Головна Головна -> Підручники -> Підручник Національний банк і грошово-кредитна політика (А.М. Мороза М.Ф. Пуховкіної) скачати онлайн

Національний банк і грошово-кредитна політика (А.М. Мороза М.Ф. Пуховкіної)

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА

РОЗДІЛ 1 СТАТУС ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРАЛЬНИХ БАНКІВ1.1. Призначення і створення центральних банків

1.2. Статус та основи організації центральних банків

1.3. Основні напрями діяльності центральних банків

1.4. Операції центральних банків

РОЗДІЛ 2 НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ — ЦЕНТРАЛЬНИЙ БАНК ДЕРЖАВИ2.1. Утворення Національного банку України та основи його діяльності

2.2. Принципи організації та функціонування Національного банку України

2.3. Органи управління та структура Національного банку України

2.4. Економічні засади діяльності Національного банку України

2.5. Бухгалтерський облік у НБУ та звітність

2.6. Аудит Національного банку України

РОЗДІЛ 3 ЕМІСІЯ ГРОШЕЙ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ГОТІВКОВОГО ОБІГУ3.1. Центральний банк — емісійний центр держави

3.3. Регулювання готівкового обігу у позабанківській сфері

3.4. Регулювання касових операцій банків

3.5. Організація емісійно-касової роботи в системі Національного банку України

3.6. Прогнозування готівкового обігу

3.7. Інкасація та перевезення грошових знаків 3.7.1. Інкасація готівки

3.7.2. Перевезення грошових знаків

РОЗДІЛ 4 РЕФІНАНСУВАННЯ БАНКІВ. 4.1. Цілі, методи та розвиток механізмів рефінансування банків

4.2. Рефінансування банків в умовах економічного зростання

РОЗДІЛ 5 ОРГАНІЗАЦІЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ. 5.1. Платіжні системи та роль центрального банку в їх організації та регулюванні

5.2. Організація міжбанківських розрахунків

5.3. Становлення та розвиток міжбанківських розрахунків в Україні

5.4. Національна система масових електронних платежів

РОЗДІЛ 6 РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ6.1. Сутність та необхідність регулювання діяльності банків

6.2. Організація системи банківського регулювання

6.3. Державна реєстрація банків

6.4. Ліцензування банківської діяльності

6.5. Регулювання діяльності комерційних банків за допомогою економічних нормативів

6.6. Формування резервів на покриття можливих втрат за активними операціями

6.7. Гарантування банківських вкладів

6.8. Методичне забезпечення організації банківського кредитування і розрахунків

6.9. Методичне забезпечення бухгалтерського обліку в банках, складання звітності та проведення аудиту

РОЗДІЛ 7 БАНКІВСЬКИЙ НАГЛЯД7.1. Принципи та методи нагляду за діяльністю банків

7.2. Дистанційний моніторинг діяльності банків

7.3. Інспекційні перевірки банків

7.4. Застосування заходів впливу за порушення банками вимог банківського законодавства

РОЗДІЛ 8 ЦЕНТРАЛЬНИЙ БАНК — БАНКІР І ФІНАНСОВИЙ АГЕНТ УРЯДУ. 8.1. Основні напрями діяльності центрального банку з обслуговування уряду

8.2. Забезпечення касового виконання державного бюджету

8.3. Роль Національного банку України в управлінні внутрішнім державним боргом

8.4. Зовнішній борг України і роль Національного банку в управлінні боргом

РОЗДІЛ 9 ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА. 9.1. Сутність грошово-кредитної політики та її інституційна основа

9.2. Цільова спрямованість грошово-кредитної політики

9.3. Передавальний механізм та ефективність грошово-кредитної політики

9.4. Типи грошово-кредитної політики

9.5. Місце і роль грошово-кредитної політики в загальній економічній політиці держави

9.6. Особливості визначення і формування грошово-кредитної політики в Україні

РОЗДІЛ 10 ІНСТРУМЕНТИ ГРОШОВО- КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ. 10.1. Класифікаційна характеристика інструментів грошово-кредитної політики

10.2. Політика обов’язкових резервних вимог

10.3. Політика рефінансування

10.4. Процентна політика

10.5. Політика операцій на відкритому ринку

10.6. Монетарні інструменти прямої дії

РОЗДІЛ 11 ВАЛЮТНА ПОЛІТИКА. 11.1. Сутність валютної політики, валютного регулювання і контролю

11.2. Інструменти валютної політики

11.3. Завдання та повноваження центрального банку у сфері валютного регулювання та валютного контролю

11.4. Діяльність центрального банку зі складання та регулювання платіжного балансу

11.5. Діяльність центрального банку з управління золотовалютними резервами

РОЗДІЛ 12 ЦЕНТРАЛЬНИЙ БАНК — АНАЛІТИЧНИЙ ТА ІНФОРМАЦІЙНО- СТАТИСТИЧНИЙ ЦЕНТР БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ12.1. Проведення центральним банком аналітичної та дослідницької роботи

12.2. Моніторинг процесів на мікрорівні

12.3. Складання грошово-кредитної та банківської статистики. Спеціальний стандарт поширення даних МВФ