Головна Головна -> Підручники -> Підручник Ораторське мистецтво (Н.П. Осипова, В.Д. Воднік, Г.П. Клімова) скачати онлайн

Ораторське мистецтво (Н.П. Осипова, В.Д. Воднік, Г.П. Клімова)

Ораторське мистецтво (Н.П. Осипова, В.Д. Воднік, Г.П. Клімова)

Зміст

Глава 1. ОРАТОРСЬКЕ МИСТЕЦТВО ЯК НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА § 1. Роль ораторського мистецтва у професійній діяльності юриста. Функції ораторського мистецтва

§ 2. Предмет і закони ораторського мистецтва

§ 3. Основи ораторського мистецтва

§ 4. Види красномовства та сфери його застосування

§ 5. Історія ораторського мистецтва

Глава 2. ВЗАЄМОДІЯ ОРАТОРА ТА АУДИТОРІЇ § 1. Сутність та проблеми взаємодії оратора та аудиторії

§ 2. Ознаки аудиторії, їх урахування в організації взаємодії оратора та аудиторії

§ 3. Об’єктивні перешкоди контакту оратора й аудиторії та їх урахування в організації аудиторії

Глава 3. СТРАТЕГІЯ І ТАКТИКА ОРАТОРА § 1. Стратегія оратора, її структура

§ 2. Тактика оратора: принципи, способи, прийоми

Глава 5. ДОКАЗ У ПУБЛІЧНОМУ ВИСТУПІ § 1. Поняття й структура доказу

§ 2. Правила і помилки висунення тези, аргументації і демонстрації

§ 3. Закони логічного мислення

§ 4. Спростування

Глава 6. КУЛЬТУРА МОВИ § 1. Поняття та загальні ознаки мовної культури оратора. Мовна норма

§ 2. Образність мови: поняття, зміст, роль, засоби створення образності

§ 3. Стиль мови

Глава 7. ТЕХНІКА МОВЛЕННЯ § 1. Поняття й категорії техніки мовлення

§ 2. Інтонація. Інтонаційно-виразні засоби мовлення

§ 3. Логіко-інтонаційний аналіз промови. Мовні ноти

Глава 8. ПРИНЦИПИ І ЗАСОБИ ПОЛЕМІКИ § 1. Полеміка як форма ораторського мистецтва: функції, принципи, прийоми

§ 2. Характеристика запитань і відповідей у полеміці

§ 3. Види полемічних «хитрощів» у полеміці. Шляхи їх нейтралізації

Глава 9. СУДОВЕ КРАСНОМОВСТВО § 1. Загальна характеристика судової промови

§ 2. Особливості підготовки судової промови