Головна Головна -> Підручники -> Підручник Банківський менеджмент (Кириченко О.А., Гіленко І.В., Роголь С.Л., Сиротян С.В., Нємой О.М.) скачати онлайн

Банківський менеджмент (Кириченко О.А., Гіленко І.В., Роголь С.Л., Сиротян С.В., Нємой О.М.)

Зміст

ПЕРЕДМОВА

Розділ І. ВСТУП ДО БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ Глава 1. БАНКІВСЬКА СИСТЕМА УКРАЇНИ 1.1. Сутність і функції банків 1.1.1. Еволюція банківської системи в Україні 1.2. Національний банк України

1.2.1. Функції Національного банку України

1.2.3. Основні засади грошово-кредитної політикиОсновні засади грошово-кредитної політики ґрунтуються на основних критеріях та макроекономічних показниках загальнодержавної програми економічного розвитку та основних параметрах економічного і соціального розвитку України на відповідний період, що включають прогнозні показники обсягу валового внутрішнього продукту, рівня інфляції, розміру дефіциту державного бюджету та джерел його покриття, платіжного та торгового балансів, затверджених Кабінетом Міністрів України. Щорічно Національний банк інформує Верховну Раду України про напрями грошово-кредитної і валютної політики, розробленої На­ціональним банком на наступний рік і на більш тривалий період. Основними економічними засобами і методами грошово-кредитної політики є регулювання обсягу грошової маси через: 1) визначення та регулювання норм обов´язкових резервів для комерційних банків та фінансово-кредитних установ; 2) відсоткову політику; 3) рефінансування комерційних банків; 4) управління золотовалютними резервами; 5) операції з цінними паперами на відкритому ринку; 6) регулювання імпорту та експорту капіталу.

1.2.4. Операції Національного банку України

1.3.1. Операції комерційних банків

Глава 2. СИСТЕМА БАНКІВСЬКОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 2.1. Особливості менеджменту в банківській сфері

2.2.1. Принципи організаційної побудови банку

2.2.2. Основні типи організаційних структур у банках

2.2.3. Особливості реорганізацій у структурі банку

2.2.4. Організація управління регіональною мережею банку

2.3. Антикризове управління банком

Глава З. ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ 3.1. Підходи до оцінювання діяльності банку

3.2. Вибір банку клієнтами

3.3. Основні методи оцінювання діяльності банку

3.3.1. Рейтингові оцінки

Розділ II. УПРАВЛІННЯ КОМЕРЦІЙНИМ БАНКОМ Глава 4. СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ У БАНКУ 4.1. Процес стратегічного управління

4.2. Особливості стратегічного менеджменту в банку

Глава 5. БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ В БАНКУ 5.1. Сутність бізнес-планування

5.2. Основні показники бізнес-плану

5.3. Методи прогнозування показників бізнес-плану банку

Глава 6. ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ У БАНКУ 6.1. Сутність, роль і функції фінансового менеджменту

6.2. Основні ланки фінансового менеджменту

6.3. Фінансове і бюджетне планування

6.4. Контроль за виконанням фінансових планів

6.5. Банківський контролінг

6.6.1. Фінансовий облік

6.6.2. Управлінський облік

6.7. Фінансова структура банку

6.8. Функціонально-вартісний аналіз

Глава 7. УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ПЛАТЕЖІВ І РОЗРАХУНКІВ У БАНКУ 7.1. Проведення розрахунків у національній валюті України 7.1.1. Діючі моделі обслуговування банків у системі електронних платежів (СЕП) Національного банку України

7.1.2. Організація розрахунків в Україні

7.2.1. Методи і форми розрахунків, що використовуються у міжнародній торгівлі

7.2.2. Методи розрахунків у міжнародній торгівлі

7.2.3. Порівняльна характеристика основних форм розрахунків

7.3. Система SWIFT

7.4. Документарні операції в міжнародних розрахунках

7.4.1. Документарне інкасо

7.4.2. Документарний акредитив

7.4.3. Банківська гарантія

7.5. Банківський контроль валютних операцій і розрахунків

7.6. Перспективи розвитку міжнародних розрахунків

7.7. Міжбанківські кореспондентські відносини

Глава 8. БАНКІВСЬКИЙ МАРКЕТИНГ 8.1. Особливості маркетингової діяльності у банківській сфері

8.2. Комплекс банківського маркетингу

8.3. Маркетингові дослідження банківського ринку

8.4. Маркетинговий менеджмент у банку

8.5. Формування клієнтської бази банку

8.6. Цільова програма залучення коштів населення

Глава 9. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ БАНКУ 9.1. Сучасні методи і принципи управління персоналом

9.2.1. Керівний персонал

9.3. Планування і добір персоналу

9.4. Мотивація персоналу

9.5. Підвищення кваліфікації банківських працівників

9.5.1. Напрями системи підвищення кваліфікації

Глава 10. УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКИМИ РИЗИКАМИ 10.1. Сутність ризиків 10.1.1. Класифікація ризиків

10.2.1. Основні методи аналізу ризиків

10.2.1. Основні методи аналізу ризиків

10.2.2.2 Методи управління ризиками

10.3. Формування системи лімітів та нормативів банку

Глава 11. СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ І ПАСИВАМИ 11.1. Сутність та класифікація активів і пасивів 11.1.1. Поняття активів і пасивів банку

11.1.2. Структура пасивів та їх види

11.1.3. Структура активів та їх види

11.1.4. Принципи організації управління активами і пасивами

11.1.5. Вплив регулятивної функції центрального (національного) банку на методи управління активами і пасивами

11.2.1. Управління власним капіталом банку

11.2.2. Управління залученими коштами

11.2.3. Управління запозиченими коштами

11.3. Особливості управління активами банку

11.2.3. Управління запозиченими коштами

11.3.1. Кредитні операції в структурі банківських активів

11.3.1.2 Кредитні операції в структурі банківських активів

11.3.2. Активні операції банків з цінними паперами

11.3.3. Методи управління активами