Головна Головна -> Підручники -> Підручник Земельне право України (М.В. Шульга) скачати онлайн

Земельне право України (М.В. Шульга)

Земельне право України (М.В. Шульга)

Зміст

Вступ

Глава 1. Предмет, принципи і система земельного права § 1. Предмет земельного права та його особливості

§ 2. Методи регулювання земельних відносин

§ 3. Принципи земельного права

§ 4. Система земельного права

§ 5. Співвідношення земельного права із суміжними галузями права та його місце у правовій системі України

§ 6. Розвиток науки земельного права

§ 7. Правове забезпечення земельної реформи

Глава 2. Земельні правовідносини § 1. Поняття та види земельних правовідносин

§ 2. Суб’єкти, об’єкти та зміст земельних правовідносин

§ 3. Підстави виникнення, зміни та припинення земельних правовідносин

Глава 3. Джерела земельного права § 1. Поняття, особливості та класифікація джерел земельного права

§ 2. Конституція України — системоутворююче джерело земельного права

§ 3. Закони як джерела земельного права

§ 4. Підзаконні акти як джерела земельного права

§ 5. Міжнародно-правові акти як джерела земельного права

Глава 4. Право власності на землю § 1. Загальна характеристика права власності на землю

§ 2. Форми права власності на землю

§ 3. Суб’єкти та об’єкти права власності на землю

§ 4. Підстави та порядок виникнення права власності на землю

§ 5. Права та обов’язки власників земельних ділянок

§ 6. Підстави та порядок припинення права власності на землю

Глава 5. Правове регулювання приватизації земель § 1. Поняття, основні риси та юридична природа приватизації земель

§ 2. Суб’єкти, об’єкти та форми приватизації земель

§ 3. Особливості приватизації земель сільськогосподарського призначення та інших категорій земель

§ 4. Юридичні гарантії здійснення приватизації земель

Глава 6. Право постійного користування землею § 1. Загальна характеристика права землекористування

§ 2. Суб’єкти і об’єкти права землекористування

§ 3. Виникнення права землекористування

§ 4. Права та обов’язки землекористувачів

§ 5. Припинення права землекористування

Глава 7. Право оренди землі § 1. Поняття та юридичні ознаки оренди землі

§ 2. Правове регулювання оренди земель сільськогосподарського та іншого призначення

§ 3. Договір оренди земельної ділянки

Глава 8. Обмеження прав на землю § 1. Поняття та класифікація обмежень прав на землю

§ 2. Обмеження прав на землю, які випливають із права добросусідства

§ 3. Земельні сервітути як форма обмеження прав на землю

Глава 9. Гарантії прав на землю § 1. Поняття гарантій прав на землю

§ 2. Способи захисту прав на землю

§ 3. Відшкодування збитків власникам земельних ділянок і землекористувачам

§ 4. Вирішення земельних спорів

Глава 10. Механізм реалізації прав на землю § 1. Поняття механізму реалізації прав на землю

§ 2. Земельно-процесуальне забезпечення набуття прав на землю

§ 3. Юридично-процесуальне забезпечення реалізації прав на землю

§ 4. Земельно-процесуальні засади припинення прав на землю

Глава 11. Правове регулювання плати за землю § 1. Загальна характеристика та правові форми плати за землю

§ 2. Суб’єкти та об’єкти плати за землю

§ 3. Особливості обчислення плати за землі різного цільового призначення

§ 4. Пільги щодо плати за землю

Глава 12. Правове регулювання управління у галузі використання та охорони земель § 1. Поняття, зміст та суб’єкти управління у галузі використання та охорони земель

§ 2. Система і функції управління у галузі використання та охорони земель

§ 3. Система і повноваження органів управління у галузі використання та охорони земель

§ 4. Встановлення та зміна меж адміністративно-територіальних утворень

§ 5. Планування використання земель

§ 6. Землеустрій

§ 7. Контроль за використанням та охороною земель

§ 8. Моніторинг земель

§ 9. Державний земельний кадастр

§ 10. Економічне стимулювання раціонального використання та охорони земель

Глава 13. Правове регулювання ринкового обігу земельних ділянок § 1. Юридична природа ринкового обігу земельних ділянок

§ 2. Інституційно-функціональне забезпечення ринкового обігу прав на земельні ділянки

§ 3. Правочини із земельними ділянками

§ 4. Продаж земельних ділянок на конкурентних засадах

§ 5. Викуп земельних ділянок для суспільних потреб

§ 6. Примусове відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності

Глава 14. Правова охорона земель § 1. Поняття і зміст правової охорони земель

§ 2. Суб’єкти та об’єкти правової охорони земель

§ 3. Нормування і стандартизація у галузі охорони земель

§ 4. Рекультивація земель

§ 5. Консервація земель

§ 6. Особливості правової охорони грунтів

Глава 15. Відповідальність за порушення земельного законодавства § 1. Загальна характеристика відповідальності за порушення земельного законодавства

§ 2. Земельне правопорушення як підстава юридичної відповідальності

§ 3. Види юридичної відповідальності за земельні правопорушення

Глава 16. Правове регулювання використання земель сільськогосподарського призначення § 1. Поняття та склад земель сільськогосподарського призначення

§ 2. Особливості правового режиму земель сільськогосподарського призначення

§ 3. Суб’єкти права сільськогосподарського землекористування та загальна характеристика їх правового статусу

§ 4. Фермерське землекористування

§ 5. Землекористування сільськогосподарських кооперативів

§ 6. Інші суб’єкти сільськогосподарського землевикористання

§ 7. Відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва

Глава 17. Правове регулювання використання земель у межах населених пунктів § 1. Особливості правового режиму земель у межах населених пунктів

§ 2. Поняття і склад земель житлової та громадської забудови

§ 3. Порядок використання земель у межах населених пунктів для забудови та інших потреб

§ 4. Використання земель громадянами у межах населених пунктів

§ 5. Особливості права власності на землю та права землекористування у межах населених пунктів

Глава 18. Правове регулювання використання земель, що особливо охороняються: природно-заповідного та іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення § 1. Поняття, склад та використання земель природно-заповідного призначення

§ 2. Землі іншого природоохоронного призначення та їх використання

§ 3. Землі оздоровчого призначення та їх використання

§ 4. Визначення, склад та використання земель рекреаційного призначення

§ 5. Склад та використання земель історико-культурного призначення

Глава 19. Правове регулювання використання земель лісового фонду § 1. Поняття, склад та загальна характеристика земель лісового фонду

§ 2. Правові форми використання земель лісового фонду

§ 2. Правові форми використання земель лісового фонду

Глава 20. Правове регулювання використання земель водного фонду § 1. Загальна характеристика земель водного фонду

§ 2. Правові форми використання земель водного фонду

§ 3. Обмеження права користування землями водного фонду

Глава 21. Правове регулювання використання земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення § 1. Загальна характеристика земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення

§ 2. Склад і використання земель промисловості

§ 3. Склад і використання земель транспорту

§ 4. Склад і використання земель зв’язку та енергетики

§ 5. Склад і використання земель оборони та іншого призначення