Головна Головна -> Підручники -> Підручник Міжнародне право (Буроменський М.В.) скачати онлайн

Міжнародне право (Буроменський М.В.)

7.2. Конституційні норми

Розділ 10. Міжнародні перевезення пасажирів та вантажів 10.1. Джерела міжнародного транспортного права

12.2.2. Пріоритет і його роль як іноземного юридичного факту

Розділ 4. ДЖЕРЕЛА ТА НОРМИ В МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ § 1. Поняття та види джерел міжнародного права

Зміст

Розділ 1. ПОНЯТТЯ Й ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНОГО ПУБЛІЧНОГО ПРАВА § 1. Виникнення і сутність міжнародного права

§ 2. Визначення міжнародного права

§ 3. Функції міжнародного права

§ 4. Характеристика міжнародного права

§ 5. Сучасний стан міжнародного права

§ 6. Система міжнародного права

§ 7. Державні інтереси, політика та міжнародне право

§ 8. Право та справедливість

§ 9. Міжнародне право та процес глобалізації

Розділ 2. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОГО ПРАВА § 1. Періодизація історії міжнародного права

§ 2. Розвиток міжнародного права від найдавніших часів до Вестфальського конгресу

§ 3. Міжнародне право між Вестфальським конгресом 1648 р. й епохою Великої французької революції (межа XVIII—XIX століть)

§ 4. Розвиток міжнародного права від епохи Великої французької революції до створення Версальської системи

§ 5. Міжнародне право від створення Версальської системи до наших днів

Розділ 3. СУБ’ЄКТИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА § 1. Поняття та класифікація суб’єктів міжнародного права

§ 2. Держава як основний суб’єкт міжнародного права

§ 3 Визнання держав і урядів

§ 4 Міжнародне правонаступництво держав

§ 5. Державоподібні утворення: Ватикан, вільні міста та ін.

§ 6. Міжнародна правосуб’єктність народів (націй)

§7 Міжнародні організації

§ 8. Людина в міжнародному праві

Розділ 4. ДЖЕРЕЛА ТА НОРМИ В МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ § 1. Поняття та види джерел міжнародного права

§ 2. Міжнародні договори

§ 3 Міжнародно-правовий звичай

§ 4. Загальні принципи права, що визнаються цивілізованими націями

§ 5 Судові рішення

§ 6 Доктрина

§ 7. “М’яке” міжнародне право

§ 8. Односторонні акти держав

§ 9. Питання про юридичну силу резолюцій міжнародних міжурядових організацій

§ 10. Норми міжнародного права та їхня класифікація

§ 11. Ієрархія норм міжнародного права

Розділ 5. ВЗАЄМОДІЯ МІЖНАРОДНОГО ТА ВНУТРІШНЬОГО ПРАВА § 1. Питання про співвідношення міжнародного права та внутрішнього права

§ 2. Теорії взаємодії міжнародного та внутрішнього права

§ 3. Вплив міжнародного права на внутрішнє право

§ 4. Вплив внутрішнього права на міжнародне

§ 5. Питання про виключну внутрішню компетенцію держави

§ 6. Українське законодавство про співвідношення міжнародного й українського права

Розділ 6. ПРАВО МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ § 1. Поняття та джерела права міжнародних договорів

§ 2. Поняття та класифікація міжнародних договорів

§ 3. Стадії укладання міжнародного договору

§ 4. Реєстрація й опублікування договорів

§ 5. Тлумачення міжнародних договорів

§ 6. Припинення міжнародних договорів і зупинення їхньої дії

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ПРОСТОРІВ § 1. Поняття території в міжнародному праві

§ 2. Державна територія

§ 3. Правові підстави зміни державної території

§ 4. Протиправні зміни державної території

§ 5 Оренда території

§ 6. Державна територія з міжнародно-правовим режимом

§ 7. Міжнародно-правовий режим рік і озер

§ 8. Режим судноплавства по Дунаю

§ 9. Архіпелаг Шпіцберген

Розділ 8. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ РЕЖИМ МОРСЬКОГО ПРОСТОРУ § 1. Міжнародне морське право

§ 2. Виникнення та розвиток міжнародного морського права

§ 3. Поняття відкритого моря та його свободи

§ 4. Прапор судна

§ 5. Територіальне море

§ 6. Внутрішні морські води

§ 7. Прилегла зона

§ 8. Правовий режим виключної економічної зони

§ 9. Континентальний шельф

§ 10 Морське дно

§ 11. Міжнародні протоки

§ 12. Міжнародні канали

§ 13. Питання про міжнародно-правовий режим Арктики

Розділ 9. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ПОВІТРЯНОГО ПРОСТОРУ § 1. Поняття, принципи та джерела міжнародного повітряного права

§ 2. Правовий режим повітряного простору України

§ 3. Польоти в міжнародному повітряному просторі

§ 4. Комерційна діяльність у міжнародних повітряних сполученнях

§ 5. Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО)

Розділ 10. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ РЕЖИМ КОСМІЧНОГО ПРОСТОРУ § 1. Виникнення та розвиток міжнародно-правового регулювання космічного простору

§ 2 Космічний простір і небесні тіла

§ 3. Космічні об’єкти

§ 4 Космонавти

Розділ 11. ПРАВО ЗОВНІШНІХ ЗНОСИН § 1. Зовнішні зносини в сучасному світі

§ 2. Дипломатичні зносини та дипломатичні представництва

§ 3. Дипломатичні привілеї й імунітети

§ 4. Привілеї й імунітети дипломатичних представництв

§ 5. Особисті дипломатичні привілеї й імунітети

§ 6. Консульські зносини та консульські представництва

§ 7. Функції консульських представництв

§ 8 Консульські привілеї й імунітети

§ 9. Привілеї й імунітети консульських представництв

§ 10. Особисті консульські привілеї й імунітети

§ 11 Спеціальні місії

§ 12. Привілеї й імунітети спеціальних місій і їхнього персоналу

§ 13. Зовнішні зносини за участю міжнародних організацій

§ 14. Привілеї й імунітети органів зовнішніх зносин за участю міжнародних організацій і їхнього персоналу

Розділ 12. МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ § 1. Поняття й ознаки міжнародної міжурядової організації

§ 2. Класифікація ММУО

§ 3. Організація Об’єднаних Націй (ООН)

§ 4. Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ)

§ 5. Організація Північноатлантичного договору (НАТО)

§ 6. Рада Європи (РЄ)

§ 7 Співдружність Незалежних Держав (СНД)

Розділ 13. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ПРАВ ЛЮДИНИ § 1. Виникнення та розвиток міжнародно-правового співробітництва в галузі прав людини

§ 2. Становлення міжнародного права прав людини

§ 3. Природність і невід’ємність прав людини, основних свобод і можливість їх обмеження

§ 4. Універсальні та спеціальні права людини, їх поняття та призначення в міжнародному праві

§ 5. Міжнародно-правовий захист осіб, що належать до певних груп населення

§ 6. Міжнародні організаційно-правові механізми захисту прав людини

Розділ 14. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПИТАНЬ ЮРИСДИКЦІЇ § 1. Розвиток міжнародного регулювання питань юрисдикції

§ 2. Міжнародно-правове регулювання загальних питань конфлікту юрисдикцій у різних територіальних просторах

§ 3. Міжнародне співробітництво в боротьбі зі злочинністю

§ 4. Уніфікація кримінального законодавства держав

§ 5. Міжнародна правова допомога

§ 6. Міжнародне кримінальне право

§ 7. Міжнародні кримінальні судові органи

§ 8. Міжнародна кримінальна відповідальність фізичних осіб

Розділ 15. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН § 1. Поняття міжнародного економічного права

§ 2. Джерела міжнародного економічного права

§ 3. Принципи міжнародного економічного права

§ 4. Система міжнародних економічних організацій

§ 5. Міжнародне економічне співробітництво в межах СНД

Розділ 16. ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ § 1. Правова природа Європейського Союзу

§ 2. Організаційна структура Європейського Союзу

§ 3. Правовий статус держав-членів у Європейському Союзі

§ 4. Громадянство Європейського Союзу

§ 5. Джерела права Європейського Союзу

§ 6. Особливості права Європейського Співтовариства

§ 7. Перша опора Європейського Союзу: економічне та соціальне співробітництво в рамках Європейського співтовариства

§ 8. Друга опора Європейського Союзу: спільна закордонна та безпекова політика

§ 9. Третя опора Європейського Союзу: співробітництво в галузі кримінальної юстиції

Розділ 17. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ БЕЗПЕКИ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИМИ ЗАСОБАМИ § 1. Проблема міжнародної військової безпеки та міжнародно-правові принципи її забезпечення

§ 2. Нормативні засоби забезпечення миру та безпеки

§ 3. Організаційні засоби забезпечення міжнародної безпеки (системи міжнародної безпеки)

§ 4. Матеріальні засоби забезпечення міжнародної безпеки

§ 5. Заходи зміцнення довіри та міжнародний контроль за обмеженням озброєнь і роззброєнням

Розділ 18. МИРНІ ЗАСОБИ ВИРІШЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СПОРІВ § 1. Історія становлення в міжнародному праві зобов’язання мирного вирішення міжнародних спорів

§ 2. Характеристика міжнародно-правового зобов’язання мирного вирішення міжнародних спорів

§ 3. Зміст принципу мирного вирішення міжнародних спорів

§ 4. Поняття міжнародного спору, класифікація міжнародних спорів

§ 5. Поняття та класифікація мирних засобів вирішення міжнародних спорів

§ 6. Дипломатичні засоби врегулювання спорів

§ 7. Правові засоби вирішення спорів

§ 8 Міжнародний Суд

§ 9. Вирішення спорів у межах міжнародних організацій

§ 10. Вирішення міжнародних спорів між державами та юридичними і фізичними особами

Розділ 19. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО В ПЕРІОД ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ § 1. Міжнародно-правове регулювання збройних конфліктів

§ 2. Види збройних конфліктів. Учасники збройних конфліктів

§ 3. Початок війни та його правові наслідки, театр війни

§ 4. Обмеження засобів і методів ведення війни

§ 5. Ведення морської війни

§ 6. Міжнародно-правовий захист жертв війни

§ 7. Захист цивільних об’єктів і культурних цінностей

§ 8. Нейтралітет у збройному конфлікті

§ 9. Міжнародно-правове регулювання закінчення воєнних дій і стану війни

§ 10. Міжнародний рух Червоного Хреста та Червоного Півмісяця

Розділ 20. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВ У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ § 1. Значення міжнародно-правової відповідальності, цілі, принципи, поняття відповідальності

§ 2. Підстави для міжнародно-правової відповідальності

§ 3. Ознаки міжнародного правопорушення

§ 4. Класифікація міжнародних правопорушень

§ 5. Відмежування правопорушень від схожих (суміжних) діянь

§ 6. Обставини звільнення від міжнародно-правової відповідальності

§ 7. Види та форми міжнародної відповідальності держав

§ 8. Міжнародно-правові санкції