Головна Головна -> Підручники -> Підручник Банківська справа (Петрук О.М.) скачати онлайн

Банківська справа (Петрук О.М.)

Лекція 1. Кредитна система 1. Поняття і структура кредитної системи

2. Банки, їх види, операції та функції

3. Спеціалізовані небанківські кредитно-фінансові установи

Лекція 2. Сучасна банківська система України 1. Характеристика дворівневої банківської системи України

2. Реєстрація та ліцензування банківської’ діяльності

3. Органи та структура управління комерційного банку

Лекція 4. Розрахункові операції банків 1. Сутність розрахункових відносин і принципи їх організації в народному господарстві

2. Зміст і порядок формування власного капіталу банку

3. Сутність, форми і методи формування зобов’язань банком

Лекція 4. Розрахункові операції банків 1. Сутність розрахункових відносин і принципи їх організації в народному господарстві

2. Порядок відкриття, ведення та закриття рахунків клієнтів банку

3. Організація безготівкових розрахунків комерційними бан¬ками

Лекція 5. Касові операції банків і організація готівкового обігу 1. Готівкові розрахунки в народному господарстві України

2. Організація готівкового обігу комерційними банками

3. Організація та контроль готівкового обігу установами НБУ

Лекція 6. Міжбанківські розрахунки і платіжні системи 1. Характеристика міжбанківських розрахунків

2. Організація розрахунків у системі масових електронних платежів

Лекція 7. Кредитні операції банків 1. Поняття та класифікація кредитів

2. Принципи та правила кредитування

3. Оцінка кредитоспроможності позичальника

4. Страхування від кредитних ризиків

5. Динаміка кредитного процесу

6. Особливості консорціумного кредитування

Лекція 8. Вексельні операції банків 1. Сутність та класифікація векселів

2. Вексельні позики

3. Операції, направлені на підвищення надійності векселів

4. Комісійні операції з векселями

2. Особливості управління реальними інвестиціями

3. Методи аналізу інвестиційних проектів

Лекція 10. Операції банків із цінними паперами 1. Поняття операцій банків із цінними паперами

2. Сутність і види інвестицій у цінні папери

4. Формування портфеля цінних паперів банку

Лекція 11 Операції банків із міжнародних розрахунків 1. Роль банків в організації розрахунків при міжнародних економічних відносинах

2. Документарний акредитив

3. Документарне інкасо

4. Банківський міжнародний переказ

5. Розрахунки чеками

2. Відкриття та ведення валютних рахунків

3. Неторговельні операції в іноземній валюті

4. Операції в іноземній валюті за комерційними угодами клієнтів

Лекція 13 Нетрадиційні банківські операції і послуги1. Банківські гарантії та поручительства

2. Лізингові операції банків

3. Факторингові операції банків

4. Форфейтинг

5. Операції з банківськими металами

2. Економічні нормативи в системі контролю за банківськими операціями

3. Рейтингова оцінка діяльності банку CAMEL

Використана та рекомендована література: