Головна Головна -> Підручники -> Підручник Господарське право України скачати онлайн

Господарське право України

Господарське право України

Розділ І Поняття та принципи підприємницької діяльності § 1. Поняття та зміст підприємництва

§ 2. Умови здійснення підприємництва

§ 3. Підприємець і держава

Розділ II Господарські правовідносини та господарське право § 1. Предмет регулювання господарського права

§ 2. Господарські правовідносини, їх ознаки та види

§ 3. Методи господарського права

Розділ III Господарське законодавство § 1. Поняття, ознаки та особливості господарського законодавства

§ 2. Нормативні акти господарського законодавства: поняття та види

§ 3. Система господарського законодавства

§ 4. Проблеми вдосконалення господарського законодавства

Розділ IV Суб’єкти господарського права § 1. Поняття суб’єкта господарського права

Розділ V Правовий статус підприємств § 1. Поняття підприємства

§ 2. Організаційно-правові форми підприємств

§ 3. Створення підприємства

§ 4. Установчі документи підприємства

§ 5. Державна реєстрація підприємства

§ 6. Припинення діяльності підприємства

Розділ VI Правовий статус акціонерних товариств § 1. Поняття та юридичний статус акціонерного товариства

§ 2. Засновники, учасники та порядок створення акціонерного товариства

§ 3. Майно та майнові права в акціонерному товаристві

§ 4. Правовий режим акцій

§ 5. Правовий режим дивідендів

§ 6. Управління акціонерним товариством

лакокрасочных покрытий автомобиль купить в магазине Розділ VII Правове становище інших господарських товариств § 1. Товариство з обмеженою відповідальністю та товариство з додатковою відповідальністю

§ 2. Повне товариство

§ 3. Командитне товариство

Розділ VIII Правове становище господарських об’єднань.§ 1. Поняття господарського об’єднання. Законодавство про господарські об’єднання

§ 2. Види господарських об’єднань

§ 3. Функції та компетенція господарського об’єднання

§ 4. Правовий статус промислово-фінансових груп

Розділ IX Правове регулювання відносин власності в економіці України .§ 1. Поняття та форми власності в економіці України. Право власності

§ 2. Право державної власності

§ 3. Право колективної власності

§ 4. Право приватної власності

§ 3. Порядок відкриття рахунків у банках

Розділ XVII Правове регулювання діяльності транспорту . § 1. Види транспорту в Україні. Єдина транспортна система України

Розділ XI Господарсько-правова відповідальність .§ 1. Поняття відповідальності в господарському праві

§ 3. Функції господарського договору

Розділ X Загальна характеристика господарських договорів .§ 1. Правова основа, поняття та особливі ознаки господарського договору

§ 2. Класифікація і система господарських договорів за законодавством України

§ 4. Форма господарського договору

§ 5. Порядок укладання господарських договорів

§ 6. Виконання господарських договорів

§ 2. Функції відповідальності

§ 3. Види відповідальності

§ 4. Підстави відповідальності

Розділ XII Правове регулювання банкрутства.§ 1. Поняття банкрутства. Суб’єкти у відносинах банкрутства

§ 2. Організаційно-правові питання запобігання банкрутству

§ 3. Підстави для застосування банкрутства

§ 4. Провадження у справах про банкрутство

§ 5. Ліквідаційна процедура

§ 6. Мирова угода

Розділ XIII Правове регулювання цін та ціноутворення.§ 1. Поняття та функції ціни. Політика ціноутворення

§ 2. Види цін та порядок їх встановлення

§ 3. Правове регулювання контролю за додержанням дисципліни цін та відповідальність за її порушення

Розділ XIV Правові засади захисту економічної конкуренції в Україні.§ 1. Законодавство про захист економічної конкуренції. Види порушень законодавства про економічну конкуренцію

§ 2. Правове становище Антимонопольного комітету

§ 3. Контроль за концентрацією суб’єктів господарювання

§ 4. Відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції

§ 5. Розгляд справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції

Розділ XV Правове регулювання оренди державного та комунального майна.§ 1. Поняття договору оренди. Об’єкти оренди

§ 2. Сторони в договорі оренди

§ 3. Порядок укладення договору оренди

§ 4. Умови договору оренди

§ 6. Правове регулювання лізингових операцій в Україні

Розділ XVI Правові засади приватизації державного та комунального майна.§ 1. Поняття та головні цілі приватизації. Законодавство про приватизацію

§ 2. Об’єкти приватизації

§ 3. Суб’єкти приватизації

§ 4. Приватизаційний процес

§ 5. Способи приватизації

§ 6. Договірні відносини приватизації

§ 2. Законодавство про транспорт

§ 3. Правове становище транспортних організацій

§ 4. Транспортні господарські договори

Розділ XVIII Правове регулювання банківської діяльності . § 1. Поняття, види та правове становище банків. Банківські операції та їх види

§ 2. Поняття та види кредиту. Кредитний договір

§ 3. Порядок відкриття рахунків у банках

§ 4. Порядок та форми розрахунків у господарському обороті

Розділ XIX Правове регулювання біржової діяльності в Україні . § 1. Поняття та юридичні ознаки біржі

§ 2. Функції, права та обов’язки біржі

§ 3. Види біржових угод

§ 4. Правила біржової торгівлі

§ 5. Правовий статус фондової біржі

Розділ XX Правове регулювання страхової діяльності . § 1. Поняття страхової діяльності. Законодавство про страхову діяльність

§ 2. Правове становище учасників страхової діяльності

§ 3. Державний нагляд за страховою діяльністю

Розділ XXI Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні.§ 1. Зовнішньоекономічна діяльність та її регулювання

§ 2. Правовий режим іноземних інвестицій

§ 3. Правовий режим вільних економічних зон

Розділ ХХII Захист прав суб’єктів господарської діяльності в арбітражному суді.§ 1. Правове становище арбітражних судів

§ 2. Підвідомчість справ арбітражним судам. Підсудність справ

§ 3. Доарбітражне врегулювання господарських спорів

§ 4. Вирішення спорів арбітражним судом