж)

18.2.1. Закон України “Про міжнародний комерційний арбітраж”

18.2.2. Регламент Міжнародного комерційного арбітражного суду

18.2.3. Регламент Морської арбітражної комісії при Торгово-промисловій палаті України

18.2.4. Прикінцеві зауваження

Додаткова інформація

Список використаної та рекомендованої літератури

Розділ 4. ДЖЕРЕЛА ТА НОРМИ В МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ § 1. Поняття та види джерел міжнародного права

Зміст

Розділ 1. ПОНЯТТЯ Й ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНОГО ПУБЛІЧНОГО ПРАВА § 1. Виникнення і сутність міжнародного права

§ 2. Визначення міжнародного права

§ 3. Функції міжнародного права

§ 4. Характеристика міжнародного права

§ 5. Сучасний стан міжнародного права

§ 6. Система міжнародного права

§ 7. Державні інтереси, політика та міжнародне право

§ 8. Право та справедливість

§ 9. Міжнародне право та процес глобалізації

Розділ 2. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОГО ПРАВА § 1. Періодизація історії міжнародного права

§ 2. Розвиток міжнародного права від найдавніших часів до Вестфальського конгресу

§ 3. Міжнародне право між Вестфальським конгресом 1648 р. й епохою Великої французької революції (межа XVIII—XIX століть)

§ 4. Розвиток міжнародного права від епохи Великої французької революції до створення Версальської системи

§ 5. Міжнародне право від створення Версальської системи до наших днів

Розділ 3. СУБ’ЄКТИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА § 1. Поняття та класифікація суб’єктів міжнародного права

§ 2. Держава як основний суб’єкт міжнародного права

§ 3 Визнання держав і урядів

§ 4 Міжнародне правонаступництво держав

§ 5. Державоподібні утворення: Ватикан, вільні міста та ін.

§ 6. Міжнародна правосуб’єктність народів (націй)

§7 Міжнародні організації

§ 8. Людина в міжнародному праві

Розділ 4. ДЖЕРЕЛА ТА НОРМИ В МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ § 1. Поняття та види джерел міжнародного права

§ 2. Міжнародні договори

§ 3 Міжнародно-правовий звичай

§ 4. Загальні принципи права, що визнаються цивілізованими націями

§ 5 Судові рішення

§ 6 Доктрина

§ 7. “М’яке” міжнародне право

§ 8. Односторонні акти держав

§ 9. Питання про юридичну силу резолюцій міжнародних міжурядових організацій

§ 10. Норми міжнародного права та їхня класифікація

§ 11. Ієрархія норм міжнародного права

Розділ 5. ВЗАЄМОДІЯ МІЖНАРОДНОГО ТА ВНУТРІШНЬОГО ПРАВА § 1. Питання про співвідношення міжнародного права та внутрішнього права

§ 2. Теорії взаємодії міжнародного та внутрішнього права

§ 3. Вплив міжнародного права на внутрішнє право

§ 4. Вплив внутрішнього права на міжнародне

§ 5. Питання про виключну внутрішню компетенцію держави

§ 6. Українське законодавство про співвідношення міжнародного й українського права

Розділ 6. ПРАВО МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ § 1. Поняття та джерела права міжнародних договорів

§ 2. Поняття та класифікація міжнародних договорів

§ 3. Стадії укладання міжнародного договору

§ 4. Реєстрація й опублікування договорів

§ 5. Тлумачення міжнародних договорів

§ 6. Припинення міжнародних договорів і зупинення їхньої дії

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ПРОСТОРІВ § 1. Поняття території в міжнародному праві

§ 2. Державна територія

§ 3. Правові підстави зміни державної території

§ 4. Протиправні зміни державної території

§ 5 Оренда території

§ 6. Державна територія з міжнародно-правовим режимом

§ 7. Міжнародно-правовий режим рік і озер

§ 8. Режим судноплавства по Дунаю

§ 9. Архіпелаг Шпіцберген

Розділ 8. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ РЕЖИМ МОРСЬКОГО ПРОСТОРУ § 1. Міжнародне морське право

§ 2. Виникнення та розвиток міжнародного морського права

§ 3. Поняття відкритого моря та його свободи

§ 4. Прапор судна

§ 5. Територіальне море

§ 6. Внутрішні морські води

§ 7. Прилегла зона

§ 8. Правовий режим виключної економічної зони

§ 9. Континентальний шельф

§ 10 Морське дно

§ 11. Міжнародні протоки

§ 12. Міжнародні канали

§ 13. Питання про міжнародно-правовий режим Арктики

Розділ 9. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ПОВІТРЯНОГО ПРОСТОРУ § 1. Поняття, принципи та джерела міжнародного повітряного права

§ 2. Правовий режим повітряного простору України

§ 3. Польоти в міжнародному повітряному просторі

§ 4. Комерційна діяльність у міжнародних повітряних сполученнях

§ 5. Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО)

Розділ 10. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ РЕЖИМ КОСМІЧНОГО ПРОСТОРУ § 1. Виникнення та розвиток міжнародно-правового регулювання космічного простору

§ 2 Космічний простір і небесні тіла

§ 3. Космічні об’єкти

§ 4 Космонавти

Розділ 11. ПРАВО ЗОВНІШНІХ ЗНОСИН § 1. Зовнішні зносини в сучасному світі

§ 2. Дипломатичні зносини та дипломатичні представництва

§ 3. Дипломатичні привілеї й імунітети

§ 4. Привілеї й імунітети дипломатичних представництв

§ 5. Особисті дипломатичні привілеї й імунітети

§ 6. Консульські зносини та консульські представництва

§ 7. Функції консульських представництв

§ 8 Консульські привілеї й імунітети

§ 9. Привілеї й імунітети консульських представництв

§ 10. Особисті консульські привілеї й імунітети

§ 11 Спеціальні місії

§ 12. Привілеї й імунітети спеціальних місій і їхнього персоналу

§ 13. Зовнішні зносини за участю міжнародних організацій

§ 14. Привілеї й імунітети органів зовнішніх зносин за участю міжнародних організацій і їхнього персоналу

Розділ 12. МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ § 1. Поняття й ознаки міжнародної міжурядової організації

§ 2. Класифікація ММУО

§ 3. Організація Об’єднаних Націй (ООН)

§ 4. Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ)

§ 5. Організація Північноатлантичного договору (НАТО)

§ 6. Рада Європи (РЄ)

§ 7 Співдружність Незалежних Держав (СНД)

Розділ 13. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ПРАВ ЛЮДИНИ § 1. Виникнення та розвиток міжнародно-правового співробітництва в галузі прав людини

§ 2. Становлення міжнародного права прав людини

§ 3. Природність і невід’ємність прав людини, основних свобод і можливість їх обмеження

§ 4. Універсальні та спеціальні права людини, їх поняття та призначення в міжнародному праві

§ 5. Міжнародно-правовий захист осіб, що належать до певних груп населення

§ 6. Міжнародні організаційно-правові механізми захисту прав людини

Розділ 14. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПИТАНЬ ЮРИСДИКЦІЇ § 1. Розвиток міжнародного регулювання питань юрисдикції

§ 2. Міжнародно-правове регулювання загальних питань конфлікту юрисдикцій у різних територіальних просторах

§ 3. Міжнародне співробітництво в боротьбі зі злочинністю

§ 4. Уніфікація кримінального законодавства держав

§ 5. Міжнародна правова допомога

§ 6. Міжнародне кримінальне право

§ 7. Міжнародні кримінальні судові органи

§ 8. Міжнародна кримінальна відповідальність фізичних осіб

Розділ 15. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН § 1. Поняття міжнародного економічного права

§ 2. Джерела міжнародного економічного права

§ 3. Принципи міжнародного економічного права

§ 4. Система міжнародних економічних організацій

§ 5. Міжнародне економічне співробітництво в межах СНД

Розділ 16. ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ § 1. Правова природа Європейського Союзу

§ 2. Організаційна структура Європейського Союзу

§ 3. Правовий статус держав-членів у Європейському Союзі

§ 4. Громадянство Європейського Союзу

§ 5. Джерела права Європейського Союзу

§ 6. Особливості права Європейського Співтовариства

§ 7. Перша опора Європейського Союзу: економічне та соціальне співробітництво в рамках Європейського співтовариства

§ 8. Друга опора Європейського Союзу: спільна закордонна та безпекова політика

§ 9. Третя опора Європейського Союзу: співробітництво в галузі кримінальної юстиції

Розділ 17. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ БЕЗПЕКИ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИМИ ЗАСОБАМИ § 1. Проблема міжнародної військової безпеки та міжнародно-правові принципи її забезпечення

§ 2. Нормативні засоби забезпечення миру та безпеки

§ 3. Організаційні засоби забезпечення міжнародної безпеки (системи міжнародної безпеки)

§ 4. Матеріальні засоби забезпечення міжнародної безпеки

§ 5. Заходи зміцнення довіри та міжнародний контроль за обмеженням озброєнь і роззброєнням

Розділ 18. МИРНІ ЗАСОБИ ВИРІШЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СПОРІВ § 1. Історія становлення в міжнародному праві зобов’язання мирного вирішення міжнародних спорів

§ 2. Характеристика міжнародно-правового зобов’язання мирного вирішення міжнародних спорів

§ 3. Зміст принципу мирного вирішення міжнародних спорів

§ 4. Поняття міжнародного спору, класифікація міжнародних спорів

§ 5. Поняття та класифікація мирних засобів вирішення міжнародних спорів

§ 6. Дипломатичні засоби врегулювання спорів

§ 7. Правові засоби вирішення спорів

§ 8 Міжнародний Суд

§ 9. Вирішення спорів у межах міжнародних організацій

§ 10. Вирішення міжнародних спорів між державами та юридичними і фізичними особами

Розділ 19. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО В ПЕРІОД ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ § 1. Міжнародно-правове регулювання збройних конфліктів

§ 2. Види збройних конфліктів. Учасники збройних конфліктів

§ 3. Початок війни та його правові наслідки, театр війни

§ 4. Обмеження засобів і методів ведення війни

§ 5. Ведення морської війни

§ 6. Міжнародно-правовий захист жертв війни

§ 7. Захист цивільних об’єктів і культурних цінностей

§ 8. Нейтралітет у збройному конфлікті

§ 9. Міжнародно-правове регулювання закінчення воєнних дій і стану війни

§ 10. Міжнародний рух Червоного Хреста та Червоного Півмісяця

Розділ 20. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВ У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ § 1. Значення міжнародно-правової відповідальності, цілі, принципи, поняття відповідальності

§ 2. Підстави для міжнародно-правової відповідальності

§ 3. Ознаки міжнародного правопорушення

§ 4. Класифікація міжнародних правопорушень

§ 5. Відмежування правопорушень від схожих (суміжних) діянь

§ 6. Обставини звільнення від міжнародно-правової відповідальності

§ 7. Види та форми міжнародної відповідальності держав

§ 8. Міжнародно-правові санкції

§ 1. Конституційне право – провідна галузь права України.

§ 2. Поняття і предмет конституційного права України.

Зміст

ПЕРЕДМОВА

§ 3. Роль конституційного права України в системі права України.

Розділ І. ВСТУП ДО БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ Глава 1. БАНКІВСЬКА СИСТЕМА УКРАЇНИ 1.1. Сутність і функції банків 1.1.1. Еволюція банківської системи в Україні 1.2. Національний банк України

§ 4. Основні принципи та система конституційного права України.

§ 5. Поняття і система інститутів конституційного права України.

1.2.1. Функції Національного банку України

§ 6. Конституційно-правові норми, їх особливості та види.

§ 7. Порядок реалізації конституційно-правових норм.

1.2.3. Основні засади грошово-кредитної політикиОсновні засади грошово-кредитної політики ґрунтуються на основних критеріях та макроекономічних показниках загальнодержавної програми економічного розвитку та основних параметрах економічного і соціального розвитку України на відповідний період, що включають прогнозні показники обсягу валового внутрішнього продукту, рівня інфляції, розміру дефіциту державного бюджету та джерел його покриття, платіжного та торгового балансів, затверджених Кабінетом Міністрів України. Щорічно Національний банк інформує Верховну Раду України про напрями грошово-кредитної і валютної політики, розробленої На­ціональним банком на наступний рік і на більш тривалий період. Основними економічними засобами і методами грошово-кредитної політики є регулювання обсягу грошової маси через: 1) визначення та регулювання норм обов´язкових резервів для комерційних банків та фінансово-кредитних установ; 2) відсоткову політику; 3) рефінансування комерційних банків; 4) управління золотовалютними резервами; 5) операції з цінними паперами на відкритому ринку; 6) регулювання імпорту та експорту капіталу.

§ 8. Поняття і види конституційно-правових відносин.

1.2.4. Операції Національного банку України

§ 9. Суб’єкти і об’єкти конституційних відносин.

1.3.1. Операції комерційних банків

§ 10. Підстави виникнення і припинення конституційно-правових відносин.

Глава 2. СИСТЕМА БАНКІВСЬКОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 2.1. Особливості менеджменту в банківській сфері

§ 11. Структура конституційно-правових норм.

2.2.1. Принципи організаційної побудови банку

§ 12. Поняття і види джерел конституційного права.

2.2.2. Основні типи організаційних структур у банках

§ 13. Види джерел конституційного права України.

§ 14. Конституція України – основне джерело конституційного права України.

2.2.3. Особливості реорганізацій у структурі банку

§ 15. Загальна характеристика і основні риси Конституції України.

2.2.4. Організація управління регіональною мережею банку

§ 16. Поняття, види і роль закону в системі джерел конституційного права України.

§ 17. Порядок прийняття законів.

§ 18. Стадії законодавчого процесу.

§ 19. Значення і юридична сила конституційних і звичайних законів.

§ 20. Суть конституціоналізму.

2.3. Антикризове управління банком

§ 21. Суть фактичної та юридичної конституції.

Глава З. ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ 3.1. Підходи до оцінювання діяльності банку

§ 22. Історія розвитку Конституції України.

3.2. Вибір банку клієнтами

§ 23. Значення та характеристика Конституції П. Орлика.

3.3. Основні методи оцінювання діяльності банку

§ 24. Основні положення Конституції України.

3.3.1. Рейтингові оцінки

§ 25. Поняття і принципи конституційного устрою України.

§ 26. Поняття і властивості державного суверенітету України.

§ 27. Суверенітет і принципи держави України.

Розділ II. УПРАВЛІННЯ КОМЕРЦІЙНИМ БАНКОМ Глава 4. СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ У БАНКУ 4.1. Процес стратегічного управління

§ 28. Організація державної влади в Україні.

4.2. Особливості стратегічного менеджменту в банку

§ 29. Розподіл державної влади.

Глава 5. БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ В БАНКУ 5.1. Сутність бізнес-планування

§ 30. Суть і зміст народовладдя в Україні.

§ 31. Форми здійснення прямого народовладдя в Україні.

5.2. Основні показники бізнес-плану

§ 32. Поняття і форми представницької демократії.

§ 33. Правові гарантії здійснення народовладдя.

5.3. Методи прогнозування показників бізнес-плану банку

§ 34. Поняття, принципи і зміст правового статусу особи.

Глава 6. ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ У БАНКУ 6.1. Сутність, роль і функції фінансового менеджменту

§ 35. Поняття громадянства і засоби його набуття.

6.2. Основні ланки фінансового менеджменту

§ 36. Інститут громадянства в Українській державі. Порядок набуття і припинення громадянства України.

6.3. Фінансове і бюджетне планування