Головна Головна -> Підручники -> Підручник Конституційне право зарубіжних країн (М.С. Горшеньова, К.О. Закоморна, В.О. Ріяка) скачати онлайн

Конституційне право зарубіжних країн (М.С. Горшеньова, К.О. Закоморна, В.О. Ріяка)

Конституційне право зарубіжних країн (М.С. Горшеньова, К.О. Закоморна, В.О. Ріяка)

Зміст

Вступ

Розділ 1. Поняття конституційного права зарубіжних країн § 1. Конституційне право як галузь права – в зарубіжних країнах

§ 2. Конституційне право зарубіжних країн як наука

§ 3. Конституційне право зарубіжних країн як навчальна дисципліна

Розділ 2. Наука конституційного права § 1. Виникнення конституційного права як самостійної галузі юридичної науки

§ 2. Еволюція науки конституційного права до Другої світової війни

§ 3. Розвиток сучасної науки конституційного права

Розділ 3. Конституції зарубіжних країн § 1. Поняття конституції

§ 2. Зміст конституцій

§ 3. Форма і структура конституцій

§ 4. Підготовка, прийняття, зміна і скасування конституції

Розділ 4. Конституційно-правові основи суспільного ладу § 1. Форми власності

§ 2. Соціальна структура суспільства

§ 3. Політична система

Розділ 5. Політичні партії і партійні системи § 1. Партійні системи

§ 2. Функції політичних партій

§ 3. Класифікація політичних партій

§ 4. Інституціоналізація політичних партій

§ 5. Підприємницькі організації

Розділ 6. Політичний режим § 1. Поняття політичного режиму

§ 2. Демократичний режим

§ 3. Авторитарний режим

Розділ 7. Конституційно-правовий статус людини і громадянина § 1. Способи набуття і втрати громадянства

§ 2. Проблема подвійного громадянства, апатриди, правовий статус іноземних громадян

§ 3. Рівність і заборона дискримінації

§ 4. Конституційні права та свободи

§ 5. Судовий та інший юридичний захист прав і свобод

§ 6. Міжнародно-правовий захист прав людини

Розділ 8. Політико-територіальний устрій держави § 1. Поняття політико-територіального устрою

§ 2. Унітарна форма політико-територіального устрою

§ 3. Федеративна форма політико-територіального устрою

§ 4. Автономні утворення у зарубіжних державах

Розділ 9. Вибори і референдум у зарубіжних країнах § 1. Вибори: поняття, соціальне призначення та політична роль. Конституційно-правове регулювання

§ 2. Виборче право та його основні принципи

§ 3. Виборчий процес, його основні стадії. Гарантії законності виборчих дій

§ 4. Виборчі системи

§ 5. Референдум у зарубіжних країнах

Розділ 10. Форми правління § 1. Поняття форми правління

§ 2. Монархія

§ 3. Республіка

§ 4. Змішані форми правління

Розділ 11. Парламент § 1. Поняття парламенту та парламентаризму

§ 2. Компетенція парламенту

Розділ 12. Глава держави § 1. Поняття інституту глави держави

§ 2. Порядок заміщення посади глави держави

§ 3. Повноваження глави держави

Розділ 13. Уряд § 1. Місце уряду в системі вищих органів державної влади

§ 2. Порядок формування і структура урядів

§ 3. Функції урядів

Розділ 14. Конституційний контроль у зарубіжних країнах § 1. Поняття конституційного контролю (нагляду)

§ 2. Види конституційного контролю

§ 3. Органи конституційного контролю

§ 4. Компетенція органів конституційного контролю

§ 5. Порядок розгляду та вирішення справ в органах конституційного контролю

Розділ 15. Судова влада в зарубіжних країнах § 1. Поняття судової влади і її місце в системі розподілу влади

§ 2. Конституційні основи організації судової влади

§ 3. Системи судових органів. Органи і посадові особи, які сприяють здійсненню судової влади

§ 4. Конституційний статус суддів у зарубіжних країнах

§ 5. Конституційні принципи здійснення судової влади

Розділ 16. Місцеве управління у зарубіжних країнах § 1. Поняття місцевого управління і місцевого самоврядування в зарубіжних країнах

§ 2. Системи місцевого управління

§ 3. Структура, склад і порядок роботи органів місцевого управління

§ 4. Компетенція органів місцевого управління та їх відносини з центральними органами держави

Розділ 17. Конституційне врегулювання зовнішньої політики зарубіжних країн § 1. Державні інтереси зарубіжних країн. Конституційні принципи зовнішньої політики зарубіжних країн

§ 2. Визнання обмежень державного суверенітету і участь у міжнародних союзах

§ 3. Конституційне розмежування зовнішньополітичних повноважень між федерацією та її суб’єктами

§ 4. Розподіл зовнішньополітичних повноважень між вищими органами державної влади та управління

Розділ 18. Особливості конституційного права держав-членів Європейського Союзу § 1. Правова природа Європейського Союзу

§ 2. Правовий статус громадян Європейського Союзу

§ 3. Правовий статус держав-членів у Європейському Союзі

§ 4. Конституційно-правове регулювання членства держав у Європейському Союзі

Глава 19. Основи конституційного права Сполучених Штатів Америки § 1. Конституція (США)

§ 2. Білль про права. Поправки

§ 3. Соціально-економічна система

§ 4. Вищі органи державної влади

§ 5. Судова влада

§ 6. Американський федералізм

§ 7. Місцеве самоврядування та управління

Розділ 20. Основи конституційного права Федеративної Республіки Німеччина § 1. Конституція (Німеччина)

§ 2. Партії і вибори

§ 3. Основи державного ладу

§ 4. Вищі органи державної влади

§ 5. Федералізм і самоврядування

§ 6. Судова система

Розділ 21. Основи конституційного права Франції § 1. Конституція (Франція)

§ 2. Правове регулювання громадських об’єднань

§ 3. Вибори і референдум

§ 4. Вищі органи державної влади

§ 5. Регіональне і місцеве управління та самоврядування

§ 6. Судова влада

Розділ 22. Основи конституційного права Великобританії § 1. Конституція (Великобританія)

§ 2. Конституційно-правовий статус людини та громадянина

§ 3. Політичні партії та партійна система

§ 4. Вищі органи державної влади

§ 5. Судова влада

§ 6. Політико-територіальний устрій. Організація влади на місцях

Розділ 23. Основи конституційного права Італії § 1. Конституція (Італія)

§ 2. Права й обов’язки громадян

§ 3. Виборче право і система. Референдум

§ 4. Вищі органи державної влади

§ 5. Конституційний суд

§ 6. Обласна автономія і місцеве самоврядування

§ 7. Судова система

Розділ 24. Основи конституційного права Швейцарії § 1. Конституція (Швейцарія)

§ 2. Конституційні основи правового статусу людини і громадянина

§ 3. Партійна система і політичні партії

§ 3. Партійна система і політичні партії

§ 4. Вибори і референдум

§ 5. Вищі органи державної влади

§ 6. Політико-територіальний устрій

§ 7. Місцеве самоврядування

Розділ 25. Основи конституційного права Канади § 1. Конституція Канади

§ 2. Основи правового статусу особи

§ 3. Вищі органи державної влади

§ 4. Федералізм Канади, правове положення провінцій, місцеве самоврядування і управління

§ 5. Судова система Канади

Розділ 26. Основи конституційного права Російської Федерації § 1. Конституція РФ 1993 р.

§ 2. Федеративний устрій

§ 3. Вищі органи державної влади

§ 4. Конституційний Суд Російської Федерації

§ 5. Місцеве самоврядування

Глава 27. Основи конституційного права Польщі § 1. Конституція Польщі

§ 2. Вищі органи державної влади

§ 3. Конституційний трибунал, державний трибунал, найвища палата контролю. Уповноважений з прав громадян

§ 4. Зміна Конституції

§ 5. Місцеве самоврядування

Розділ 28. Основи конституційного права Болгарії § 1. Конституція (Болгарія)

§ 2. Конституційні основи правового статусу особи

§ 3. Конституційні основи суспільного ладу

§ 4. Вищі органи державної влади

§ 5. Судова влада та правоохоронні органи

Розділ 29. Основи конституційного права Китайської Народної Республіки § 1. Конституція (Китайська Народна Республіка)

§ 2. Політична система

§ 3. Виборча система

§ 4. Система державних органів

§ 5. Органи суду і прокуратури

§ 6. Національно-державний устрій

§ 7. Адміністративно-територіальний поділ

Розділ 30. Основи конституційного права Японії § 1. Конституція (Японія)

§ 2. Основи правового статусу особи

§ 3. Вищі органи державної влади

§ 4. Судова влада

§ 3. Вищі органи державної влади

§ 4. Судова влада

§ 5. Місцеве самоврядування і управління

Розділ 31. Основи конституційного права Бразилії § 1. Конституція (Бразилія)

§ 2. Основи правового статусу особи

§ 3. Вищі органи державної влади

§ 4. Конституційний нагляд

§ 5. Бразильський федералізм

§ 6. Місцеве самоврядування і управління