Головна Головна -> Підручники -> Підручник Прокурорський нагляд в Україні (І.Є. Марочкін, П.М. Каркач, Ю.М. Грошевой) скачати онлайн

Прокурорський нагляд в Україні (І.Є. Марочкін, П.М. Каркач, Ю.М. Грошевой)

Прокурорський нагляд в Україні (І.Є. Марочкін, П.М. Каркач, Ю.М. Грошевой)

Зміст

Розділ І. Предмет, система та основні поняття курсу “Прокурорський нагляд в Україні” § 1. Прокуратура у державно-правовій системі України

§ 2. Предмет та система курсу “Прокурорський нагляд в Україні”

§ 3. Основні поняття курсу “Прокурорський нагляд в Україні”

§ 4. Функції та правові засади діяльності прокуратури України

§ 5. Принципи організації та діяльності прокуратури України

Розділ ІІ. Система та структура органів прокуратури України § 1. Система органів прокуратури України

§ 2. Структура Генеральної прокуратури України

§ 3. Колегії органів прокуратури

§ 4. Міські, районні, міжрайонні прокуратури

Розділ ІІІ. Кадри органів прокуратури України § 1. Вимоги, що пред’являються до кадрів органів прокуратури

§ 2. Атестація прокурорських працівників

§ 3. Заохочення та дисциплінарна відповідальність прокурорських працівників

Розділ ІІІ. Кадри органів прокуратури України § 1. Вимоги, що пред’являються до кадрів органів прокуратури

§ 2. Атестація прокурорських працівників

§ 3. Заохочення та дисциплінарна відповідальність прокурорських працівників

Розділ IV. Робота прокурора із зверненнями громадян § 1. Сутність та завдання роботи із зверненнями громадян в органах прокуратури

§ 2. Організація роботи прокуратури з розгляду звернень громадян

Розділ V. Нагляд за додержанням і застосуванням законів § 1. Сутність та завдання прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів

§ 2. Предмет та межі нагляду за додержанням і застосуванням законів

§ 3. Повноваження прокурора при здійсненні нагляду за додержанням і застосуванням законів

§ 4. Методика і тактика нагляду за додержанням і застосуванням законів

§ 5. Акти нагляду за додержанням і застосуванням законів

§ 6. Нагляд за відповідністю правових актів органів місцевого самоврядування вимогам Конституції України та чинному законодавству

§ 7. Нагляд за додержанням законів про звернення громадян в органах місцевого самоврядування

Розділ VI. Прокурорський нагляд за додержанням органами внутрішніх справ законодавства про адміністративні правопорушення § 1. Організація прокурорського нагляду за додержанням органами внутрішніх справ законодавства про адміністративні правопорушення

§ 2. Методика перевірки в органах внутрішніх справ додержання законодавства про адміністративні правопорушення

§ 3. Особливості реагування прокурора на порушення в органах внутрішніх справ законодавства про адміністративні правопорушення

Розділ VIІ. Прокурорський нагляд за додержанням і застосуванням законів про захист прав неповнолітніх § 1. Завдання прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів про захист прав неповнолітніх

§ 2. Нагляд за додержанням законів про права неповнолітніх, які потребують підвищеного соціального захисту

§ 3. Нагляд за додержанням трудових прав неповнолітніх

§ 4. Нагляд за додержанням законодавства про освіту

§ 5. Захист майнових прав неповнолітніх засобами прокурорського нагляду

§ 6. Нагляд за додержанням законів про попередження правопорушень серед неповнолітніх

§ 7. Особливості нагляду за розслідуванням кримінальних справ про злочини, а також суспільно небезпечні діяння, скоєні неповнолітніми

Розділ VIII. Підтримання державного обвинувачення в суді § 1. Сутність державного обвинувачення

§ 2. Підготовка прокурора до участі в судовому процесі

§ 3. Участь прокурора у судовому слідстві

§ 4. Завдання прокурора при підготовці до судових дебатів

§ 5. Структура та зміст промови прокурора в суді

§ 6. Репліка прокурора

§ 7. Відмова прокурора від обвинувачення

§ 8. Апеляційне подання прокурора

Розділ ІХ. Представництво прокуратурою інтересів громадянина або держави в суді § 1. Сутність і завдання представництва прокуратурою інтересів громадянина або держави в суді

§ 2. Представництво прокуратурою інтересів громадянина або держави у цивільному судочинстві

§ 3. Представництво прокуратурою інтересів держави у господарському судочинстві

§ 4. Підготовка і пред’явлення прокурором позову (заяви)

Розділ Х. Нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство Підрозділ І. Нагляд за додержанням законів органами, які проводять дізнання та досудове слідство § 1. Предмет і завдання прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які проводять дізнання та досудове слідство

§ 2. Повноваження прокурора з нагляду за додержанням законів органами дізнання та досудового слідства

§ 3. Нагляд за додержанням законів при прийманні, реєстрації та вирішенні заяв і повідомлень про злочини

§ 4. Нагляд прокурора за додержанням законів при порушенні кримінальної справи

§ 5. Нагляд за додержанням законів при притягненні особи як обвинуваченого

§ 6. Нагляд за додержанням законів при застосуванні запобіжного заходу — взяття під варту

§ 7. Нагляд за законністю продовження строків досудового слідства і тримання під вартою

§ 8. Нагляд за законністю зупинення досудового слідства

§ 9. Нагляд за законністю дій і рішень при закінченні провадження по кримінальній справі

Підрозділ ІІ. Нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність § 1. Предмет і завдання нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність

§ 2. Повноваження прокурора при здійсненні нагляду за додержанням законів в оперативно-розшуковій діяльності

§ 3. Організація нагляду за додержанням законів органами, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність

Розділ ХІ. Нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян § 1. Предмет і завдання нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру

§ 2. Повноваження прокурора по нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян

§ 3. Прокурорський нагляд за додержанням законів у місцях тримання затриманих та попереднього ув’язнення

§ 4. Прокурорський нагляд за додержанням законів у місцях позбавлення або обмеження волі

§ 5. Прокурорський нагляд за додержанням законів при виконанні покарань, не пов’язаних з позбавленням волі