Головна Головна -> Підручники -> Підручник Кримінологія: Курс лекцій (Александров Ю.В., Гель А.П., Семаков Г.С.) скачати онлайн

Кримінологія: Курс лекцій (Александров Ю.В., Гель А.П., Семаков Г.С.)

Зміст

Тема 1. ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ І СИСТЕМА КРИМІНОЛОГІЇ 1.1. Кримінологія як наука і її предмет

1.2. Завдання і функції кримінології

1.3. Система кримінології. Кримінологія як навчальна дисципліна

1.4. Кримінологія в системі наук. Зв’язок кримінології з правовими та іншими науками

Тема 2. ІСТОРІЯ НАУКИ КРИМІНОЛОГІЇ. КРИМІНОЛОГІЯ В УКРАЇНІ Й ЗА КОРДОНОМ 2.1. Кримінологічні ідеї класичної школи кримінального права

2.2. Позитивізм у кримінології

2.3. Сучасна кримінологія

2.4. Історія і сучасний стан кримінології в Україні

Тема 3. МЕТОДИКА КРИМІНОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 3.1. Поняття методики кримінологічного дослідження

3.2. Сутність і етапи (процедура) кримінологічного дослідження

3.3. Метод суцільного та вибіркового дослідження

3.4. Соціологічні методи кримінологічного дослідження

3.5. Психологічні методи кримінологічного дослідження

Тема 4. ПРАВОВА СТАТИСТИКА І ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ У КРИМІНОЛОГІЇ 4.1. Поняття правової статистики

4.2. Етапи статистичного дослідження у кримінології

Тема 5. ЗЛОЧИННІСТЬ І ЇЇ ПОКАЗНИКИ 5.1. Поняття злочинності

5.2. Показники злочинності

5.3. Латентна злочинність

Тема 6. ПРИЧИНИ І УМОВИ ЗЛОЧИННОСТІ 6.1. Детермінація і причинність злочинності

6.2. Концепції причин злочинності

6.3. Основні сучасні теорії причин злочинності в Україні та Росії

Тема 7. ОСОБА ЗЛОЧИНЦЯ 7.1. Поняття особи злочинця

7.2. Соціальне і біологічне в особі злочинця

7.3. Типологія особи злочинця

7.4. Практичне значення кримінологічного аналізу особи злочинця

Тема 8. ІНДИВІДУАЛЬНА ЗЛОЧИННА ПОВЕДІНКА 8.1. Причини і умови окремого злочину

8.2. Обставини формування особи

8.3. Зовнішні обставини вчинення злочину (ситуація)

8.4. Мотивація злочину

Тема 9. ВІКТИМОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ КОНКРЕТНОГО ЗЛОЧИНУ 9.1. Віктимологія: загальне поняття й історія розвитку

9.2. Основні поняття віктимології (жертва, потерпілий, віктимність, віктимізація)

9.3. Віктимна поведінка і її види. Класифікація потерпілих від злочинів

Тема 10. КРИМІНОЛОГІЧНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ І ПЛАНУВАННЯ ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 10.1. Поняття і види кримінологічного прогнозування

10.2. Методи кримінологічного прогнозування

10.3. Значення кримінологічного прогнозування

10.4. Поняття, завдання і види кримінологічного планування

Тема 11. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗЛОЧИННОСТІ 11.1. Поняття попередження злочинності

11.2. Об’єкти, рівні й форми профілактики злочинності

11.3. Заходи попередження злочинності і їх класифікація

11.4. Суб’єкти попереджувальної діяльності і їх класифікація

11.5. Правоохоронні органи як суб’єкти попереджувальної діяльності

Тема 12. КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА І ПОПЕРЕДЖЕННЯ НАРКОМАНІЇ. НАРКОБІЗНЕС І ЗАХОДИ ЙОГО ЗАПОБІГАННЯ 12.1. Кримінологічна характеристика наркоманії: медичні й соціальні аспекти

12.2. Причини наркоманії в сучасних умовах

12.3. Шляхи попередження наркоманії

12.4. Наркобізнес і заходи його запобігання

Тема 13. КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА І ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗЛОЧИННОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ 13.1. Кримінологічна характеристика злочинності неповнолітніх

13.2. Причини й умови скоєння злочинів неповнолітніми

13.3. Попередження злочинності неповнолітніх

Тема 14. КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА І ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЖІНОЧОЇ ЗЛОЧИННОСТІ 14.1. Кримінологічна характеристика злочинів, які скоюють жінки

14.2. Причини й умови вчинення злочинів жінками

14.3. Кримінологічні проблеми проституції

14.4. Попередження жіночої злочинності й проституції

Тема 15. КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА І ПОПЕРЕДЖЕННЯ РЕЦИДИВНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ 15.1. Кримінологічна характеристика рецидивної злочинності й злочинця-рецидивіста

15.2. Причини й умови рецидивної злочинності

15.3. Профілактика рецидивної злочинності

Тема 16. КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА І ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ 16.1. Кримінологічна характеристика професійної та організованої злочинності

16.2. Причини й умови, що детермінують професійну та організовану злочинність

16.3. Основні напрями попередження професійної та організованої злочинності

Тема 17. КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА І ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ 17.1. Кримінологічна характеристика економічної злочинності

17.2. Причини й умови, що детермінують економічну злочинність

17.3. Попередження економічної злочинності

Тема 18. КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА І ПОПЕРЕДЖЕННЯ НАСИЛЬНИЦЬКИХ НЕКОРИСЛИВИХ ЗЛОЧИНІВ 18.1. Кримінологічна характеристика насильницьких некорисливих злочинів

18.2. Причини й умови вчинення насильницьких некорисливих злочинів

18.3. Попередження насильницьких некорисливих злочинів

Тема 19. КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА І ПОПЕРЕДЖЕННЯ КОРИСЛИВИХ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ 19.1. Кримінологічна характеристика корисливих злочинів проти приватної власності

19.2. Причини й умови, що детермінують корисливі злочини проти приватної власності

19.3. Попередження корисливих злочинів проти приватної власності

Тема 20. КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА І ПОПЕРЕДЖЕННЯ НЕОБЕРЕЖНИХ ЗЛОЧИНІВ 20.1. Кримінологічна характеристика необережних злочинів

20.2. Причини й умови, що детермінують необережні злочини

20.3. Попередження необережних злочинів

20.4. Кримінологічна характеристика і попередження необережних автотранспортних злочинів

Список використаної та рекомендованої літератури