Головна Головна -> Підручники -> Підручник Історія економічних вчень (В.В. Кириленко) скачати онлайн

Історія економічних вчень (В.В. Кириленко)

Історія економічних вчень (В.В. Кириленко)

ЗМІСТ

Вступ

1.1 Особливості економічного розвитку українських земель з найдавніших часів до середини ХVІ століття

1.2 Особливості економічного розвитку українських земель з найдавніших часів до середини ХVІ століття

2. Економічний розвиток українських земель у другій половині ХVІ — першій половині ХІХ століття

2.2 Економічний розвиток українських земель у другій половині ХVІ — першій половині ХІХ століття

3. Аграрні реформи середини ХІХ століття в українських землях

4.1 Економічний розвиток українських земель у другій половині ХІХ — на початку ХХ століття

4.2. Економічний розвиток українських земель у другій половині ХІХ — на початку ХХ століття4. Економічний розвиток українських земель у другій половині ХІХ — на початку ХХ століття

5. Економіка України в роки революційних заворушень та громадянської війни (1917—1920 рр.)

6. Економічний розвиток українських земель у міжвоєнний період

7. Економіка України в роки Другої світової війни та повоєнної відбудови

8. Основні тенденції економічного розвитку та спроби реформування радянської економічної системи у 50—80-ті роки ХХ століття

9. Економіка незалежної України

Пояснення слів і термінів

Література

Зміст

Передмова

Частина 1. Докласичний етап розвитку економічної науки Розділ 1. Предмет, методологія і функції історії економічних вчень 1. Предмет історії економічних вчень та його місце в системі економічних дисциплін

2. Методи вивчення історії економічних вчень

3. Основні етапи розвитку економічної науки

4. Мета і функції курсу історії економічних вчень

Розділ 2. Економічна думка стародавнього світу 1. Матеріальні передумови виникнення і розвитку економічної думки

2. Економічна думка в країнах Стародавнього Сходу

3. Антична економічна думка

Розділ 3. Економічна думка середньовіччя. Меркантилізм 1. Матеріальні передумови виникнення та особливості економічної думки доби феодалізму

2. Економічна думка середньовічного Сходу 2.1. Особливості економічної думки феодального Китаю

2.2. Виникнення ісламу і відображення постулатів Корану в економічній думці арабських мислителів

2.3. Концепція “соціальної фізики” Ібн Хальдуна

3. Економічна думка феодальної Європи 3.1. Пам’ятки економічної думки Франкської держави „Салічеська правда”, „Капітулярій про вілли” Економічні ідеї Київської Русі

3.2. Економічні погляди каноністів. Особливості поглядів Фоми Аквінського, Ніколи Орема. Єресі і Реформація