Головна Головна -> Підручники -> Підручник Кримінально-виконавче право України (О.М. Джужа) скачати онлайн

Кримінально-виконавче право України (О.М. Джужа)

Кримінально-виконавче право України (О.М. Джужа)

Зміст

Вступ

Глава І. Кримінально-виконавча політика України. Кримінально-виконавче право § 1. Поняття та зміст кримінальне-виконавчої політики України

§ 2. Кримінальне-виконавче право: предмет і метод правового регулювання, система норм і принципів

§ 3. Норми та джерела кримінальне-виконавчого права

§ 4. Зміст і особливості кримінально-виконавчих правовідносин

§ 5. Наука та курс кримінально-виконавчого права

Глава II. Історія кримінально-виконавчої системи і законодавства України § 1. Загальна характеристика періодів становлення та розвитку кримінально-виконавчої системи і законодавства України

§ 2. Кримінально-виконавча система карального (допенітенціарного) періоду

§ 3. Кримінально-виконавча система і законодавство філантропічного періоду

§ 4. Кримінально-виконавча система і законодавство політичного періоду

Глава III. Установи і органи виконання покарань § 1. Поняття виконання (відбування) покарання

§ 2. Призначення та види установ і органів виконання покарань

§ 3. Державний департамент України з питань виконання покарань

§ 4. Взаємодія установ і органів виконання покарань з іншими державними органами, які ведуть боротьбу зі злочинністю

Глава IV. Правовий статус засуджених в Україні § 1. Загальна характеристика правового статусу осіб, які відбувають покарання

§ 2. Зміст правового статусу засуджених

§ 3. Закріплення в законодавстві правового статусу засуджених

§ 4. Права, законні інтереси та обов’язки засуджених до позбавлення волі

Глава V. Контроль за діяльністю установ і органів виконання покарань § 1. Поняття і соціально-правове призначення контролю за діяльністю установ і органів виконання покарань

§ 2. Парламентський контроль за діяльністю установ і органів виконання покарань

§ 3. Прокурорський нагляд за діяльністю установ і органів виконання покарань

§ 4. Судовий контроль за діяльністю установ і органів виконання покарань

Глава VI. Участь громадськості в діяльності установ і органів виконання покарань § 1. Соціально-правові засади участі громадськості в діяльності установ і органів виконання покарань

§ 2. Участь спостережних комісій і служб у справах неповнолітніх в діяльності установ і органів виконання покарань

§ 3. Традиційні форми участі громадськості в діяльності установ і органів кримінально-виконавчої системи

Глава VII. Міжнародне співробітництво з пенітенціарних проблем і виконання покарань у зарубіжних країнах § 1. Становлення зарубіжних пенітенціарних систем

§ 2. Особливості виконання покарань у країнах з розвиненою економікою

§ 3. Особливості виконання покарань у республіках колишнього СРСР

§ 4. Міжнародне співробітництво з проблем виконання покарань

§ 5. Мінімальні стандартні правила поводження з ув’язненими

Глава VIII. Позбавлення волі та соціально-правова характеристика цієї дії § 1. Позбавлення волі як юридична форма державного примусу

§ 2. Види позбавлення волі

§ 3. Зміст позбавлення волі як виду кримінального покарання

§ 4. Соціальні та юридичні наслідки позбавлення волі

Глава IX. Виконання попереднього ув’язнення під варту § 1. Правова природа, підстави і порядок застосування попереднього ув’язнення під варту

§ 2. Особливості тримання ув’язнених у слідчих ізоляторах

§ 3. Залучення ув’язнених до праці і організація виховної роботи з ними

§ 4. Підстави і порядок звільнення осіб, взятих під варту

Глава X. Класифікація, розподіл, прийом та облік засуджених в установах виконання покарань § 1. Класифікація засуджених та їх розподіл за видами виправно-трудових установ

§ 2. Підстави і порядок переведення засуджених в установах виконання покарань

§ 3. Прийом та облік засуджених в установах виконання покарань

Глава XI. Основні засоби ресоціалізації засуджених до позбавлення волі § 1. Поняття та правове регулювання режиму в установах виконання покарань

§ 2. Суспільне корисна праця як засіб ресоціалізації засуджених

§ 3. Правова природа і основні завдання виховної роботи із засудженими

§ 4. Правове регулювання та організація загальноосвітнього навчання і професійної підготовки засуджених

Глава XII. Матеріально-побутове і медико-санітарне забезпечення засуджених до позбавлення волі § 1. Правове регулювання та організація матеріально-побутового забезпечення засуджених до позбавлення волі

§ 2. Організація медико-санітарного забезпечення засуджених до позбавлення волі

Глава XIII. Звільнення засуджених з місць позбавлення волі і здійснення постпенітенціарного впливу на них § 1. Правові підстави і порядок звільнення засуджених з установ виконання покарань

§ 2. Оформлення документів про звільнення

§ 3. Постпенітенціарний вплив і заходи соціальної адаптації щодо осіб, звільнених з установ виконання покарань

§ 4. Організаційно-правове забезпечення адміністративного нагляду за звільненими з місць позбавлення волі

Глава XIV. Порядок і умови виконання кримінальних покарань у виді довічного позбавлення волі та арешту § 1. Порядок і умови виконання покарання у виді арешту

§ 2. Порядок і умови виконання довічного позбавлення волі

Глава XV. Порядок і умови виконання кримінальних покарань, не пов’язаних з ізоляцією від суспільства § 1. Порядок і умови виконання покарання у виді штрафу

§ 2. Порядок і умови виконання покарання у виді позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу

§ 3. Порядок і умови виконання покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю

§ 4. Порядок і умови виконання покарання у виді громадських робіт

§ 5. Порядок і умови виконання покарання у виді виправних робіт

§ 6. Порядок і умови виконання покарання у виді конфіскації майна

§ 7. Порядок і умови виконання покарання у виді обмеження волі

Глава XVI. Особливості виконання покарань щодо військовослужбовців § 1. Загальна характеристика виконання покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні

§ 2. Порядок і умови виконання покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців

§ 3. Порядок звільнення із дисциплінарного батальйону

§ 4. Особливості виконання інших покарань щодо військовослужбовців