Головна Головна -> Підручники -> Підручник Екологічне право (Комарницький В.М., Шевченко В.І., Єлькін С.В.) скачати онлайн

Екологічне право (Комарницький В.М., Шевченко В.І., Єлькін С.В.)

Зміст

ПЕРЕДМОВА

РОЗДІЛ 1. СПІЛКУВАННЯ ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ФЕНОМЕН 1.1. Поняття про спілкування

1.2. Культура і спілкування

1.3. Спілкування як комунікація

1.4. Техніка спілкування

1.5. Моделі та стилі спілкування

1.6. Спілкування і діяльність

1.7. Етичний бік спілкування

РОЗДІЛ 2. ФУНКЦІЇ СПІЛКУВАННЯ 2.1. Класифікація функцій спілкування

2.2. Характеристика сторін спілкування

2.3. Етичні установки

РОЗДІЛ 3. НЕВЕРБАЛЬНЕ СПІЛКУВАННЯ 3.1. Загальні відомості про невербальне спілкування

3.2. Особистісний простір

3.3. Сигнали очей

3.4. Постава і поза

3.5. Значення деяких жестів

3.6. Метамова, або як читати між рядками

РОЗДІЛ 4. ДІЛОВЕ СПІЛКУВАННЯ ТА ФОРМИ ОБГОВОРЕННЯ ДІЛОВИХ ПРОБЛЕМ 4.1. Форми і види діловою спілкування та фактори впливу

4.2. Рівні ділового спілкування

4.3. Вимоги до учасників ділового спілкування

4.4. Ділова бесіда

4.4. Ділова бесіда 4.4.1. Як проводити ділові бесіди

4.4.2. Різновиди бесід

4.4.3. Етапи бесід

4.5. Ділова розмова по телефону 4.5.1. Телефонна розмова — це один із видів усного ділового мовлення

4.5.2. Чи знімати слухавку?

4.5.3. Необхідно вирішити ділове питання

4.5.4. Про правила етикету ділової телефонної розмови

4.5.5. Мобільний телефон і ділові стосунки

4.6. Ділові зустрічі

4.7. Переговори4.7.1. Поняття про переговори. Три основи стратегії переговорів

4.7.2. Підготовка до переговорів

4.7.3. Стратегічні підходи до проведення переговорів

4.7.4. Тактика і принципи переговорів

4.7.5. Сприйняття партнера е процесі переговорів

4.7.6. Як провести переговори

4.8. Нарада

4.9. Збори

4.10. Дискусія

4.11. Теле- и прес- конференція

4.12. “Мозковий штурм”

4.13. Публічні виступи

4.14. Ділова доповідь

РОЗДІЛ 5. МИСТЕЦТВО ПРАВИЛЬНО МИСЛИТИ І ГОВОРИТИ 5.1. Уміння говорити

5.2. Техніка мовлення

5.3. Роль запитання в спілкуванні

5.4. Засоби спілкування, суперечки

5.5. Чітко писати — чітко мислити

РОЗДІЛ 6. УМІННЯ СЛУХАТИ 6.1. Слухання в процесі спілкування

6.2. Слухання як активний процес

6.3. Нерефлексивне слухання

6.4. Рефлексивне слухання

6.5. Як навчитися правильно слухати

РОЗДІЛ 7. ОРГАНІЗАТОР ЯК КЛЮЧОВА ФІГУРА ВИРОБНИЦТВА. СТИЛІ КЕРУВАННЯ 7.1. Вимоги до сучасного керівника

7.2. Стилі управлінської діяльності

7.3. Як ефективно використовувати робочий час

РОЗДІЛ 8. ФОРМАЛЬНІ ТА НЕФОРМАЛЬНІ СТОСУНКИ З КОЛЕГАМИ, ПІДЛЕГЛИМИ, КЕРІВНИКАМИ 8.1. Особливості управління та підприємництва

8.2. Соціальні типи в діловому спілкуванні

8.3. Принципи прийняття управлінських рішень

8.4. Діловий протокол та організація ділових прийомів

8.5. Як бути хорошим керівником

8.6. Види критики підлеглих

РОЗДІЛ 9. ВИРОБНИЧИЙ КОНФЛІКТ 9.1. Дещо про природу конфліктів

9.2. Моделі конфліктів

9.3. Спілкування як суперечка

РОЗДІЛ 10. ПРИЙНЯТТЯ НА РОБОТУ 10.1. Проблема підбору кадрів

10.2. Проблеми найму на роботу з позиції керівника фірми

10.3. Методика співбесіди під час прийняття на роботу

10.4. Зарубіжний досвід

РОЗДІЛ 11. СЛУЖБОВИЙ ЕТИКЕТ. МОРАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ТА ЗАСАДИ 11.1. Службовий етикет як сукупність правил поведінки людини

11.2. Професійна етика. Норми професійних ділових відносин

11.3. Авторитет особистості

11.4. Особливості роботи керівника і норми його поведінки

11.5. Мовленнєвий етикет

11.6. Мовний етикет української науки

РОЗДІЛ 12. ЩОДЕННИЙ ЕТИКЕТ 12.1. Культура поведінки на вулиці, в магазині

12.2. Правила поведінки у кав´ярні, їдальні, ресторані

12.3. Як поводитися в транспорті

12.4. На вернісажі, в картинній галереї

12.5. У театрі, бібліотеці

РОЗДІЛ 13. ДІЛОВИЙ ОДЯГ 13.1. Дещо про одяг

13.2. Діловий одяг для чоловіків

13.3. Діловий одяг для жінок

РОЗДІЛ 14. ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНОГО СПІЛКУВАННЯ 14.1. Офіційна мова

14.2. Основні управлінські культури: характерні риси та особливості

14.3. Особливості спілкування з іноземцями

Зміст

Передмова

Розділ І. Предмет, метод, система екологічного права. Джерела екологічного права § 1. Поняття екологічного права, його характеристика. Методи та принципи екологічного права. Екологічні правовідносини. Об’єкти екологічного права. Суб’єкти екологічного права

§ 2. Система екологічного права. Розвиток вітчизняного екологічного законодавства. Джерела екологічного права. Проблеми назви галузі права

Розділ II. Право власності на природні ресурси та право природокористування § 1. Поняття та зміст права власності на природні ресурси

§ 2. Суб’єкти права власності на природні ресурси

§ 3. Форми власності на природні ресурси

§ 4. Підстави виникнення та припинення права власності на природні ресурси

§ 5. Право природокористування: поняття й види. Загальне та спеціальне природокористування

§ 6. Екологічні вимоги щодо використання природних ресурсів

Розділ III. Правове забезпечення екологічної безпеки § 1. Поняття екологічної безпеки

§ 2. Правові вимоги щодо забезпечення екологічної безпеки при розміщенні, проектуванні, будівництві, реконструкції, введенні в дію та експлуатації підприємств, споруд та інших об’єктів

§ 3. Правові вимоги щодо безпеки продуктів

§ 4. Правове регулювання поводження з небезпечними речовинами

§ 5. Правове регулювання поводження з відходами

§ 6. Правове забезпечення радіаційної безпеки

§ 7. Правовий захист населення від шуму

§ 8. Правове регулювання відносин, що виникають у зв’язку з надзвичайними екологічними ситуаціями

§ 9. Правове регулювання безпечного використання генетично змінених організмів

Розділ IV. Управління в галузі охорони навколишнього середовища § 1. Поняття та принципи управління в галузі охорони навколишнього природного середовища

§ 3. Органи державного управління спеціальної компетенції

§ 4. Інші органи державного управління в галузі – охорони навколишнього природного середовища

§ 5. Громадське управління в галузі охорони навколишнього природного середовища

§ 6. Функції управління в галузі охорони навколишнього природного середовища

Розділ V. Відповідальність за порушення екологічного законодавства § 1. Загальна характеристика відповідальності за порушення екологічного законодавства

§ 2. Екологічне правопорушення як підстава юридичної відповідальності

§ 3. Адміністративна відповідальність за екологічні правопорушення

§ 4. Кримінальна відповідальність за екологічні злочини

§ 5. Цивільна відповідальність за шкоду, заподіяну внаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища