Головна Головна -> Підручники -> Підручник Історія політичних і правових вчень (Шульженко Ф.П., Андрусяк Т.Г.) скачати онлайн

Історія політичних і правових вчень (Шульженко Ф.П., Андрусяк Т.Г.)

Історія політичних і правових вчень (Шульженко Ф.П., Андрусяк Т.Г.)

Зміст

Вступне слово

Розділ І. Виникнення та розвиток поглядів на державу і право у країнах стародавнього світу 1. Становлення державно-правових поглядів у давні часи

2. Держава і право в теоріях мислителів Стародавньої Греції

3. Розвиток державно-правових концепцій у Стародавньому Римі

Розділ ІІ. Особливості розвитку вчень про державу і право середньовічного суспільства 1. Виникнення християнських державно-правових ідей

2. Вчення про державу, право й закон Фоми Аквінського

3. Становлення поглядів на державу і право в ранньофеодальній Київській Русі

4. Державно-правові концепції італійських мислителів і юристів середньовіччя

Розділ ІІІ. Політичні та правові вчення у західній Європі в XV—ХVІІ ст. 1. Державно-правові концепції обгрунтування абсолютизму в XV—XVI ст.

2. Держава і право у вченнях мислителів нового часу

Розділ IV. Вчення про державу і право західноєвропейського просвітництва XVIII ст. Та періоду боротьби за незалежність США 1. Державно-правові концепції представників французького Просвітництва

2. Вчення про державу і право представників італійського Просвітництва

3. Політичні та правові вчення у США періоду боротьби за незалежність

Розділ V. Вчення про державу і право в західній Європі кінця XVIII — початку XIX ст. 1. Особливості становлення політичної та правової думки в Німеччині

2. Політичне і правове вчення І. Канта

3. Теоретична конспекція права і “замкненої торгової держави” Й.-Г. Фіхте

4. Право, держава і громадянське суспільство у вченні Г.-В.-Ф. Гегеля

5. Історична школа права

6. Політико-правові вчення представників лібералізму у Франції та Англії

Розділ VI. Основні етапи розвитку політичних і правових вчень у Росії 1. Державно-правові вчення періоду утворення феодальної централізованої держави та зміцнення абсолютизму в Росії

2. Політико-правова ідеологія в Росії у другій половиш XVIII — першій половині XIX ст.

3. Концепції держави і права в Росії у другій половині XIX — на початку XX ст.

Розділ VII. Становлення та розвиток вчень про державу і право в Україні 1. Політична і правова думка в Україні періоду входження до складу Литви та Польщі

2. Ідеї державності періоду Української гетьманської держави

3. Політико-правова ідеологія ліберального та демократичного рухів в Україні

4. Державно-правові концепції в Україні наприкінці XIX— на початку XX ст.

Розділ IX. Основні державно-правові вчення західної Європи другої половини XIX—XX ст. 1. Державно-правові теорії позитивізму

2. Теорії природного права

3. Антидемократичні політико-правові теорії

Алфавітний іменний покажчик та назви праць авторів, у яких викладено державно-правові концепції