Головна Головна -> Підручники -> Підручник Міжнародне приватне право (Дахно І.І.) скачати онлайн

Міжнародне приватне право (Дахно І.І.)

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА

Розділ 1. Вступ до міжнародного приватного права 1.1. Предмет міжнародного приватного права

1.2. Система міжнародного приватного права

Розділ 2. Джерела міжнародного приватного права 2.1. Загальні зауваження (Джерела міжнародного приватного права)

2.2. Конституційні норми

2.3. Міжнародні договори України

2.4. Трансформація норм міжнародних договорів у норми національного законодавства України

2.5. Внутрішнє законодавство України з міжнародного приватного права

Розділ 3. Загальні поняття міжнародного приватного права 3.1. Колізійні норми

3.2. Колізійні прив’язки

3.3. Матеріально-правові норми

3.4. Інші поняття міжнародного приватного права

Розділ 4. Цивільно-правове становище іноземців 4.1. Джерела права (Цивільно-правове становище іноземців)

4.2 Загальні положення про правоздатність і дієздатність іноземців в Україні

4.3. Обмеження дієздатності та недієздатність

4.4. Визнання іноземця безвісно відсутнім та оголошення померлим

Розділ 5. Юридичні особи — суб’єкти міжнародного приватного права 5.1. Джерела права (Юридичні особи — суб’єкти міжнародного приватного права)

5.2. Поняття “ юридична особа”

5.3. Цивільна правоздатність іноземних юридичних осіб в Україні

5.4. Представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності в Україні

5.5. Транснаціональні корпорації

Розділ 6. Держава — суб’єкт міжнародних цивільно-правових відносин 6.1. Імунітет держави за міжнародним правом

6.2. Законодавство України про державний імунітет

Розділ 7. Право власності 7.1. Джерела права (Право власності)

7.3. Власність у контексті міжнародного приватного права України

Розділ 8. Зобов’язання, що виникають внаслідок заподіяння шкоди (деліктні зобов’язання) 8.1. Джерела права (Зобов’язання, що виникають внаслідок заподіяння шкоди (деліктні зобов’язання))

8.2. Поняття “делікт”

8.3. Делікт у законодавстві України

Розділ 9. Зовнішньоекономічна діяльність 9.1. Джерела права (Зовнішньоекономічна діяльність)

9.2. Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності

9.3. Зовнішньоекономічний договір

9.4. Іноземні інвестиції

10.2. Джерела внутрішнього транспортного права України

10.3. Договір міжнародної експедиції

10.4. Загальна характеристика транспортного законодавства України

10.5. Міжнародна пошта

Розділ 11. Міжнародні розрахунки 11.1. Джерела права

11.2. Міжнародний кредитний переказ

11.3. Акредитив

11.4. Інкасо

11.5. Банківська гарантія

11.6. Векселі та чеки

11.7. Міжнародні неторговельні розрахунки

Розділ 12. Патентне право 12.1. Джерела права та основні терміни (Патентне право) 12.1.1. Міжнародно-правові акти

12.1.2. Законодавство СРСР

12.1.3. Законодавство незалежної України

12.2.1. Національний режим

12.2.3. Трансформація загальних норм міжнародних договорів у норми національного патентного законодавства України

Розділ13. Авторське право і суміжні права 13.1. Джерела прав та їх характеристика (Авторське право і суміжні права)

13.2. Трансформація норм міжнародних договорів з авторського права та суміжних прав у норми національного законодавства України

Розділ 14. Трудові відносини 14.1. Джерела права (Трудові відносини)

14.2. Загальні поняття

14.3. Працевлаштування іноземців в Україні та громадян України за кордоном

Розділ 15. Сімейне право 15.1. Джерела права (Сімейне право)

15.2. Загальні поняття

15.3.1. Матеріальні та формальні умови укладення шлюбу

15.3.2. Особисті і майнові права та обов’язки подружжя

15.4. Розлучення

15.5. Встановлення батьківства

15.6. Усиновлення дітей

15.7. Опіка (піклування)

15.8. Акти громадянського стану

Розділ 16. Спадкове право 16.1. Джерела права (Спадкове право)

16.2. Норми спадкового права України у зв’язку з іноземним елементом

Розділ 17. Міжнародний цивільний процес і нотаріальні дії 17.1. Джерела права (Міжнародний цивільний процес і нотаріальні дії)

17.2. Загальні поняття

17.3. Цивільні процесуальні права іноземців та іноземної держави в Україні

17.4. Визнання та виконання рішень іноземних судів

17.5. Нотаріальні дії

Розділ 18. Міжнародний комерційний арбітраж 18.1. Джерела права (Міжнародний комерційний арбітраж)

18.2.1. Закон України “Про міжнародний комерційний арбітраж”

18.2.2. Регламент Міжнародного комерційного арбітражного суду

18.2.3. Регламент Морської арбітражної комісії при Торгово-промисловій палаті України

18.2.4. Прикінцеві зауваження

Додаткова інформація

Список використаної та рекомендованої літератури