Головна Головна -> Підручники -> Підручник Судова психіатрія (С.В. Жабокрицький, А.П. Чуприков) скачати онлайн

Судова психіатрія (С.В. Жабокрицький, А.П. Чуприков)

Судова психіатрія (С.В. Жабокрицький, А.П. Чуприков)

Зміст

ВСТУП

ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ СУДОВОЇ МЕДИЦИНИ. ПРАВОВІ, ПРОЦЕСУАЛЬНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ СУДОВО-МЕДИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 1. Предмет і завдання судової медицини

2. Правові, процесуальні та організаційні основи судово-медичної експертизи:

3. Об’єкти судово-медичної експертизи

4. Документація судово-медичної експертизи

ТЕМА 2. СМЕРТЬ І ТРУПНІ ЗМІНИ 1. Умирання і смерть

2. Ранні трупні зміни та їх судово-медичне значення

3. Пізні трупні зміни та їх судово-медичне значення

ТЕМА 3. УШКОДЖЕННЯ ТУПИМИ ПРЕДМЕТАМИ. ТРАНСПОРТНА ТРАВМА 1. Загальні положення судово-медичної травматології

2. Особливості ушкоджень тупими предметами, їхнє експертне значення

3. Особливості ушкоджень при автомобільних та залізничних травмах

ТЕМА 4. УШКОДЖЕННЯ ГОСТРИМИ ПРЕДМЕТАМИ 1. Загальні положення експертизи ушкоджень гострими предметами

2. Характерні ознаки ран від дії гострих предметів

3. Особливості ран, які утворилися від дії гострих предметів при нанесенні їх своєю і чужою рукою (при самогубствах і убивствах)

4. Основні причини смерті при механічній травмі

ТЕМА 5. ВОГНЕСТРІЛЬНІ УШКОДЖЕННЯ 1. Загальні положення експертизи вогнестрільних ушкоджень

2. Визначення відстані пострілу

3. Вогнестрільні ушкодження одягу

4. Ушкодження при пострілах із мисливської зброї

5. Ушкодження при пострілах холостими патронами

6. Особливості вогнестрільного ранового каналу

7. Визначення послідовності вогнестрільних ушкоджень

8. Визначення можливості здійснювати самостійні дії смертельно пораненою людиною

9. Методи дослідження вогнестрільних ушкоджень

ТЕМА 6. РОЗЛАД ЗДОРОВ’Я І СМЕРТЬ ВІД ГОСТРОГО КИСНЕВОГО ГОЛОДУВАННЯ (ГІПОКСІЯ, МЕХАНІЧНА АСФІКСІЯ, ЗАДУШЕННЯ) 1. Механічна асфіксія, її види, стадії прижиттєвого перебігу, загальноасфіксичні ознаки смерті

2. Судово-медична діагностика видів асфіксії

ТЕМА 7. ТРАВМАТИЧНА СМЕРТЬ НОВОНАРОДЖЕНИХ. УШКОДЖЕННЯ ВІД ДІЇ МЕЖОВИХ ТЕМПЕРАТУР. УШКОДЖЕННЯ ВІД ДІЇ ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ 1. Травматична смерть новонароджених

2. Ушкодження від дії межових температур

3. Ушкодження від дії електричного струму

ТЕМА 8. СУДОВО-МЕДИЧНА ЕКСПЕРТИЗА ОТРУЄНЬ 1. Поняття “отрута”, “отруєння”, умови дії отрут

2. Судово-медична діагностика отруєнь

3. Деякі аспекти судово-медичної діагностики гострого отруєння етиловим алкоголем

ТЕМА 9. СУДОВО-МЕДИЧНА ЕКСПЕРТИЗА РЕЧОВИХ ДОКАЗІВ З ОБ’ЄКТАМИ БІОЛОГІЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ 1. Виявлення, оцінка, вилучення, пакування і надсилання на дослідження речових доказів біологічного походження

2. Питання, які вирішуються при дослідженні крові, волосся, сперми, слюни та інших виділень організму людини

ТЕМА 10. СУДОВО-МЕДИЧНА ЕКСПЕРТИЗА ПОТЕРПІЛИХ, ОБВИНУВАЧЕНИХ ТА ІНШИХ ОСІБ 1. Підстави, організація, методика проведення і документація експертизи потерпілих, обвинувачених та інших осіб

2. Експертиза ступеня тяжкості тілесних ушкоджень

3. Експертиза стану здоров’я, штучних хвороб та самоушкоджень

4. Експертиза статевих станів

5. Експертиза при статевих злочинах

Судова медицина: Курс лекцій (Марчук А.І.)

Зміст

Вступ

Розділ 1. Правові та організаційні питання судової психіатрії 1.1. Предмет і завдання судової психіатрії

1.2. Підстави призначення і порядок проведення судово-психіатричної експертизи

1.3. Підготовка матеріалів для судово-психіатричної експертизи

1.4. Права і обов’язки судово-психіатричного експерта

1.5. Судово-психіатричний висновок і його оцінка слідчим і судом

Розділ 2. Судово-психіатрична експертиза у кримінальному та цивільному процесі 2.1. Судово-психіатрична експертиза підозрюваних і обвинувачених

2.2. Примусові заходи медичного характеру

2.3. Судово-психіатрична експертиза свідків і потерпілих

2.4. Комплексні судово-психіатричні експертизи

2.5. Судово-психіатрична експертиза в цивільному процесі

2.6. Судово-психологічна експертиза

Розділ 3. Клінічна психопатологія

Розділ 4. Хронічні психічні захворювання 4.1. Шизофренія

4.2. Хронічні маячні розлади

4.3. Маніакально-депресивний психоз

4.4. Епілепсія

4.5. Органічні, симптоматичні, психічні розлади

4.6. Затяжні реактивні психози

Розділ 5. Слабоумство (недоумство) 5.1. Набуте слабоумство

5.2. Вроджене слабоумство

Розділ 6. Тимчасові розлади психічної діяльності 6.1. Виняткові стани

6.2. Тимчасові хворобливі розлади психічної діяльності

6.3. Шизоафективні розлади

6.4. Органічні психічні розлади, зокрема симптоматичні

Розділ 7. Інші розлади психічної діяльності 7.1. Розлад зрілої особистості й поведінки у дорослих (психопатії)

7.2. Розлади звичок і потягів

7.3. Органічні зміни особистості й невротичні розлади

7.4. Афективні розлади настрою

7.5. Невротичні соматоформні розлади, пов’язані зі стресом

7.6. Психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання психоактивних речовин

Розділ 8. Симуляція і дисимуляція психічних розладів

Розділ 9. Експертиза неповнолітніх 9.1. Комплексні експертизи неповнолітніх

Розділ 10. Пенітенціарна психіатрія

Список використаної та рекомендованої літератури