Головна Головна -> Підручники -> Підручник Маркетинг (Примак Т.О.) скачати онлайн

Маркетинг (Примак Т.О.)

Маркетинг (Примак Т.О.)

ПЕРЕДМОВА

РОЗДІЛ 1. МАРКЕТИНГ ТА ЙОГО СУЧАСНА КОНЦЕПЦІЯ 1.1. КОРОТКИЙ ЕКСКУРС З ІСТОРІЇ МАРКЕТИНГУ

1.2. СУТНІСТЬ І ФУНКЦІЇ МАРКЕТИНГУ

1.3. ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ МАРКЕТИНГУ

1.4. ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ КОМПЛЕКСУ МАРКЕТИНГУ

1.5. РИНКОВА ОРІЄНТАЦІЯ КОМПАНІЇ

1.6. КЛАСИФІКАЦІЯ МАРКЕТИНГУ

ЗАПИТАННЯ. ЗАВДАННЯ

РОЗДІЛ 2. ВИБІР ЦІЛЬОВИХ РИНКІВ ТА ЇХ СЕГМЕНТУВАННЯ 2.1. ОСНОВНІ ЕТАПИ ТА ПРИНЦИПИ СЕГМЕНТУВАННЯ РИНКІВ

2.2. СПОЖИВЧИЙ РИНОК

2.3. ПРОМИСЛОВИЙ РИНОК

ЗАПИТАННЯ. ЗАВДАННЯ

РОЗДІЛ 3. ЗОВНІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ПІДПРИЄМСТВА ТА МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКІВ 3.1. МАРКЕТИНГОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ ПІДПРИЄМСТВА

3.2. ПРИНЦИПИ ТА ЕТАПИ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

3.3. Методи дослідження ринку

3.4. Кон’юнктура ринку та методи її оцінювання

3.5. Аналіз конкурентних ситуацій

ЗАПИТАННЯ. ЗАВДАННЯ

РОЗДІЛ 4. МАРКЕТИНГОВА ТОВАРНА ПОЛІТИКА 4.1. Сутність маркетингової товарної політики

4.2. Маркетингова концепція товару

Товар згідно Товар з підсиленням

4.3. Концепція життєвого циклу товару

4.4. Процес розроблення нових товарів

4.5. Конкурентоспроможність товарів

ЗАПИТАННЯ. ЗАВДАННЯ

РОЗДІЛ 5. МАРКЕТИНГОВА ЦІНОВА ПОЛІТИКА 5.1. Сутність та цілі маркетингового ціноутворення

5.2. Фактори маркетингового ціноутворення

5.3. Маркетингові стратегії цінотворення

5.4. Методи встановлення ціни

ЗАПИТАННЯ. ЗАВДАННЯ

РОЗДІЛ 6. МАРКЕТИНГОВА ПОЛІТИКА КОМУНІКАЦІЙ 6.1. Комплекс маркетингових комунікацій

Функції маркетингових комунікацій

6.2. Реклама

6.3. Персональний продаж

Стимулювання споживачів

Стимулювання споживачів

Стимулювання споживачів

Стимулювання торговельної мережі

6.5. Пропаганда і паблік рилейшнз

6.6. Методи визначення бюджету й ефективності комунікацій

ЗАПИТАННЯ. ЗАВДАННЯ

РОЗДІЛ 7. МАРКЕТИНГОВА ПОЛІТИКА РОЗПОДІЛУ 7.1. Маркетингова концепція розподілу

7.2. Посередницька діяльність

7.3. Вертикальні маркетингові системи

ЗАПИТАННЯ. ЗАВДАННЯ

РОЗДІЛ 8. УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВИМ ВПЛИВОМ 8.1. Організація маркетингової діяльності на підприємстві

8.2. Система маркетингового планування

8.3. Маркетинг-контроль

ЗАПИТАННЯ. ЗАВДАННЯ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ