Головна Головна -> Підручники -> Підручник Капітал банку: питання теорії і практики (Алексеєнко М. Д.) скачати онлайн

Капітал банку: питання теорії і практики (Алексеєнко М. Д.)

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ БАНКІВСЬКОГО КАПІТАЛУ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 1.1. Заощадження та їх роль у формуванні банківського капіталу

1.2. Економічна сутність банківського капіталу

1.3. Види банківського капіталу та їх характеристика

РОЗДІЛ 2 МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ БАНКУ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ 2.1. Власний банківський капітал, його функції та складові

2.2. Призначення та механізм формування статутного капіталу банку

2.3. Роль резервного капіталу, спеціальних фондів і резервів у формуванні власного капіталу банку

РОЗДІЛ 3 ДЕПОЗИТНЕ ФОРМУВАННЯ РЕСУРСІВ БАНКУ 3.1. Сутність та економічна характеристика банківських вкладів

3.2. Договірне регулювання вкладних операцій

3.3. Перспективи розвитку депозитного формування банківських ресурсів

РОЗДІЛ 4 ФОРМУВАННЯ БАНКІВСЬКИХ РЕСУРСІВ НА ПОЗИЧКОВІЙ ОСНОВІ 4.1. Роль міжбанківського кредиту у формуванні банківських ресурсів

4.2. Залучення банками коштів шляхом емісії власних боргових зобов’язань

4.3. Перспективи розвитку формування банківських ресурсів на позичковій основі

РОЗДІЛ 5 ЗАХИСТ ПРАВ І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ УЧАСНИКІВ І КРЕДИТОРІВ БАНКІВ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА СТАБІЛЬНОСТІ ЇХ РЕСУРСНОЇ БАЗИ 5.1. Основи захисту прав та інтересів учасників і кредиторів банку

5.2. Страхування вкладів фізичних осіб: практика та шляхи її вдосконалення

5.3. Кредитні відносини та їх вплив на захист інтересів учасників і кредиторів банку

ЛІТЕРАТУРА