Головна Головна -> Підручники -> Підручник Кримінологія (Ю.Ф. Іванов., О.М. Джужа) скачати онлайн

Кримінологія (Ю.Ф. Іванов., О.М. Джужа)

Кримінологія (Ю.Ф. Іванов., О.М. Джужа)

ЗМІСТ

ТЕМА

1.1. Поняття кримінології як науки

1.2. Кримінологія як соціолого-правова наука

1.3. Предмет кримінологічної науки

1.4. Додаткові питання, що вивчає кримінологія

1.5. Завдання кримінології

1.6. Функції кримінології

1.7. Діалектичний та історичний методи в кримінології

1.8. Загальнонаукові методи кримінологічних досліджень

1.9. Спеціальні методи кримінологічних досліджень

1.10. Зв’язок кримінології з юридичними науками

1.11. Зв’язок кримінології з неюридичними науками

1.12. Система науки кримінології

1.13. Значення кримінології як науки

ТЕМА 2. Історія становлення кримінології та її сучасний стан в Україні 2.1. Основні періоди розвитку кримінології

2.2. Кримінологічні погляди Платона

2.3. Криміналістичний аспект поглядів Аристотеля

2.4. Філософи Стародавнього Риму про причини вчинення злочинів

2.5. Кримінологічні погляди в епоху Середньовіччя

2.6. Кримінологічні погляди в епоху Відродження

2.7. Кримінологічні ідеї XVIII ст.

2.8. Виникнення кримінологічних ідей класичної школи кримінального права

2.9. Основні кримінологічні принципи Ч. Беккаріа

2.10. Значення ідей Дж. Говарда в кримінології

2.11. Теорія покарання Бентама

2.12. Кримінологічні ідеї П. Фейєрбаха

2.13. Кримінологічні ідеї Г. Гегеля

2.14. Значення класичного напрямку в кримінології

2.15. Позитивістський напрямок у кримінології

2.16. Засновник біологічного напрямку в кримінології Ч. Ломброзо

2.17. Послідовники ідей Ч. Ломброзо -Е. Феррі та Р. Гарофало

2.18. Виникнення соціологічного напрямку в кримінології

2.19. Теорія соціальної дезорганізації

2.20. Теорія диференціального зв’язку

2.21. Психологічні підходи до причин злочинності

2.22. Сучасні кримінологічні теорії

2.23. Історія вітчизняної кримінології в 20-30-х рр. XX ст.

2.24. Відродження кримінологічної науки в 60-х рр. ХХ ст.

2.25. Відродження кримінології в Україні

2.26. Розвиток кримінології в незалежній Україні

2.27. Основні напрямки розвитку кримінології на сучасному етапі

ТЕМА 3. Злочинність та її основні характеристики 3.1. Поняття та виникнення злочинності як соціального явища

3.2. Ознаки злочинності

3.3. Взаємозв’язок понять “злочинність” та “злочин”

3.4. Види злочинності

3.5. Основні показники злочинності

3.6. Рівень і коефіцієнт злочинності

3.7. Динаміка злочинності

3.8. Структура та характер злочинності

3.9. “Ціна” злочинності

3.10. Географія злочинності

3.11. Поняття латентної злочинності

3.12. Види та рівні латентної злочинності