Головна Головна -> Підручники -> Підручник Релігієзнавство (Черній А.М.) скачати онлайн

Релігієзнавство (Черній А.М.)

Зміст

1. Релігієзнавство як сфера гуманітарного знання

Предмет релігієзнавства

Структура релігієзнавства

Основні категорії релігієзнавства

Методи і принципи релігієзнавства

Сутність релігії

Філософські концепції природи релігії

Основні елементи релігії

Релігія як форма онтологічного самовизначення людини

Релігія — шлях людини до вічності

Суспільні функції релігії

Класифікація релігій

3.1. Первісні «чуттєво-надчуттєві» вірування

Первісна міфологія як підґрунтя релігійних вірувань

Анімістичні вірування

Фетишизм

Тотемізм

Магія

Генеза надприродного

3.2. Етнонаціональні релігії

Іудаїзм

Даосизм

Конфуціанство

Індуїзм

Теїстичні вірування праукраїнців часів Київської Русі

4.1. Буддизм

Походження

Ідейні джерела

Основи віровчення

Напрями

Поширення

4.2. Християнство

Соціально-економічні умови та духовні джерела

Ісус Христос — центральна постать християнства

Моральне вчення

Культ

Біблія — священна книга християн

Вселенські собори — етапи формування основних догматів християнства

Поділ християнської церкви на православну (Східну) та католицьку (Західну)

Православ’я

Католицизм

Протестантизм

4.3. Іслам

Основні віросповідні принципи

Морально-етичні норми

Культ

Релігійні напрями та течії

5.1. Вільнодумство

Вільнодумство давнього світу

Середньовічне вільнодумство

Вільнодумство епохи Відродження та Нового часу

Розвиток українського вільнодумства

Неопозитивістська форма вільнодумства

Фрейдистський напрям вільнодумства

Атеїстичний екзистенціалізм

Гуманістичні рухи вільнодумства

Атеїзм як форма вільнодумства

5.2. Сучасні богошукання (неорелігійні рухи)

Богошукання орієнтального напряму

Неохристиянські рухи

Синтетичні неорелігії

Езотеричні об’єднання

Саєнтологічні рухи

Неоязичництво

Демоністичні культи

6.1. Український конфесійний плюралізм

Християнство

Іслам

Етнонаціональні релігії

Неорелігії

6.2. Свобода совісті та її правове регулювання в Україні

Філософсько-релігієзнавчий зміст поняття «свобода совісті»

Свобода релігійної совісті

Державно-церковні відносини в історико-філософському вимірі

Міжнародні правові гарантії свободи совісті

Правове забезпечення свободи совісті в Україні