Головна Головна -> Підручники -> Підручник Фінансове право України (Орлюк О.П) скачати онлайн

Фінансове право України (Орлюк О.П)

Зміст

ПЕРЕДМОВА

ЛЕКЦІЯ 1. Фінансова діяльність держави § 1. Фінанси як економічна і юридична категорія

§ 2. Фінансова діяльність держави

§ 3. Фінансова система України та її складові

ЛЕКЦІЯ 2. Предмет, метод, джерела та система фінансового права § 1. Предмет фінансового права та методи фінансово-правового регулювання

§ 2. Фінансове право в системі права України

§ 3. Система та джерела фінансового права

§ 4. Фінансове право та наука фінансового права

ЛЕКЦІЯ 3. Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини § 1. Фінансово-правові норми: зміст, особливості та види

§ 2. Фінансові правовідносини: зміст та особливості

§ 3. Суб’єкти фінансового права та фінансових правовідносин

ЛЕКЦІЯ 4. Правові засади фінансової діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування § 1. Правове становище та функції органів державної влади у сфері фінансової діяльності держави

§ 2. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері фінансової діяльності

ЛЕКЦІЯ 5. Правові засади організації фінансового контролю в Україні § 1. Суть і значення фінансового контролю

§ 2. Види та методи фінансового контролю

§ 3. Організація та органи проведення фінансового контролю

ЛЕКЦІЯ 6. Бюджетне право і бюджетний устрій України § 1. Поняття та значення бюджету для функціонування держави

§ 2. Бюджетне право та бюджетні правовідносини. Бюджетне законодавство

§ 3. Бюджетна система України: принципи побудови

§ 4. Склад доходів та видатків бюджетів

ЛЕКЦІЯ 7. Бюджетні повноваження держави та органів місцевого самоврядування § 1. Поняття бюджетних повноважень. Зміст інституту бюджетних повноважень

§ 2. Правові засади розподілу доходів і видатків за різними ланками бюджетної системи

§ 3. Правові засади організації міжбюджетних відносин

ЛЕКЦІЯ 8. Бюджетний процес в Україні § 1. Поняття, зміст та стадії бюджетного процесу

§ 2. Порядок складання проекту бюджету

§ 3. Розгляд та прийняття Державного бюджету України

§ 4. Виконання Державного бюджету України та бюджетів місцевого самоврядування

§ 5. Бухгалтерський облік та звітність про виконання Державного бюджету України

ЛЕКЦІЯ 9. Правовий режим цільових державних і місцевих фондів коштів § 1. Поняття та класифікація цільових фондів коштів

§ 2. Правові засади організації та діяльності Пенсійного фонду України

§ 3. Порядок правового забезпечення загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

§ 4. Правові засади функціонування Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

§ 5. Правові гаранти у сфері соціального захисту та реабілітації інвалідів

ЛЕКЦІЯ 10. Правові засади регулювання державних доходів. Система державних доходів

ЛЕКЦІЯ 11. Правові засади організації податкової системи України § 1. Податки: поняття, значення та функції

§ 2. Податкова система України

ЛЕКЦІЯ 12. Податкове право, податкові правовідносини. Джерела податкового права § 1. Податкове право. Податкові правовідносини: особливості та види

§ 2. Джерела податкового права. Елементи податкового закону

ЛЕКЦІЯ 13. Правові засади справляння податків з фізичних осіб § 1. Прибутковий податок з громадян

§ 2. Податок на промисел

ЛЕКЦІЯ 14. Податки з юридичних осіб

ЛЕКЦІЯ 15. Непрямі податки в податковій системі України § 1. Податок на додану вартість

§ 2. Акцизний збір

ЛЕКЦІЯ 16. Змішані податки в податковій системі України § 1. Податок з власників транспортних засобів

§ 2. Правові засади справляння плати за землю

§ 3. Місцеві податки і збори

ЛЕКЦІЯ 17. Спрощена система оподаткування § 1. Патентування деяких видів підприємницької діяльності. Плата за торговий патент

§ 2. Єдиний податок

§ 3. Фіксований сільськогосподарський податок

ЛЕКЦІЯ 18. Відповідальність за порушення податкового законодавства § 1. Кваліфікаційні ознаки податкового правопорушення

§ 2. Фінансові санкції за порушення податкового законодавства

§ 3. Адміністративна відповідальність за порушення податкового законодавства

§ 4. Кримінальна відповідальність за порушення податкового законодавства

ЛЕКЦІЯ 19. Неподаткові доходи в системі державних доходів § 1. Митні платежі

§ 2. Ресурсні платежі

§ 3. Рентні платежі

§ 4. Збір на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства

ЛЕКЦІЯ 20. Правові основи державного кредиту § 1. Поняття та функції державного кредиту

§ 2. Форми державного кредиту

§ 4. Порядок здійснення запозичень до місцевих бюджетів України

ЛЕКЦІЯ 21. Правове регулювання державних видатків та кошторисно-бюджетного фінансування § 1. Поняття державних видатків, особливості відносин у галузі видатків

§ 2. Поняття та принципи бюджетного фінансування

ЛЕКЦІЯ 22. Правові засади кошторисно-бюджетного фінансування § 1. Кошторис як індивідуальний фінансова-плановий акт. Порядок кошторисно-бюджетного фінансування

§ 2. Додержання фінансової дисципліни

ЛЕКЦІЯ 23. Кошторисно-бюджетний режим фінансування § 1. Порядок фінансування соціально-культурних заходів

§ 2. Фінансування охорони здоров’я та фізичної культури

§ 3. Порядок фінансування видатків на національну оборону

§ 4. Видатки на утримання органів державного управління, органів місцевої влади та місцевого самоврядування

ЛЕКЦІЯ 24. Банківська система України § 1. Поняття банківської системи України та її елементи

§ 2. Національний банк України: його роль у проведенні грошово-кредитної політики та банківського нагляду

ЛЕКЦІЯ 25. Правові засади грошового обігу та розрахунків § 1. Правове регулювання грошового обігу в Україні

§ 2. Організація готівкового обігу та регулювання касових правил

§ 3. Правовий режим рахунків, що їх відкривають і обслуговують банківські установи

§ 4. Порядок організації безготівкових розрахунків в Україні

ЛЕКЦІЯ 26. Правові засади валютного регулювання та валютного контролю § 1. Поняття валюти та валютних операцій

§ 2. Організація валютного регулювання

§ 3. Валютний контроль

Глосарій